Mät upplöst syre med den nya optiska sensorn O2-Lumitrode

O2 Lumitrode for DO measurement

O2-Lumitrode: den snabbaste optiska sensorn på marknaden för mätning av upplöst syre (DO)Vår nya O2-Lumitrode är en optisk sensor för bestämning av upplöst syre i vatten eller andra vätskeprover. Jämfört med konventionella, galvaniska sensorer är O2-Lumitrode mycket lättare att hantera och har en längre livslängd.

Dessutom är den optiska sensorn helt underhållsfri. Mätoptiken för sensorn är skyddad från mekanisk påkänning och yttre ljuseffekter med en massiv sensorkåpa.


Mätning av upplöst syre ute i fält eller på laboratoriet

The O2-Lumitrode is used with our tried-and-tested portable meters, which allows you to carry out DO measurements either in the field or in the laboratory. 

We offer two versions of meters for dissolved oxygen measurement for combined measurements of dissolved oxygen, pH and/or conductivity.

> Learn more about our portable meters

White paper: Determining dissolved oxygen in water: Titration or direct measurement?

Download this free white paper to learn more about the different methods for the analysis of dissolved oxygen.

In this white paper, you  will find a comparison of the various techniques as well as the advantages and disadvantages associated with oxygen determination using titration, electrochemical sensors, and optical sensors.
Download the white paper

Ladda ner applikationsnoter

Ladda ner