Förkalibreringspaket för programvaran Vision Air för Vis-NIR-spektroskopi

Industrispecifika mjukvarulösningar för närainfraröd spektroskopi skräddarsydda för olika användningsområden.

Förkalibreringspaket för NIR-spektroskopi erbjuder dig en färdig lösning för att bestämma flera kvalitetsparametrar i specifika industribranscher.

Med dessa kalibreringspaket kan du hoppa över metodutveckling och få exakta och korrekta resultat från dag ett.


UV/Vis spectroscopy analyzer in use with Vision spectroscopy software

Fördelar med förkalibrering tillsammans med Vision Air

 • Färdig att analysera direkt:
  Ingen metodutveckling krävs.


 • Lätt att installera:
  Import till programvaran Vision Air bara ett klick bort.


 • Anpassbar användning:

  Kvalitetskontroll av färdiga eller mellanprodukter och mätningar ute i fält.


 • Samlat kunnande:
  Kraftfulla metoder baserade på de åtskilliga proverna som har bestämts.


Ingen tidskrävande metodutveckling är nödvändig.

Importera konfigurationsfilen till programvaran Vision Air och du är redo att börja analysera.

Hela NIRS-systemet är konfigurerat för den specifika mätningen omedelbart efter att förkalibreringspaketet har installerats.


Lösningar för flera industrispecifika applikationer


En stor mängd applikationsområden.

Från råmaterialinspektion av kosmetik och hygienprodukter till kvalitetskontroll av färdig och mellanproduktanalys i polymerindustrin till mobil analys av bränslen - vår förkalibrering täcker allt.

 Översikt samtliga industrispecifika förkalibreringar

Kraftfulla metoder och exakta analyserResultatet av flera års erfarenhet.

Våra förkalibreringspaket baseras på åtskilliga spektra från faktiska prover. Därför kommer de att vara hållbara för deras specifika tillämpning och garanterar dig exakta resultat från början.


Ladda ner