Metrohm Processinstrument: Pionjärer inom processanalys

Vi installerade vår första online-processanalysator 1978 på Dow Chemical.

Sedan dess har vi kommit längre och installerat mer än 10 000 enheter över hela världen.

Och sedan dag ett, har vi aldrig skyggat bort från en utmaning: Vi har installerat skräddarsydda processanalysatorer i öknen, på båtar och i farliga miljöer, med fokus på att förstå kundernas behov och vara nära dem.

Läs mer om vår historia nedan.


Vi älskar kunder som utmanar oss - dina utmaningar är våra framgångshistorier

> En explosionssäker analysator?

> Support i öknen. På plats?

> Din processanalysator ... på en båt?

Övervakning av låga fuktnivåer i propylenoxid. I realtid.

Kunden

Vår kund är en av de största kemiska tillverkarna i världen och använder processanalysatorer från Metrohm sedan en längre tid tillbaka. På företaget används både laboratorieinstrument och processanalysatorer. Med andra ord visste de mycket väl vem de skulle vända sig till med sin minst sagt utmanande applikation. En av många produkter som tillverkas globalt är propylenoxid (C3H6O, PO). Ett mycket farligt, hygroskopiskt och brandfarligt ämne som används vid produktion av olika viktiga kemikalier.

Utmaningen

Ett stort dilemma i PO-produktionen, är att hålla fuktinnehållet på en låg nivå för att undvika biverkningar. Vår kund kommer till oss med en frågeställning som andra leverantörer haft svårt hitta en lösning på; en stabil mätning av låga fuktnivåer i PO. Deras tidigare system för mätning av fukt baserade sig på en uppsättning FT-IR-analysatorer, vilket krävde mycket underhåll och som följaktligen ledde till flera driftsstopp. PO: s farliga och hygroskopiska karaktär kräver online-analys för den mest exakta mätningen av fuktinnehållet och korta responstider. Att utföra laboratorieanalyser tar mycket tid i anspråk och kräver omfattande provbehandling för att ge exakta resultat. De låga fuktnivåerna som finns i PO kräver realtidsövervakning. Korta responstider är en nödvändighet för den stora produktionsgenomströmningen. I synnerhet när processvariationer inträffar.

Lösningen

Med PO: s farliga, brandfarliga egenskaper, i åtanke så erbjöds ett robust explosionssäkert (ATEX) processinstrument från Metrohm Processinstrument för att uppfylla kundens krav. NIRS XDS har ett inbyggt ATEX-hölje och kan mäta upp till 9 oberoende provtagningspunkter. Mätningarna gjordes online med en flödescell av industrikvalitet, som gör det möjligt med en exakt övervakning av låga nivåer fukt. Några tiotals ppm med en precision på ± 4 ppm. Resultaten kommuniceras i realtid, var 30: e sekund, genom 4-20 mA till kundens PLC.

Efter att ha genomfört en genomförbarhetsstudie med vårt instrument på kundens laboratorium gjordes en direkt jämförelse mellan resultaten från IR och NIR i processmiljön. Förhållandet signal till brus (S/N) för vår NIRS-instrument visade sig vara bättre än deras tidigare IR. En särskilt stor fördel för en sådan låg nivå bestämning av fukt. Metrohm erbjuder även Karl Fischer-titrering som en referensanalys för att säkerställa att de spektroskopiska resultaten är korrekta. Titreringsexperter har också bidragit med input till förbättringar på kundens laboratorium. Processanalysatorn övervakar nu flera olika provtagningspunkter från destillationstornet till slutprodukten.

Slutsats

Vår kom till oss med ett riktigt utmanande problem. Nu kan de säkert övervaka, i realtid det låga vatteninnehållet i PO. Kombinationen av en enda, explosionssäker processanalysator online, gör det möjligt för kunden att minska den kemiska behandlingen, förbättra produktkvaliteten och öka vinsten.


