Metrohm Processinstrument: Pionjärer inom processanalys

Vi installerade vår första online-processanalysator 1978 på Dow Chemical.

Sedan dess har vi kommit längre och installerat mer än 10 000 enheter över hela världen.

Och sedan dag ett, har vi aldrig skyggat bort från en utmaning: Vi har installerat skräddarsydda processanalysatorer i öknen, på båtar och i farliga miljöer, med fokus på att förstå kundernas behov och vara nära dem.

Läs mer om vår historia nedan.


Vi älskar kunder som utmanar oss - dina utmaningar är våra framgångshistorier

> En explosionssäker analysator?

> Support i öknen. På plats?

> Din processanalysator ... på en båt?

Originalutrustningstillverkare (OEM) med speciella krav

Kunden

Denna kund, en OEM-tillverkare med säte i USA, kom till oss med en utmaning som en rad andra leverantörer var tveksamma till att anta. En önskan om en tillverkningspartner som kunde kombinera flera specifika analysmätningar i ett enda online-processinstrument. Utöver detta skulle processanalysatorn behöva arbeta i extremt farliga miljöer och efterfölja de explosionssäkra kraven (ATEX). Kunden som har stor erfarenhet från industriell analys inom den petrokemiska sektorn ville gärna vara involverad i projektet. Ett genuint partnerskap kom att utvecklas med Metrohm Processinstrument för att skapa en anpassad lösning som nu säljs under kundens varumärke.

Utmaningen

En enda integrerad lösning var det som kom att krävas för att kombinera fyra olika analyser inne i ett explosionssäkert ATEX-hus. På så sätt kunde också de tidskrävande arbetstillstånden som annars skulle ha behövts på en slutanvändares plats undvikas. Tidigare utfördes dessa analyser manuellt och innebar grundliga och utförliga provtagningstekniker samt laboratorietester, som kan introducera förspänning. Processövervakning online förhindrar dessa problem, som är vanliga i laboratoriet.

Lösningen

Med detta partnerskap erbjöd vi en enda anpassad lösning för processkontroll i stället för flera sensorer eller processanalysatorer. Metrohm Processinstrument gav en plattform med smart programmering och resultatvalidering samt avancerad applikationskunskap för att övervinna problem med störningar. Utveckling av dynamisk provpreparering var också nödvändigt för kolvätesprover med hög temperatur.

Slutsats

Metrohm Processinstrument samarbetar gärna med OEM-företag som har utmanande förfrågningar och höga mål. Andra verksamheter kan dra direkt nytta av detta projekt som ett resultat av partnerskapet mellan kunden och Metrohm Processinstrument. Med kombinationen av flera analyser i en enda explosionssäker online-processanalysator blir det möjligt att minska kemisk behandling, övervaka flera kritiska parametrar på kortare tid och driva produktionsprocesserna närmare mot de mest fördelaktiga specifikationerna. Onlineanalys av dessa parametrar ökar medarbetarnas säkerhet och minskar de totala driftskostnaderna.


Bromtillverkare i öknen

Kunden

Vår kund, belägen på distans i öknen, är en stor producent av brom, flamskyddsmedel och andra bromerade produkter, samt kaustik pottaska. Tillverkningen av dessa kemikalier är en mycket farlig hantering som kräver efterlevnad av extrema säkerhetskrav och kontinuerlig övervakning av viktiga processparametrar. Utan korrekta processdata som ges i rätt tid blir det omöjligt att kontrollera produktionen. Övervakning av processparametrar är ett obligatoriskt krav för att deras produktionsanläggning ska fungera effektivt.

Utmaningen

Deras nuvarande processanalysator var för gammal för att repareras och faktum var att de inte längre erbjöds på marknaden. Detta system används för processkontroll genom kemisk justering och optimering vid produktion av brom, vilket är en frätande och giftig matris. Denna process utförs i en farlig zon som kräver en robust explosionssäker lösning, med korta analystider för att ge tillräckligt noggranna data för att övervaka eventuella processförändringar. Ett supportnät var nödvändigt - inte bara för att tillhandahålla lokal service mitt i öknen, utan också för att ge en serie utbildningar både på plats hos kunden och hos Metrohm.

