B&W Tek mobila Raman-analysatorer

Våra mobila Raman-spektrometrar med fiberoptiskt kopplad provtagning ger dig enkelt och snabbt information om ett materials kemi och struktur. Okända material identifieras snabbt genom att använda en databas med kända spektra. Analysatorn som får plats i din hand har en lätt konstruktion och låg strömförbrukning vilket bidrar till att räckvidden för unik Raman-data med hög upplösning är stor, både på laboratoriet och ute i fält.


Nyckelfunktioner

 • Mångsidiga instrument med flera tillbehör lämpliga för många applikationer

 • Kompakt, bärbart instrument med litet fotavtryck för analys at-line eller på laboratoriet


 • Icke-förstörande kvantitativ och kvalitativ analys

 • See-through technology for measurements through glass and plastic containers
 • Programvara kompatibel med  21 CFR Part 11 för applikationer hos läkemedelsindustrin


Portable Raman Solutions systems (15)

Show all systems: Portable Raman Solutions (15)

i-Raman portabla universalspektrometrar


Vårt i-Raman-sortiment av mobila spektrometrar levereras med en fiberoptisk provtagningssond i olika våglängder (532, 785 och 1064 nm), en rad termoelektriska alternativ för kylning och styrning via PC eller inbyggd pekdator.


QTRam®: Handhållen Raman-analysator för materialanalys av innehåll och sammansättning

QTRam® är en bärbar Raman-spektrometer som drivs av B & W Teks patenterade och prisbelönta STRaman®-teknik. Med tekniken jämförs material mot deras unika Raman-spektra och ger snabbt svar på om provets sammansättning och om någon okänt ämne finns närvarande. Metoden som är icke-destruktiv är idealisk för kvantifiering av sammansättningen och egenskaperna hos produkter som tabletter och kapslar.

Att QTRam är handhållen och portabel gör den lättanvänd för analyser at-line, på labbet eller provtagning vid flera produktionslinjer.  QTRam styrs och kontrolleras med hjälp av en inbyggd surfplatta. Programvaran är kompatibel för kvantitativ analys med 21CFR Part 11.Applikationer för QTRam


Materialets proportioner – försäkra dig om dosering av API sker enligt givna proportioner i den slutgiltiga produkten. Exempelvis tabletter, kapslar och geler.

Materialets sammansättning – bedöm potentialen i blandningen för att nå givna värden på komposition och homogenitet Utveckling av texturer och strukturer –
stödja QbD-initiativ vid kvantifiering av API och koncentrationer av hjälpämnen i färdiga doseringsformer

Upptäckt av förfalskningar –
beräkna API-kvantitet för att säkerställa regelrätt läkemedel och dosering

STRam®: see-through identification

Prisbelönta STRAM® kombinerar vår spektrometer avsedd för stora provserier med specialprovtagningsoptik för att prova ett större område, djupare in i provet. Hårdvaran, i kombination med avancerade algoritmer i ett bärbart Raman-system levererar snabb materialidentifiering. Nu har det också blivit möjligt att forcera olika barriärskikt och förpackningar som tidigare varit ogenomträngliga med Raman. Exempelvis vita plastflaskor, papperskuvert och tablettbeläggningar.


Applikationer för STRam

 • Identifikation direkt genom olika typer av förpackningar
 • Identifikation av misstänkta ämnen i paket, tex hos tullen
 • Identifiering av läkemedelsråvara
 • Identifiering av narkotika
 • Studier av konst och arkeologiska fynd
 • Biomolekylär och medicinsk analys
 • Forensisk analys
 • Geologisk och Mineralogisk forskning
 • Materialvetenskapsforskning

Mobil Raman för analys av kol

Vår Raman-analysator för kol, är ett mobilt Raman-system med 532 nm laser-excitation och en fiberoptisk provtagningssond. Den är idealisk för icke-förstörande analys av nanomaterial av kol. Exempelvis grafen, grafenoxid, kolnanorör och kolnanor.

För enkel och reproducerbar mätning levereras analysatorn komplett med en sondhållare som har ett justerbart xyz-steg och klass 1-laserhölje. Mikroskop är inte nödvändigt för analysen.


Applications for Carbon Raman Analyzer

 • Grafenpulver G-bandförskjutning, G-banddispersion, areaförhållande G-band över 2D-band
 • GO eller RGO ID / IG
 • CNT (SWNT och MWNT) ID / IG, RBM för SWNT
 • Kol-nanofibrer CNT viktsprocent och ID/IG
 • Kolsvart material ID/IG
 • Detektion av tillverkningsprocessrester som järnoxid