Raffinaderi för råolja i öknen

Kunden

Vår kund, belägen på distans i öknen, är en stor tillverkare av kemikalier som producerar olika produkter från bensin till finkemikalier. Bensinproduktion är en verksamhet full av risker som kräver strikt efterlevnad av säkerhetsstandarder (IECEx) och konstant övervakning av viktiga processparametrar som oktantal (ON). Tillförlitlig processdata på ett snabbt sätt innebär att nedströms processenheter (katalytisk reformator) snabbt kan optimeras, vilket ökar vinsten samtidigt som driftskostnaderna reduceras.

Utmaningen

I förädlingsprocessen betraktas reformat som en ström med högt värde, eftersom det har ett högt oktantal. Under katalytisk reformering måste processen ständigt kontrolleras för att kunna utföra kemiska justeringar som optimerar reformatets kvalitet. Innan leverans och försäljning av produkten krävs strikt efterlevnad av ASTM-standarder som kvalificerar den reformerade slutprodukten innan den släpps på marknaden. Därför är precision mycket viktigt för realtidsövervakning av processen.

Processen utförs dessutom i en farlig zon, som kräver en robust och explosionssäker lösning, med korta analystider så att tillräckligt noggranna data erhålls för att styrningen av eventuella processändringar ska fungera.

Den nuvarande processanalysatorn hos kunden var en Fourier Transform Near-Infrared Spectroscopy analysator (FT-NIRS). Den var inte tillförlitlig och krävde därutöver en hög grad av underhåll och felsökning. På grund av ett dåligt utformat provtagningssystem producerade dessutom analysatorn också felaktiga resultat som inte var att lita på.

Lösningen

Metrohm Process Analytics kan tillhandahålla en komplett lösning för i stort sett alla applikationer. För denna kund behövdes en analysator i kombination med ett högpresterande förkonditioneringssystem för att säkerställa en reproducerbar provleverans till NIR-processanalysatorn.

Förkonditioneringssystemet består av flera filtreringsanordningar inline och temperaturkontrollerade flödesceller som möjliggör kontinuerliga mätningar med hög noggrannhet. Förkonditioneringssystemet garanterar också korrekt provtagningspunkt och tillhandahåller en port för validering av provtagning. Med detta kompletta paket är det möjligt att uppfylla samtliga ASTM-krav.

Andra krav för industriell analys såsom robusta flödesceller online, för långtidsdrift samt ett explosionssäkrat (ATEX) hus integrerades också i denna utmanande lösning för processövervakning. Lokal expertsupport samt utbildning i underhåll och tolkning av provdata fick högsta prioritet på denna avlägsna plats för att  en korrekt drift ska kunna säkras i den kritiska processmiljön.

Slutsats

Vår kund kan nu  styra produktionen av reformat via processövervakning online på ett säkert sätt, med hjälp av en nyckellösning som utvecklats speciellt av Metrohm Process Analytics för deras utmanande behov. Online-mätningar i ett riskfyllt område med en fjärrstyrd explosionssäker analysator gör arbetsmiljön säkrare för alla. Ett snabbt svar på alla processuppsättningar minimerar driftstopp och optimerar produktionseffektiviteten. Den anpassade processanalysatorn tillsammans med utveckling av applikationsmetoder och utbildningar på plats av våra experter inräknat.


Avlusningskur för fiskar ombord

Kunden

Vår kund, som är en viktig global aktör inom kemisk industri och har en långvarig relation med Metrohm Processinstrument, vänder sig oftast i första hand till oss med sina icke-traditionella applikationsförfrågningar. I den aktuella situationen behövde de hitta en gedigen lösning som noggrant värderar ett avlusningsmedel för behandling av fiskar mot löss. Avlusningen görs direkt i ett havsvattenbad på en aktiv arbetsbåt. 

