NIRS XDS Process Analyzer

NIRS XDS processanalysatorer kan analysera en mängd provtyper som granuler, pulver, vätskor, uppslamningar eller opaliserande ämnen bland andra.

Med analysatorn utför du oförstörande provningar av läkemedel, kemikalier och petrokemiska produkter. Med det här systemet kan upp till 9 mätkanaler köras in-line.
NIRS XDS Process Analyzer

Utmärkande egenskaper

  • Överlägsen analytisk prestation med NIRS XDS-teknologi
  • Skanningsområde (800 till 2200 nm) skapar möjligheter för många applikationer
  • Samtidiga kvalitativa analyser och analyser av prover med flera beståndsdelar eller trendanalyser
  • Robust NEMA 4X inkapsling
  • Miljövänliga och kostnadsbesparande analyser − inga kemikalier används

NIRS XDS Process Analyzers systems (6)

Show all systems: NIRS XDS Process Analyzers (6)

Brett urval av prober, även för de mest krävande proverna

Ett stort urval av prober för reflektans-, transflektans- och transmissionsmätningar samt flödesceller finns att få till NIRS XDS Process Analyzer för anpassning till även till de mest stränga förutsättningarna.

Dessutom så har Metrohm Process Analytics utvecklat specifikt designade prober för fluidbäddtorkar, granulatorer och fermentorer.

Enastående noggrannhet tack vare MicroBundle fiberteknologi

De optiska MicroBundle-fibrer som används till NIRS XDS Process Analyzer står som garant för en utomordentlig signalöverföring. Du kan fullständigt lita på extra fina analysresultat för pulver, uppslamningar och granulat.

Fibrerna är okänsliga för temperaturförändringar och är överlägset motståndskraftiga mot mekanisk och kemisk påverkan.

Enkelfibrer för längre avstånd

Om klara eller nästan genomskinliga vätskor ska analyseras så kan singelfibrer användas. Med dessa optiska fibrer riggar du upp analysatorn mer än 100 m ifrån provpunkterna och kan fortfarande dra nytta av snabba analyser.

Kundanpassade lösningar för placering i riskfyllda miljöer

För speciellt riskfyllda miljöer så har Metrohm Process Analytics utvecklat system som har anpassats för just dessa miljöer.

Systemen ser olika ut och kan vara en lösning för konditionering av prover till ett komplett skyddsrum med ATEX95-certifierade system för Zon 1 och 2 miljöer.

En NIRS-analysator för upp till 9 olika provpunkter

NIRS XDS processanalysatorer finns att få som enpunkts-, 4-kanals- eller 9-kanals-system för placering vid flera olika mätplatser.

Både singelfibrer och MicroBundle-fibrer kan anslutas till systemet, så att olika typer av prov kan analyseras med samma instrument.

PAT-verktyg som möter FDA-direktiven

Med NIRS XDS kan du genomföra Process Analytical Technology i överensstämmelse med FDA-regelverken.

Den stora fördelen är att du får ut analysresultaten i realtid och slipper ägna dig åt tidskrävande laboratorieanalyser.

Vision: enkel att använda, «allt-i-ett» NIRS programvara

NIRS XDS Process Analyzer arbetar med programvaran Vision.

Denna patentskyddade, lätthanterliga mjukvara kan användas till omfattande datainsamling, kvalitativa och kvantitativa metodutvecklingar och diagnostik. Flera protokoll för processkontroll finns att få: 4 till 20 mA, OPC, Modbus, and Profibus.

Lär mer om programvaran Vision

För nedladdning