Vision Air programvara för spektroskopi

Metrohm's moderna programvara riktar sig till specifika användarbehov.

Denna intuitiva, kraftfulla och anpassbara programvara erbjuder en logisk och metodisk användarupplevelse för:

 • Rutinanalyser
 • Datahantering
 • Metodutveckling


Vision Air spectroscopy software on computer screen with femal lab worker

Nyckelfunktioner

Intuitiv användning som reducerats till det väsentliga

Förenkla rutinerna med specifikt användargränssnitt för rutinanalys, datahantering och metodutveckling.

Vision Air låter dig hålla koll på saker genom att hela tiden en tydlig överblick, vilket minskar utrymmet för mänskliga fel.
Data- och instrumenthantering: Säker och enkel

Med databassystemet och filterfunktioner för Vision Air kan du komma åt alla data när som helst. Åtkomsten till databasen är skyddad och filer kan inte raderas av misstag.


Vision Air spectroscopy software database function

Konsekvent konfiguration via globalt nätverk

Bygg ett nätverk av flera analysatorer och genomför identiska instrumentkonfigurationer med lätthet – med klient-server-version av Vision Air.

Resultat, användaradministration, instrumentkonfiguration och kalibreringsmodeller finns tillgängliga när som helst från var som helst via en säker anslutning.


Vision Air spectroscopy software network

Maximal transparens för pålitliga resultatVision Air hjälper dig att säkerställa fullständig spårbarhet av dina arbetsrutiner genom:

 • Audit Trail
 • Användaradministration
 • Elektroniska signaturer
 • Övervakningsfunktioner

Rapporter genereras automatiskt och finns tillgängliga för revision både digitalt och som textfil


Din metodutveckling – stor frihet med Vision Air

Använd din favoritmjukvara för metodutveckling. Vision Air stöder mjukvara för metodutveckling från olika tillverkare:

 • Vision (Metrohm)
 • Vision Pharma (Metrohm)
 • PLS_Toolbox (Eigenvector Research Inc.)
 • The Unscrambler® (Camo)

Ladda ner