Rancimat

892 Professional Rancimat bestämmer oxidationsstabilitet i naturliga fetter och oljor, i ren form och i fetthaltiga livsmedel och kosmetika med den etablerade Rancimat-metoden.

Instrumentet accelererar det naturliga åldrandet i provet genom att utsätta det för värme och ökade volymer av luft och mäter den tid som förflyter tills oxidationen äger rum - induktionstiden eller oxidationsstabiliteten index (OSI). Drift, utvärdering och datahantering i den användarvänliga programvaran StabNet för PC gör analyser med Rancimat enkla och trygga.


892 Professional Rancimat with operator

Utmärkande egenskaper

  • Överensstämmer med standarder som AOCS Cd 12b-92 and ISO 6886
  • Användarvänlig programvara, StabNet för instrumentstyrning, resultatutvärdering och datahantering
  • Samtidig analys av upp till åtta prover
  • Varje provposition kan startas separat, direkt via instrumentet

Tillämpningar för kvalitetskontroller och för forskning

Rancimat används oftast för att mäta oxidationsstabilitet av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter samt att för undersöka effektiviteten av antioxidanter.

Andra användningsområden är att mäta oxidationsstabilitet hos olje- och fetthaltiga livsmedel som nudlar, kakor och nötter, samt kosmetika om de innehåller fetter eller oljor.

> Läs mer om hur Rancimatmetoden fungerar här

Bestämningar enligt nationella och internationella standarder

Olika standarder beskriver Rancimatmetoden, inklusive de som anges nedan.
  • AOCS Cd 12b-92 (AOCS – American Oil Chemists’ Society) Sampling and analysis of commercial fats and oils: Oil Stability Index
  • ISO 6886 Animal and vegetable fats and oils – Determination of oxidative stability (accelerated oxidation test)
  • 2.4.28.2-93 Fat stability test on Autoxidation. CDM, Japan

Datainsamling, utvärdering och arkivering med moderna programvaran StabNet

StabNet är kontrollnavet i Rancimat: alla instrumentfunktioner styrs via PC med programvaran.

Programvaran utvärderar också dina resultat, arkiverar alla bestämningar i egen databas, och mycket, mycket mer.

> Läs mer om StabNet här

Rancimat – gör flera saker samtidigt

Rancimat har åtta mätpositioner, fyra var i två separata värmeblock.

Eftersom de är oberoende av varandra, kan olika temperaturer ställas på värmeblocken samtidigt. Varje enskild mätning kan startas individuellt direkt via instrumentet så snart provet är på plats.

Styr alla dina stabilitetsmätningar med en PC

Om du har många prover så kan du ansluta upp till fyra Rancimater till en enda dator.

Detta gör att du kan analysera upp till 32 prover på en gång, med hjälp av en enda dator.

Reaktionskärl i engångsmaterial - tidsbesparande, rent och billigt

Rancimat använder sig av förmånligt prissatta engångsreaktionskärl.

Detta innebär att det inte finns något behov av tidsödande rengöring efter varje mätning. Förutom att spara tid och kostnader, så är reproducerbarheten av resultaten bättre eftersom överföringseffekter från tidigare mätningar förhindras med engångsmaterial.

Den etablerade Rancimatmetoden

Rancimat-metoden är ett etablerat verktyg för bestämning av oxidationsstabilitet.

Metoden bygger på att accelerera åldrandet i provet genom att höja dess temperatur och låta en kontinuerlig ström av luft passera genom det. Luftflödet transporterar flyktiga oxidationsprodukter från provkärlet till ett kärl som innehåller destillerat vatten.

Konduktiviteten i detta vatten mäts kontinuerligt. Konduktivitetsökningar i detta kärl sätts igång när oxidationsprodukterna bildas. En plötslig, kraftig ökning av konduktiviteten ger en böjning i kurvan, vilket markerar induktionstiden.

För nedladdning