StabNet

Mjukvaran StabNet följer med följande instrument;

  • 892 Professional Rancimat,
  • 893 Professional Biodiesel Rancimat,
  • och 895 Professional PVC Thermomat.

Mjukvaran är kontrollnavet för alla instrument: Stabnet styr alla instrumentfunktioner, beräknar och utvärderar resultat, arkiverar alla resultat i egen databas och tar hand om kvalitetssäkring.

StabNet screenshot overview

Utmärkande egenskaper

  • Tydlig layout för intuitivt arbete
  • Databas med flexibel sökning, filter-, sortering och statistikfunktioner
  • Hög transparens vid datautvärdering och resultatberäkning
  • Datasäkerhet med säkerhetskopiering
  • Tillgänglig som klient/server-version

Tydligt gränssnitt för intuitiv drift

Tack vare StabNet’s överskådliga användargränssnitt, är driften av Metrohm stabilitetsmätinstrument intuitivt.

Arbetsplatsen motsvaras av en instrumentuppställning med två värmeblock och fyra mätpositioner i varje, vilket gör det enkelt att ställa in parametrarna och följa utvecklingen i varje prov.

Automatisk resultatutvärdering

Induktionstiden eller stabilitetstiden beräknas automatiskt från mätdata.

Om du utfört upprepade mätningar ger StabNet de statistiksiffror som du behöver, det genomsnittliga värdet samt de relativa och absoluta standardavvikelserna.

Temperaturextrapolering

StabNet ger dig möjligheten till temperaturextrapolering.

Genom att använda det matematiska förhållandet mellan temperaturen och mätresultatet (d.v.s. induktionstid eller stabilitetstid), beräknar programvaran resultat för temperaturer som inte har testats.

Tack vare denna behändiga funktion kan du snabba upp bestämningar genom att öka provtemperaturen eller mycket grovt uppskatta hållbarheten hos en produkt vid lagringstemperatur.

Håller data och resultat transparenta

StabNet lagrar alla bestämningar, inklusive metod och instrumentparametrar i egen databas.

Om resultaten omvärderas, den ursprungliga versionen samt alla följande versioner finns sparade och kan hämtas när som helst. Databasen innehåller söknings-, filtrerings- och sorteringsfunktioner som gör att du enkelt hittar senaste bestämning.

Genererar rapporter som du vill dem

Du kan skapa anpassade rapporter på nolltid: utgå från de tillgängliga mallarna och inkludera de data som du vill se och hur du vill ha dem presenterade.

Inbyggd kvalitetssäkring garanterar säkra resultat

StabNet är utrustad med kvalitetssäkringsverktyg som gör att du kan lita på dina resultat i alla lägen.

Till exempel finns det en guide som leder dig genom kalibreringen av din konduktivitetssensor. StabNet uppfyller alla krav i GLP och för Professional Rancimat, FDA

Valfri klient-server version

Det finns en klient/server-version av StabNet.

Om du väljer den, så ligger alla metoder och bestämningar lagrade centralt på StabNet servern och du dra nytta av alla de förmåner som central datahantering har att erbjuda. Exempelvis så når du data från vilken dator som helst som har som StabNet-klient installerad, dataåtkomst kan också begränsas med individuella användarrättigheter.