B&W Tek lösningar för spektroskopi

B & W Tek har en gedigen kompetens inom fotonik, lasrar, spektrometrar och kemometrisk teknik. Det har gett till resultat av ett ansenligt utbud av mobila lösningar för spektroskopi.

Företaget grundades år 1997 som en producent av anpassade lösningar som utnyttjar diodlaser och DPSS-lasrar. Verksamheten har expanderat och vuxit till att bli en fullserviceleverantör av spektrometrar, mobila och handhållna Raman-analysatorer och laserinducerad spektroskopi (LIBS).

Alla som har ett behov av att kunna snabbt och enkel identifiera kända och okända ämnen, inom sektorer som läkemedel, biomedicin, fysik, kemi, säkerhet och utbildning får nu tillgång till en analysator som är mycket enkel att använda och som snabbt ger stabila och driftsäkra resultat.

B & W Tek är världsledande tillverkare av Raman-spektrometrar med över 10 000 levererade lösningar som bygger på Raman-spektroskopi.

Vår kompletta serie av Raman-system, både laboratoriesystem med mycket hög pressande och mobila, handhållna gör oss smått unika. Vi kan erbjuda ett instrument till i princip alla. För applikationer i utbildningssyfte, till forskningslab och till råvarukontroll direkt varumottagningen. Vi har lång erfarenhet av spektroskopi, en förutsättning för att kunna designa lösningsinriktade mobila produkter som ska användas av både specialister och av användare med liten förkunskap. Våra Raman-instrument är extremt lätta att använda och ger ett färdigt analysresultat på bara några minuter.