NIRS labbanalysatorer

Med Metrohm NIRS labbanalysatorer genomför du rutinanalyser snabbt och säkert någon provberedning och eller reagenstillsats behövs inte och analysresultatet har du på mindre än en minut.

Analysatorerna kombinerar visuell (Vis) och nära-infraröd (NIR) spektroskopi, vilket gör analysatorerna kapabla till att utföra kvalitativa analyser av olika material och kvantitativa analyser av ett antal fysiska och kemiska parametrar i en enda körning.

Du kan välja mellan två versioner:

XDS Analyzers Modulsystem för maximal flexibilitet för alla provtyper. 

DS2500 Analyzers Kompakt system för fasta prover (uppslamningar/pastor finns som tillval).

DS2500 Analysatorer:

Kompakta system för snabb QC inom petrokemisk, polymer, polyol, palmolja, kemisk, farmaceutisk, personlig vård och massa och pappersindustri enligt ASTM E1655, ASTM D6122, USP 856, USP 1856 och ASTM D6342.


XDS Analysatorer:

Idealiska system för speciella applikationer som testning av innehållets överensstämmelse. Råvaruidentifiering och kvalitetskontroll i pilotanläggningar enligt USP 856, USP 1856 och ASTM E1655.


Rutinanalyser med endast två knapptryck: Vision Air

Våra VIS/NIR-spektrometrar styrs med ett program som har anpassats till det användningsområde som du har: Vision Air.

Ny modern programvara med fräscht utseende ger dig möjlighet att utföra mätningar med bara två knapptryck. Vision Air är lika enkel att utföra rutinanalyser med som den är avancerad för insamling och analys av mätdata.

Läs mer om Vision Air


NIRSystems Laboratorieanalysatorer systems (11)

Show all systems: NIRSystems Laboratorieanalysatorer (11)

Flytande prover, fasta prover, pulver, tabletter, pastor ... Fixar det mesta

Visual and near-infrared spectroscopy liquid samples
  • Flytande prover
Mer information
NIRS spectroscopy granulate sample
  • Fasta prover

Mer information

Vis-NIR spectroscopy analyzer slurry sample
  • Pastor och slam

Mer information

NIRS spectrometer tablet sample
  • Tabletter och kapslar
Mer information

Tillförlitliga och reproducerbara resultat

Garantera jämförbara resultat: Eftersom spårbara NIST-standarder används som referens vid kalibrering våra VIS/NIR-spektrometrar ges jämförbara resultat över hela världen. Kalibreringsmodeller överförs enkelt från en analysator till en annan.

Visuella och nära infraröda spektralområdet och olika mätningslägen: Med våra spektrometrar kan du utföra en ansenlig mängd analyser av vätskor och fasta ämnen. Om så önskas, kan analyserna automatiseras helt igenom.

Upptäck Metrohm NIRS labbanalysatorer

NIRS webinarier

Lär dig mer om möjligheterna till nära-infraröd spektroskopi i våra webinarier.Go to the Webinar Center

Applikationer för spektroskopi

Hitta applikationer, vitpapper och artiklar med mer information om nära-infraröd spektroskopi här.Go to the Application Finder

NIRS i industriproduktion

Ladda ner vår monografi och lär mer om vad NIRS kan kan utföra inom producerande industri som: bioteknik, kemi, petrokemi, läkemedel, polymer, massa och papper, textilier och flera.


Download the monograph

För nedladdning

NIR-spektroskopi: Hur fungerar det?

Nära-infraröd spektroskopi (NIRS) är en metod som använder interaktionen mellan ljus i området nära infrarött (NIR) i det elektromagnetiska spektrumet (780 till 2500 nm) och materia för att identifiera prover och för att kvantifiera olika kvalitetsparametrar. Denna interaktion mellan ljus och materia inducerar specifika molekylvibrationer som liknar den interaktion som analyserades med mitt-infraröd spektroskopi (mestadels FT-IR). För analysen av interaktionen är två huvudtyper av analysatorer mest framträdande på marknaden: Fourier Transform-baserade (FT-NIR) och spridande NIR-spektrometrar. Fördelen med spridande spektrometrar med hjälp av ett holografiskt gitter är att de kan använda det synliga (Vis) såväl som det nära-infraröda (NIR) ljuset för att analysera proverna och därigenom öka möjliga applikationsmöjligheter.

Också signal-till-brusförhållandet kan mätas och därmed förbättras möjligheten till att mäta lägre koncentrationer med ett spridande NIR-system. Användning av NIR-spektroskopi för kvalitetskontroll möjliggör samtidig kvalitativ (identifiering och kvalificering) och kvantitativ analys av ett antal parametrar i en körning.

Vilka är de typiska applikationerna?

Applikationer med nära-infraröd spektroskopi täcker både kvalitetskontroll och kvalitetssäkringsprocesser och kan användas för bestämning av kemiska såväl som fysiska parametrar, t.ex. viskositet, densitet, flampunkt, molnpunkt, RON, MON, fukt, hydroxylnummer, TAN, TBN, aromatiskt innehåll med flera.

Varför använda NIR-spektroskopi istället för våtkemiska metoder?

NIRS kräver ingen provberedning. Därför används inte potentiellt giftiga lösningsmedel och reagens. Med andra ord är det en grön, miljövänlig och hållbar teknik. Dessutom gör detta användningen med NIRS mycket enkel och i själva verket kan göras av personal oberoende av erfarenheter och bakgrund. Endast en kortare genomgång behövs för att lära sig köra systemet.

NIRS är icke-förstörande, vilket betyder att proverna inte förstörs eller manipuleras kemiskt under analysen och därmed kan återanvändas.
NIRS är snabbt – en mätning tar vanligtvis cirka 30 sekunder. 
NIRS kan analysera multipla parametrar i en skanning. Detta minskar ytterligare svarstiden eftersom flera analyser kan täckas av bara en NIR-mätning. De nämnda fördelarna upplevs som kostnads- och tidsbesparande när NIRS användas i jämförelse med en ursprungliga våtkemiska tekniken. Break-even uppnås generellt snabbt och beräkningarna för avkastning på investeringar (ROI) visar positivt resultat.