Stabilitetsmätning

Det är nästintill omöjligt att bedöma ett provs åldringsbeteende från dess tillstånd vid en enda tidpunkt.

Det är därför Metrohm erbjuder instrument för stabilitetsmätningar som gör det möjligt att utföra automatiserade, accelererade åldringstester för naturliga oljor och fetter, fetthaltiga livsmedel och kosmetika, biodiesel och klorhaltiga polymerer, som PVC. Under dessa tester sker sönderfallsreaktioner i proven - d.v.s. de bryts ner genom oxidation eller termisk nedbrytning - vilket återges vid förhöjda temperaturer och vid drastiskt ökad hastighet.

Induktionstiden, även känd som oxidationsstabilitet index (OSI), mäts – eller som i fallet med polymerer, stabilitetstiden. Nedan kan du se Metrohm’s särskilda instrument för dessa provtyper. Systemen följer nationella och internationella standarder för stabilitetsmätning.

StabNet programvara

Lättanvänd stabilitetsmätningsprogramvara för instrumentstyrning, datainsamling, beräkningsresultat, och datahantering.

Lär dig mer...

PTT Chemical Public Company Ltd., Thailand

"Vi har använt Metrohminstrument i 20 år. [...] Metrohminstrument är mycket bra när det gäller tillförlitlighet och precision. Desssutom stödjer Metrohm oss med god service."

Nakul Ketkeaw, vice
chef för Laboratory Service Center of PTT Chemical Public Company Ltd., Tailand