Kontinuerlig övervakning av aerosoler och gaser i luften

Omgivande luftkvalitet är kritisk för vår hälsa och miljö.

MARGA är ett helt igenom självständigt provtagnings- och mätningssystem som kontinuerligt mäter de vattenlösliga gas- och aerosolkomponenter som direkt påverkar luftkvaliteten. Dessa resultat kan sedan användas för att studera formationen av aerosoler från deras ursprungliga källor och hur deras koncentration och sammansättning varierar med dags- och säsongscykler.


MARGA Monitor for Aerosols and Gases in Ambient Air from Metrohm Process Analytics

Viktiga funktioner i MARGA

  • En programvara styr provtagning och analys samt visar fullständig diagnostisk information


  • Samtidig mätning av vattenlösliga gas- och aerosolkomponenter med en dubbelkanalig jonkromatograf


  • Tidsupplösning på 1 timme, med fullständiga resultat tillgängliga 1 timme efter uppsamling av prov


  • Oövervakad operation i upp till 2 veckor baserat på 10 L absorberande lösning
  • Mätning med internstandard tar bort behovet av kalibrering


MARGA systems (2)

2060 MARGA M – Continuous air monitoring

A402060110C
The Monitor for AeRosols and Gases in Ambient air (MARGA) uses ion chromatography to monitor air quality by measuring the concentration of water-soluble gases and aerosols in air containing different sizes of particulate matter. Air is drawn in to the instrument by a vacuum pump at a constant flow rate. Before entering the instrument, the maximum size of particulate matter (PM) can be limited by utilizing a size-selective inlet (e.g. PM 1.0, PM 2.5 or PM 10). The water-soluble gases are absorbed in a Wet Rotating Denuder (WRD) device and then the water-soluble ions in the aerosols are extracted in a Steam-Jet Aerosol Collector (SJAC).A dual-channel ion chromatograph (IC) quantifies anions and cations in aerosols and water-soluble gases simultaneously with high accuracies to reach detection limits as low as 0.001 µg/m3.The analyzer’s performance can be remotely observed by using a direct internet connection to make adjustments when necessary and to access stored results. The 2060 MARGA M version is ideal for 24/7 continuous monitoring at a permanent site.Data collection with a time resolution of 1h to study e.g. diurnal variation or trajectory models for pollution events.Remote control or touch screen to easily access results, trend graphs, and more.Gases measured: Hydrochloric Acid (HCl), Nitric acid (HNO3), Nitrous acid (HONO), Sulfur dioxide (SO2), Ammonia (NH3)Aerosol ions measured: Chloride (Cl-), Nitrate (NO3-), Sulfate (SO42-), Ammonium (NH4+), Potassium (K+), Calcium (Ca2+), Magnesium (Mg2+)

2060 MARGA R – Air monitoring for research campaigns

A402060120C
The Monitor for AeRosols and Gases in Ambient air (MARGA) uses ion chromatography to monitor air quality by measuring the concentration of water-soluble gases and aerosols in air containing different sizes of particulate matter. Air is drawn in to the instrument by a vacuum pump at a constant flow rate. Before entering the instrument, the maximum size of particulate matter (PM) can be limited by utilizing a size-selective inlet (e.g. PM 1.0, PM 2.5 or PM 10). The water-soluble gases are absorbed in a Wet Rotating Denuder (WRD) device and then the water-soluble ions in the aerosols are extracted in a Steam-Jet Aerosol Collector (SJAC).A dual-channel ion chromatograph (IC) quantifies anions and cations in aerosols and water-soluble gases simultaneously with high accuracies to reach detection limits as low as 0.001 µg/m3.The analyzer’s performance can be remotely observed by using a direct internet connection to make adjustments when necessary and to access stored results. The 2060 MARGA R version is ideal for research campaigns: the IC can be used as a standalone lab instrument for other projects when not in use for 24/7 air quality monitoring.Data collection with a time resolution of 1h to study e.g. diurnal variation or trajectory models for pollution events.Remote control or touch screen to easily access results, trend graphs, and more.Gases measured: Hydrochloric Acid (HCl), Nitric acid (HNO3), Nitrous acid (HONO), Sulfur dioxide (SO2), Ammonia (NH3)Aerosol ions measured: Chloride (Cl-), Nitrate (NO3-), Sulfate (SO42-), Ammonium (NH4+), Potassium (K+), Calcium (Ca2+), Magnesium (Mg2+)

Avancerat luftprovtagningssystem för vattenlösliga gaser och aerosoler

Till att börja med tas luft in i provtagningsenheten med en vakuumpump. Innan luftprovet går in i instrumentet kan den maximala storleken av partikelformigt material (PM) väljas genom att placera ett storlekselektivt inlopp (t ex PM10 eller PM2.5).

De vattenlösliga gaserna absorberas i en "Wet Rotating Denuder-enhet" och de vattenlösliga jonerna i aerosolerna extraheras sedan i en "Steam-Jet Aerosol Collector".Optimal noggrannhet fås i kombination med Metrohm Dosinos


Du kan förlita dig på överlägsen doseringsrepeterbarhet och noggrannhet, eftersom 2060 MARGA är utrustad med Metrohm Dosinos som en garanti för exakt provhantering. Metrohm Dosinos har en upplösning på 10 000 steg över hela kolvslaget och extremt noggrann dosering blir därmed utförbar.

Varje timme samlar två separata doseringsenheter antingen gas- eller aerosolprovet samtidigt.

En tredje Dosino används för att överföra varje prov till online-jonkromatografen.


Självgående och utan tillsyn 24/7


En dubbelkanalig jonkromatograf, baserad på Metrohms 940 Professional IC Vario-serie, analyserar automatiskt joner från de uppsamlade gas- och aerosolproverna. En internstandard tillsätts under mätningen för självkalibrering och en omedelbar prestandakontroll av IC-kolumnen.

Lågt reagensförbrukning möjliggör obevakad drift i 1 vecka (1,0 m3/h) eller 2 veckor (0,5 m3/h)*

*Beräkning baserad på förbrukning av 10 L absorberande lösning.

Dedikerad programvara för inspelning och visning av all data på distans

2060 MARGA drivs av Metrohm Process Analytics 2060-programvara i kombination med Metrohms MagIC Net-programvara. Den här intuitiva, lättanvända mjukvaran registrerar all data med valideringsindikatorer för varje resultat så att du kan lita på och rapportera med bestämdhet.

2060 MARGA är avsedd för övervakning på avlägsna platser men aldrig långt bort -  eftersom den använder direktanslutning till Internet. Därför kan dess prestanda mätas på distans, justeringar kan göras och resultaten kan laddas ner när som helst.


Globalt godkännande av ETV-verifierad MARGA

MARGA was developed by Metrohm Process Analytics in cooperation with the Energy research Centre of the Netherlands (ECN) and the U.S. EPA. Furthermore, it has been verified by the U.S. EPA Environmental Technology Verification Program (ETV).

MARGA - luftövervakning runt om i världen

Efter den kommersiella lanseringen 2006 har MARGA installerats över hela världen på fler än 100 platser och bidragit till många miljöövervakningsprogram och studier.


Sites of installed MARGA systems for aerosol and gas monitoring in ambient air

För nedladdning

MARGA utmärker sig genom sin förmåga med automatisk datainsamling samt beräkning och lagring av resultat.
Fei Li, forskare vid aerosolingredienslaboratoriet, Institute of Tropical and Marine Meteorology, Guangzhou