2035 Processanalysatorer

2035 Process Analyzer är en mångsidig våtkemisk analysator som kommer i tre grundläggande konfigurationer för potentiometrisk, fotometrisk och termometrisk bestämning.

2035 Process Analyzer är en integrerad lösning för 24/7 online-övervakning av kritiska kemiska parametrar i industriella processer och avloppsvattenströmmar.

Utmärkande egenskaper

  • Modulär våtdel innebär större flexibilitet för applikationer

  • Ytterligare mättekniker kan integreras (pH, ledningsförmåga)
  • IP66/NEMA 4-klassad: skydd i tuffa miljöer

  • Anpassningsbart, användarvänligt gränssnitt med flera säkerhetsnivåer

  • Fjärrkontrollskapacitet gör utvärdering av resultat och inspektion av diagnostik lättare

2035 Processanalysatorer systems (3)

Anpassning för alla situationer

För att bidra till att ytterligare automatisera din analys, tillverkar Metrohm Process Analyzers provprekonditioneringssystem såsom

  • kylning/värmning
  • tryckreducering,
  • avgasning,
  • filtrering,
  • och mycket mer.

Byretter eller pumpar kan väljas i analysatorn för all hantering av flytande material och urvalsventiler används vid flera provströmmar.

Dessutom finns väggfäste, bordsstativ, och reagensskåp tillgängliga för 2035 Process Analyzer för ytterligare anpassning. Skyddsrum och andra specialiserade skyddslösningar kan specialbyggas på begäran.

Titrering på ett enkelt sätt

Den potentiometriska versionen av 2035 Process Analyzer erbjuder hög selektivitet genom användning av särskilda elektroder och titranter - ingen kalibrering behövs.

Denna potentiometriska version är också lämplig för jonselektiv analys, som är en noggrann standardiserad tilläggsteknik perfekt för svårare provmatriser vid låga koncentrationer.

Med hundratals applikationer som redan finns på nätet, kan du vara säker på Metrohms kompetens inom titrering.

> Hitta titrerapplikationen du söker...

Stabila fotometriska analyser

2035 Process Analyzer för fotometriska mätningar inkluderar en kompakt fotometermodul med en högpresterande LED. Både en kyvettmodul och en fiberoptisk doppsond erbjuds för att bredda utbudet av applikationer.

Vanliga störningar såsom provfärg och grumlighet elimineras genom användning av differentialmätningar som utförs före och efter tillsats av en färgreagens. Termostatfotometermodulen eliminerar provtemperatureffekter, säkerställer repeterbara och korrekta resultat med hög känslighet vid låga koncentrationsnivåer.

Termometrisk titrering för svåra prover

Termometrisk titrering är en problemlösare för svåra prov som inte kan titreras potentiometriskt och är väl lämpad för att hantera aggressiva matriser såsom HF på grund av den robusta termometriska sensorn.

Den termometriska sensorn kräver ingen kalibrering och innehåller inte något membran eller diafragma. Slutpunkten bestäms genom en förändring i lösningens temperatur under titreringen. Snabb analys är möjlig med denna teknik - syrablandningar, till exempel, kan analyseras på mindre än tre minuter.

Nyhet: ASTM D8054 som publicerades 2016, beskriver termometrisk titrering för syratalsbestämning i råolja och petroleumprodukter. Genom att använda termometrisk titrering påskyndar du analystiden och minskar på samma gång mängden lösningsmedel som går jämfört med traditionell titrering.

Lär merFör nedladdning