B&W Tek Laserinducerad nedbrytningsspektroskopi (LIBS)

NanoLIBS är det enda instrumentet för laserinducerad nedbrytningsspektroskopi som får plats i din hand, utvecklat för läkemedelsföretag och deras verifikation av inkommande råmaterial monatomiska salter som exempelvis KBr, KCl, KI, NaCl, NaBr.


Nyckelfunktioner

  • Programvara kompatibel med 21 CFR Part 11

  • Kapacitiv pekskärm

  • Snabba resultat i din hand

  • Säker analys – utan reagens

  • Noggrann och spårbar elementanalyssteknik

Denna teknik inom atomspektroskopi ger ett elementspektrum, idealiskt för att identifiera monatomiska joniska salter såsom KCl och NaCl utan att kräva reagenser eller tidsödande provberedning. NanoLIBS är kompakt och smidig och kan enkelt hanteras utan några förkunskaper om tekniken. Snabbt och säkert identifieras prover på plats. På laboratoriet, lagret, lastningsdockan eller ute i fält. Tekniken blir ett stöd i arbetet med att utelämna karantänområden och påskynda material genom produktionscykeln. Det är den enda handhållna LIBS-enheten på marknaden som adresserar specifika ID-applikationer för råmaterial och som följer alla myndighets- och regulatoriska krav.

NanoLIBS är helt kompatibel med alla regulatoriska krav från internationella myndigheter. Inklusive 21 CFR Part 11 och Part 1040.10, och kan spela en integrerad roll i cGMP-kompatibla anläggningar. B & W Tek erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive hjälp med metod och/eller ny biblioteksutveckling samt stöd med implementering av IQ/OQ/PQ 


Ladda ner