Utmaningen

Att doseringen av läkemedlet blir den korrekta samt att övervakning av vattenkvalitet och avfall garanteras är centrala delar i myndighetskraven och normerna. Fisk introduceras till ett havsvattenbad ombord som innehåller en exakt mängd väteperoxid (H2O2) för avlusning under kortare tidsperioder. Detta avlägsnar eventuella parasiter, som sedan kan filtreras från vattnet. Underdosering av badet skulle låta parasiter få fäste på fisken, vilket resulterar i en produkt av låg kvalitet eller i värsta fall leder till djurets död. Överdosering kan orsaka oxidativ stress i fisken, blekning av fiskfjäll och dödsfall. Därför behövs en snabb analys med kort svarstid för korrekt behandling.

Det faktum att denna analys måste utföras på en aktiv båt och inte sällan i avlägsna områden medförde att vår online-processanalysator måste vara tillräckligt stabil för att klara av en daglig användning med instabila gungande och svängande rörelser. Det begränsade utrymmet ombord innebar att ett litet fotavtryck var absolut nödvändigt. Övervakningen av processflödet kan komma att betyda skillnaden mellan liv och död hos djuren.

Lösningen

En kraftfull lösning, anpassad för snabb analys på fartyget, föreslogs till denna kund. Långt från en typisk industriell applikation eller plats! Vårt team av expertkemister utvecklade dessutom en analysmetod online som reducerar tiden mellan mätningarna till bara 60 sekunder.

Slutsats

Kunden kommer att kunna spara pengar genom de förbättringar som gjorts. Till följd av möjligheterna med en exakt dosering kommer mindre mängd avlusningsmedel att behöva användas. Också produktförlusten blir mindre till följd av felaktig medicinering. Åtgärder kan snabbt sättas in med de nya förbättrade metoderna med snabba analys- och svarstider. Vår långvariga relation till kunden var en av grunderna till att vi inte lät oss hindras från att utveckla och presentera en skräddarsydd lösning som de flesta andra hade tackat nej till. Processövervakning är så mycket mer än bara en analysator.


Ladda ner applikationsboken

Läs mer om vårt kompetensområde: från ammoniak i mättad saltlösning och gödselmedel till zinkbrytning och rening - vi har gjort det mesta.

Vår applikationsbok ger en bred översikt över applikationer som sålts under de senaste 40 åren till processindustrin. Med mer än 10 000 processanalysatorer installerade globalt kan du vara rätt så säker på att hitta en lösning för din utmaning.


Click here to download the Applications Book

Vitbok: Vår expertis inom produktion av propylenoxid

Ladda ner vår vitbok om våra analytiska lösningar för produktion av propylenoxid (PO) och läs mer om de olika produktionsmetoderna som finns för att producera PO, med och utan samprodukter.

Denna vitbok diskuterar också fördelarna med kemisk analys online och flera andra applikationslösningar för process både online och inline.


Click here to download the White Paper

Ladda ner

 

Röster från våra kunder

"Vi fann att Metrohm NIRS XDS var extremt stabil och exakt. Underhåll är inget problem. Produktionen har förbättrats avsevärt. Det tekniska stödet från Metrohm var enastående. Utvecklingen av nödvändiga modeller gjordes snabbt!"

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Kleimeier, PAT, Dow Chemical, Stade, Germany

Vi är här för dig, dygnet runt, hela världen över

Från din första kontakt med en av våra säljare, till konsultationer och akuttjänster finns Metrohm Procesinstrument där för dig. Metrohm finns närvarande i över 50 länder över hela världen och kan därmed erbjuda service och utbildning på plats på kortast möjliga tid. På ditt lokala språk.


Erfarenhet du kan lita på

Mer än 10 000 enheter installerade och beställda över hela världen kan inte ses på annat sätt än som ett bevis på vår expertis. Våra lösningar för processkontroll och processövervakning kan ledande företag från flera branscher gå i god för, bland andra:

  • Petrokemi
  • Kemikalier
  • Halvledare
  • Mat och dryck
  • Läkemedel
  • Ytbehandling
  • Kraft och energi
  • Mineral extraktion
  • Avloppsrening


And what is your challenge?

We'd love to help you solve your analytical challenges. Let us know and we'll get in touch.

*
*
*
*
*
*

 
*