Jonkromatografi i processmiljö

Pålitlig multikomponentanalys för online processövervakning och styrning.

Process Ion Chromatograph från Metrohm Process Analytics är ett komplett och flexibelt system för online-övervakning av joniska föreningar i vattenbaserade media från ng/L till %-koncentrationer. Med bara en injektion, analyseras flera komponenter med automatiserade, intelligenta inline-tekniker för provpreparering och provinjektioner. Ett brett utbud av analytiska kolonner, detektorer och annan extrautrustning finns att tillgå för anpassning till din tillämpning och dina önskemål om processtyrning.


Process Ion Chromatograph with users

Nyckelfunktioner

  • Precisionsanalyser för ett brett spektrum av analyter med flera typer av detektorer.  • Preparering av eluent inline garanterar stabila baslinjer. Lägg till ett valfritt ultrarent vattensystem och du får en självstyrande och kontinuerlig drift .
  • Konfigurerbar: mätning av flera provströmmar för enkel processövervakning, var som helst i din anläggning.
  • Helt igenom automatiserad provtagning och kalibrering: Metrohm Inline Provberedning och lösningar för prekonditionering i processströmmen med Metrohm Process Analytics.

  • Säkert, robust hölje utformat efter IP65-specifikationerna. Idealiskt för processmiljöer.

Jonkromatografi för processindustri systems (2)

Process Ion Chromatograph TWO

A420100020C
The Process IC TWO from Metrohm Process Analytics features two measurement channels and detectors for the simultaneous determination of two different types of analytes (such as anions and cations). All modules necessary for the analysis, including automated sample preparation, QC standards, and calibrations, are integrated into a high-quality housing that fulfills IP65, protecting the system from harsh environments. The enclosure provides a clear arrangement of constituents with analysis instrumentation and electronics separately accessible. All bulk liquids are stored in a separate enclosure.The Process IC TWO comes complete with a Metrohm Professional IC, eluent production module, liquid handling module, and two IC detector blocks. Also included are nine configurable wet part modules for filtration, dilution, chemical dosing or other sample conditioning—significantly expanding the industrial application capabilities. This analyzer can be optionally connected to up to 20 process points for time-saving sequential analysis at multiple areas inside of a plant. ProcessLab Manager software controls the analyzer, and also gives service reminders, reagent level alarms, and other important notifications. The continuous monitoring of control limits on the results as well as the presentation of relevant parameters allows easy for identification of process changes and other events, leading to easy optimization and control of the process being monitored.

Process Ion Chromatograph ONE

A420100010C
The Process IC ONE from Metrohm Process Analytics features one measurement channel and detector and quantifies components such as anions, cations, sugars, or organic acids in a single analysis. All modules necessary for the analysis, including automated sample preparation, QC standards, and calibrations, are integrated into a high-quality housing that fulfills IP65, protecting the system from harsh environments. The enclosure provides a clear arrangement of constituents with analysis instrumentation and electronics separately accessible. All bulk liquids are stored in a separate enclosure.The Process IC ONE comes complete with a Metrohm Professional IC, eluent production module, liquid handling module, and one IC detector block. Also included are nine configurable wet part modules for filtration, dilution, chemical dosing or other sample conditioning—significantly expanding the industrial application capabilities. This analyzer can be optionally connected to up to 20 process points for time-saving sequential analysis at multiple areas inside of a plant. ProcessLab Manager software controls the analyzer, and also gives service reminders, reagent level alarms, and other important notifications. The continuous monitoring of control limits on the results as well as the presentation of relevant parameters allows for identification of process changes and other events, leading to easy optimization and control of the process being monitored.

Från labbet till processen

Metrohm's inbyggda jonkromatograf är kärnan i analysen. Avsedd för autonom drift med absolut exakthet grundad på årtionden av erfarenheter som ledande inom denna analysteknik.

Många av de laboratoriemetoder som utvecklats av våra experter på Metrohm åren kan direkt överföras till vår processjonkromatograf Process Ion Chromatograph. Något som gör övergången från arbetsintensiva kontroller till kontinuerlig online-övervakning till något enkelt.

Process IC finns att få i två olika systemutföranden: Process IC ONE och TWO. Det som skiljer dem åt är antalet mätkanaler och detektorer. Båda systemen kan anslutas till 20 processpunkter för tidsbesparande analys som görs i sekvenser på flera ställen i anläggningen

> Ladda ner vår monograf och lär mer om jonkromatografi

Spara ännu mer tid med moduler och andra tillvalsmöjligheter

Tillsammans med integrerad vätskehantering och moduler för tillverkning av eluent gör programvaran Process IC kalibrering och validering så enkelt som en knapptryck.

Utöver detta så ingår nio konfigurerbara moduler i analysutrymmet som bidrar till att den praktiska användningen rationaliseras än mer. Det kan handla om utrustning för provhantering eller möjligheten till att ansluta upp till 20 procesströmmar.

Process IC kräver ultrarent vatten för att köra analyser. För säker drift och bekvämlighet så genereras ultrarent vatten kontinuerligt inline med PURELAB® flex 5/6 från ELGA®. Detta är det enda instrumentet på marknaden som erbjuder ett trycklöst vattenmatningsalternativ. Slitaget minskar och färre byten av reningsförpackningar krävs, vilket också sparar pengar.


Fokuserade applikationer – oberoende av vilken bransch
Jonkromatografi är en flexibel analysmetod, lämplig för de flesta industriella tillämpningar som involverar joniska eller svagt joniserade analyter i vattenlösningar.

Oftast så används jonkromatografi i energisektorn för att mäta korrosionsindikatorer och hämmare, samt för att övervaka renheten av vatten i olika delar av anläggningen. De låga detektionsgränserna och den överlägsna baslinjestabiliteten gör att spårämnesanalys av föroreningar blir genomförbar – även i ultrarent vatten. Det stora utbudet av analyter som kan detekteras gör jonkromatografen Process IC idealisk för övervakning i miljö- och avloppsvatten.

Även sura pläteringsbad, som de som förekommer i halvledar- eller fordonsindustrin kan enkelt övervakas med Process IC. Något som bidrar till att hålla kostnaderna för råmaterial nere. Tilläggas kan att  MagIC Net software följer föreskrifterna i CFR Part 11 och erbjuder fullständig revisions- och spårbarhetsdokumentation, vilket är nödvändigt för läkemedelsindustrin.

> Lär mer om MagIC Net – programvaran för jonkromatografiProgramvara optimerad för processmiljöer

Process Lab Manager fungerar med sitt intuitiva och lättanvända gränssnitt som ett interface i industriell processkommunikation.

Servicepåminnelser, reagensnivålarm, och andra meddelanden kan styras av PLM-mjukvaran, med olika hanteringsalternativ för operatörer och administratörer. I bakgrunden arbetar programvaran MAGIC Net 3.1 som styr jonkromatografen med tillhörande expansionsmoduler samt anordningar för vätskehantering och automatisering. Trenddiagram med programmerbara varnings- och interventionsgränser kan genereras för varje analyt som mäts i respektive provström. Den kontinuerliga övervakningen av kontrollvärden, liksom presentationen av relevanta parametrar gör det lätt att identifiera de förändringar som behöver göras och andra händelser i processen.


Ladda ner