Lösningen

Metrohm Processinstrument utvecklade en speciell version av processanalysator inline för den här kunden. Analysatorns mätfunktioner utvidgades till långt fler jämfört med andra system som erbjuds på marknaden. Kraven för industriella analyser, som robusta sensorer inline som skydd mot den högt korrosiva matrisen samt ett explosionssäkert ATEX-hus integrerades också i denna utmanande lösning. Lokalt stöd och utbildningar från Metrohms försäljningsorganisationer gavs högsta prioritet till denna avlägsna plats för befästa korrekt drift i en farlig processmiljö och förståelse av data som tillhandahålls av processanalysatorn.

Slutsats

Vår kund kan nu säkert kontrollera produktionen av brom via processövervakning inline med hjälp av en nyckelfärdig lösning som utvecklats av Metrohm Processinstrument. Inline-mätningar som tas med ett fjärrstyrt explosionssäkert instrument gör arbetsmiljön säkrare för alla - ingen hantering av kemikalier och snabbare resultat om eventuella produktionsproblem uppstår, vilket innebär mindre stillestånd. Från den skräddarsydda processanalysatorn till applikationsutveckling och utbildning av våra experter på plats, så finns vi där som din partner, redo inför nya utmaningar.


Avlusningskur för fiskar ombord

Kunden

Vår kund, som är en viktig global aktör inom kemisk industri och har en långvarig relation med Metrohm Processinstrument, vänder sig oftast i första hand till oss med sina icke-traditionella applikationsförfrågningar. I den aktuella situationen behövde de hitta en gedigen lösning som noggrant värderar ett avlusningsmedel för behandling av fiskar mot löss. Avlusningen görs direkt i ett havsvattenbad på en aktiv arbetsbåt. 

Utmaningen

Att doseringen av läkemedlet blir den korrekta samt att övervakning av vattenkvalitet och avfall garanteras är centrala delar i myndighetskraven och normerna. Fisk introduceras till ett havsvattenbad ombord som innehåller en exakt mängd väteperoxid (H2O2) för avlusning under kortare tidsperioder. Detta avlägsnar eventuella parasiter, som sedan kan filtreras från vattnet. Underdosering av badet skulle låta parasiter få fäste på fisken, vilket resulterar i en produkt av låg kvalitet eller i värsta fall leder till djurets död. Överdosering kan orsaka oxidativ stress i fisken, blekning av fiskfjäll och dödsfall. Därför behövs en snabb analys med kort svarstid för korrekt behandling.

Det faktum att denna analys måste utföras på en aktiv båt och inte sällan i avlägsna områden medförde att vår online-processanalysator måste vara tillräckligt stabil för att klara av en daglig användning med instabila gungande och svängande rörelser. Det begränsade utrymmet ombord innebar att ett litet fotavtryck var absolut nödvändigt. Övervakningen av processflödet kan komma att betyda skillnaden mellan liv och död hos djuren.

Lösningen

En kraftfull lösning, anpassad för snabb analys på fartyget, föreslogs till denna kund. Långt från en typisk industriell applikation eller plats! Vårt team av expertkemister utvecklade dessutom en analysmetod online som reducerar tiden mellan mätningarna till bara 60 sekunder.

Slutsats

Kunden kommer att kunna spara pengar genom de förbättringar som gjorts. Till följd av möjligheterna med en exakt dosering kommer mindre mängd avlusningsmedel att behöva användas. Också produktförlusten blir mindre till följd av felaktig medicinering. Åtgärder kan snabbt sättas in med de nya förbättrade metoderna med snabba analys- och svarstider. Vår långvariga relation till kunden var en av grunderna till att vi inte lät oss hindras från att utveckla och presentera en skräddarsydd lösning som de flesta andra hade tackat nej till. Processövervakning är så mycket mer än bara en analysator.


Ladda ner

Vi är här för dig, dygnet runt, hela världen över

Från din första kontakt med en av våra säljare, till konsultationer och akuttjänster finns Metrohm Procesinstrument där för dig. Metrohm finns närvarande i över 50 länder över hela världen och kan därmed erbjuda service och utbildning på plats på kortast möjliga tid. På ditt lokala språk.


Erfarenhet du kan lita på

Mer än 10 000 enheter installerade och beställda över hela världen kan inte ses på annat sätt än som ett bevis på vår expertis. Våra lösningar för processkontroll och processövervakning kan ledande företag från flera branscher gå i god för, bland andra:

  • Petrokemi
  • Kemikalier
  • Halvledare
  • Mat och dryck
  • Läkemedel
  • Ytbehandling
  • Kraft och energi
  • Mineral extraktion
  • Avloppsrening


And what is your challenge?

We'd love to help you solve your analytical challenges. Let us know and we'll get in touch.

*
*
*
*
*
*

 
*