Mobila handhållna Raman-spektrometrar

Med handhållen Raman-spektroskopi kan kvalitetskontroll och screening av prover accelereras betydligt. Analysatorerna är lätta att använda, när som helst och var som helst det finns ett behov.

Ramanspektroskopi kan användas för direkt provanalys. Utan förbehandling eller provberedning. Raman har en unik förmåga att kunna testa ett prov direkt genom förpackningsmaterial som glas eller plast så länge det är transparent. Mätmetoden är extremt snabb och enkel att använda för att definiera ämnen. En mobil analysator som får plats i handen och kan användas direkt på plats där behovet uppstår är effektiv. Inget ytterligare laboratorieutrymme krävs och komplexa analyser kan räknas bort.


B&W Tek handheld Raman solutions

Nyckelfunktioner

 • Icke-förstörande materialidentifikation och verifikation


 • Provpreparering inte nödvändig

 • Analys direkt genom glas- och plastförpackningar • Snabb och enkel hantering


 • Mycket känsliga spektrometrar med repeterbara resultat
 • Intuitive software with easy touchscreen operation

Handheld Raman Solutions systems (6)

NanoRam 1064 Handheld Raman Spectrometer

BWT-840000953
The NanoRam-1064 is a high-performance handheld Raman Spectrometer for nondestructive identification and verification of incoming raw materials, including APIs, excipients, and intermediates, even when they are colored. Compact and agile, the NanoRam-1064 can be used by non-technical users to rapidly identify samples in the warehouse, on the loading ramp, in the field or lab, minimizing quarantine areas and expediting materials through the manufacturing lifecycle. Utilizing Raman technology, the NanoRam-1064 minimizes fluorescence, and can identify a larger range of samples, differentiating different grades of cellulose, polysorbate and Opadry®. Rapid incoming material testing with the NanoRam-1064 can be performed through transparent containers, all while maintaining sample volume and integrity. The NanoRam is fully compliant with the US FDA 21 CFR Part 11 and Part 1040.10, and can play an integral role in cGMP-compliant facilities. The NanoRam-1064 meets the requirements of Raman spectroscopy methods including the US Pharmacopeia <1120>, European Pharmacopeia 2.2.48, Japanese Pharmacopeia 2.26, as well as the People’s Republic of China Pharmacopeia Guidelines on Raman Spectroscopy. Raman is a well-recognized method for compliance with the PIC/S & GMP guidelines regarding 100% identity assurance for starting materials. Full training and support services are available, including IQ/OQ/PQ/DQ implementation services as well as method and/or new library development support.
Show all systems: Handheld Raman Solutions (6)

Analys av läkemedel: NanoRam

B&W Tek NanoRam handheld Raman spectrometers

NanoRam är den perfekta lösningen för inkommande materialidentifiering och verifiering, provtagning at-line, slutlig inspektion och upptäckt av förfalskade läkemedel.

Analysutförande på laboratorienivå som ryms i din hand. Inget annat är troligt än att denna handhållna Ramanspektrometer snabbt blir industristandard när det gäller kvalitetskontroll och förfalskningar.

Lär mer om NanoRam

Kriminaltekniska analyser: TacticID

B&W Tek handheld Raman analyzers

TacticID från B & W Tek är ett mobilt Raman-instrument som är designat för fältarbete. Snabb och enkel analys, icke-förstörande kemisk identifiering ökar säkerheten och minskar svarstiden för säkerhetstjänsten, inklusive brottsbekämpande myndigheter, de som kommer först till brottsplatsen, polisens bombgrupper och hazmat-team.

Lär mer om TacticID


NanoRam Raman för råvarukontroll

Kraftfull hårdvara ger data av hög kvalitet. Själva mättiden är kort och resultaten blir konsekventa och driftsäkra. Även prover med svag Raman-signal kan identifieras med NanoRam på grund av det höga och dynamiska intervallsystemet.

 • Brett spektralområde, så lågt som 176 cm-1 för ytterligare spektraldata för att förbättra identifieringsförmågan
 • Metod och biblioteksöverföring mellan flera enheter 
 • Egna utvecklade metoder och bibliotek för specifika analysbehov
 • Robusta algoritmer för pålitlig materialverifiering
 • TE kylning som gör instrumentet stabilare, vilket i slutändan bidrar till snabba mättider och konsekventa, pålitliga resultatVill du veta mer om handhållna Raman för läkemedelsindustrin?

Titta på det här webinariet och se vad Katherine från B & W Tek och Sulaf från Bournemouth University har att säga.


Ladda ner

TacticID Raman spektrometrar för identifiering av okända ämnen som säkerhetsåtgärd och säkerhet

TacticID använder Raman-spektroskopi som grundar sig på erkända laboratoriemetoder. Nu kan polis och tull få identifiering av okända kemikalier, droger och många andra ämnen, direkt genom plastpåsar, plastflaskor, kapslar eller andra transparenta förpackningar. Direkt på plats. Det innebär att beslut om påföljder kan tas snabbt utan att provets eller beviskedjans integritet äventyras.

Ett stort antal ämnen kan identifieras. För identifikation av material finns två versioner tillgängliga. Båda med flera olika provtillbehör anpassade efter olika ändamål. TacticID Plus använder den mångsidiga 785 nm laser-exciteringen. Ännu mer utmanande prover, inklusive de med färg, kan identifieras med TacticID-1064.


TacticID handheld Raman spectrometers for hazmat adn drug identification

TacticID 1064 är en liten Raman-analysator med 1064 nm våglängd som får plats i din hand. Lämplig för identifiering av orena, färgade och mörkare substanser, t ex förfalskade läkemedel som säljs på gatan, narkotika, sprängämnen och farliga kemikalier.

TacticID GP Plus är en Raman-analysator med 785 nm våglängd som får plats i din hand. Lämplig för snabb identifiering av narkotika och kemikalier.


Flera fördelar med TacticID

Anpassningsbara bibliotek

Lägg till egna anpassade spektran i biblioteket. Enkelt och snabbt förberedelsearbete inför nya hot.


Säkerhetsinformation på skärmen

GHS och NFPA704 säkerhetsinformation visas inklusive röda, gula och gröna bilder. Omedelbart fås säkerhetsinformation visuellt.


Inbyggd kamera

Ta bilder på platsen och spela in provinformation med inbyggd kamera. Foton och anteckningar ingår i testrapporten.Ladda ner