Alert Onlineanalysatorer: koppla in och analysera system

Alert online processanalysatorer levereras kompletta, förkonfigurerade och programmerade för sina specifika tillämpningar.

Anslut bara strömmen, prov och reagensledningar och enheten är igång med att producera tillförlitliga resultat. Analysatorerna kan användas för en mängd olika joner och metaller, såsom kiseldioxid, fosfat, ammoniak, nitrit, zink och koppar, för att nämna några.

Utmärkande egenskaper

  • Förkonfigurerad, programmerad, och kalibrerad för sina specifika tillämpningar
  • Automatisk validering av mätningen
  • Brett mätnings- och kalibreringsintervall

  • Låg reagensanvändning
  • Extern gränssnitt för provprekonditionering och anslutning till verket

Låga driftskostnader

Alertanalysatorer är lätta att underhålla tack vare de robusta mätmetoder som tillämpas och hårdvaruenheter som används.

Reagensanvändningen är låg, med typiskt mindre än 2,5 liter per månad vid 100 analyser per dag.

En vakande öga på din vattenkvalitet

Kraftfulla villkorade åtgärder kan utföras vid ovanliga analysresultat.

"No value", "out of limit" eller "out of range", eller instabila värden används för snabba diagnoslarm och extra rengöring, kalibrering och standardcykler.

Alert Colorimeter: hög känslighet och störningsfri

Genom att använda en innovativ Differential Absorbans Kolorimetri (DAC) teknik eliminerar analysatorn effekten av provfärg, turbiditet, och cellnedsmutsning från alla mätningar - vilket är ett vanligt fel med de flesta kolorimetriska instrument, vilket orsakar felaktiga resultat.

Det breda utbudet av LED källor och filter som finns ger högsta känslighet och precision även i låga provkoncentrationer över ett brett spektrum av applikationer. Inbyggd validering och diagnostikverktyg producera tillförlitliga resultat du kan lita på.