Pålitliga online TOC mätningar

ADI 7010 TOC-analysatorn har utvecklats för att passa en okomplicerad och pålitlig drift.

UV-persulfatoxidation används som metod tillsammans med koldioxid-detektion med nondispersiv IR-sensor. Analysatorn kräver ett minimum av underhåll tack vare på en genomtänkt design för vätskekamrarna som använder slangar med grov diameter och utan ventiler, vilket i princip minskar risken för igensättning helt och hållet.
TOC Analyzer

Utmärkande egenskaper

  • Online TOC/TC-mätningar: säkert och pålitligt
  • Minimalt underhåll tack vare smart design
  • Mångsidigt instrument som uppfyller dina krav

TOC: en avgörande parameter

Totalt organiskt kol,TOC, är en ofta analyserad parameter hos många industrier som kemi, läkemedel, livsmedel och drycker, oljor och gaser, kraft och energi, petrokemi, skog och papper eller på flygplatser och vid miljöövervakning. TOC används för att övervaka dricks- och ytvatten, utsläpp och avfall, avrinning och för att kontrollera interna processer.
  • Brett koncentrationsområde: 0–5 till 0–500 mg/L C – som kan utvidgas till 0–20000 mg/L med extern spädningsutrustning.
  • Dubbla kammare håller vätskor och elektronik helt åtskilda från varandra.
  • Integrerad gashantering – inbyggda kompressorer betyder att ingen extern gasförsörjning behövs.
  • Digitala och analoga utgångar för fullständig integration till användning på plats.
  • Intuitiv pekskärm i färg för enkla inställningar och för övervakning av viktiga processvärden.

Koncept som erbjuder trygg och säker prestanda

Kalibrering är en enkel trestegsprocess.

Under körning kan tre autofunktioner aktiveras – Kalibrering, validering eller rengöring. Dessa funktioner kan aktiveras av den som sköter instrumentet vid vilken tid eller dag som helst. Automatiska ZEROGAS-kontroller kan förprogrammeras. Du väljer från en lista med statusmeddelanden den fjärrdiagnosinformation från analysatorn eller provlinjen som du vill ha. Du kan också lägga in larm som signalerar ett kritiskt fel.

Vill du ha mer flexibilitet?

Såväl enkanalsanalysatorer, tvåkanalsanalysatorer som dubbla mätområden finns att få.

När riktigt snabba svar är det viktiga så kan ADI 7010 TOC konfigureras för totalt kol, TC-mätningar.
Höga nivåer av klorid i proverna kan hanteras genom att tillsätta ytterligare reagens. Extern spädningsutrustning och filtersammansättning samt ett antal andra tillbehör finns att få för att anpassa ditt system till de behov du har.

För nedladdning