OMNIS – Titrering på en helt nivå

Metrohm har återuppfunnit titrering: Upptäck OMNIS.

OMNIS är vårt nya fullt integrerade titrersystem, som uppfyller alla de krav som kan finnas på dagens laboratorium.

Med OMNIS, har vi gått längre än att bara skapa en ny titrator. Vi har satt era krav och ert laboratorium i focus när vi utvecklade ett titrersystem som helt enkelt ger mer: snabbare resultat, säkrare, enklare att hantera, effektivare - kort och gott: titrering på en helt ny nivå.

> klicka här för att se vad OMNIS erbjuder

OMNIS titrator for all requirements in potentiometric titration and volumetric Karl Fischer titration

Vad är OMNIS?

 • SNABBARE!

  Upp till fyra analyser simultant
 • SÄKRARE!

  3S – säker, säkrad, smart

 • ENKLARE!

  Intelligent mjukvara- på riktigt
 • SMARTARE!

  Modulärt  koncept
 • MERA!

  Utrymmesbesparande och smart

OMNIS meets Cubis® II

Get superior performance and reliability thanks the integration of the Cubis® II lab balance from Sartorius in the OMNIS platform.
Learn more …

Få resultaten: SNABBARE!

Få fyra gånger så hög provgenomströmning med OMNIS.

OMNIS kan genomföra fyra helautomatiska analyser samtidigt. När fri kapacitet identifieras, istället för att stå overksamt, fortsätter systemet med efterföljande analyser – helt automatiskt!Arbeta med OMNIS: SÄKRARE!

Gör ditt lab säkrare med 3S-adapterteknik

Vi har gjort kemikaliehantering enklare och mera säkert. Resultatet är vår patenterade flytande adapter med 3S-teknologi. 3S står för:

 • Säker kemikaliehantering: Snäpp bara på adaptern på flaskkapsylen och all kontakt med innehållet i flaskan undviks.
 • Säkrad informationsöverföring: Ett RFID-chip som sitter i korken läser av och ger all relevant information om innehållet i flaskan.
 • Smart anslutning: Reagensets data överförs automatiskt till titrersystemet.

För mer information om 3S-reagens, besök Merck's webbsida:

Mera om 3S-reagens

Använda OMNIS programvara: ENKLARE!

Upplev en mjukvarulösning utvecklad för framtiden: intuitiv, enkel att använda och intelligent. Grafiska representationer av hårdvarukomponenter, dra-och-släpp-funktion och innehållskänslig drift bidrar till att göra ditt arbete på labb så enkelt och effektivt.

Användarguide anpassad för användare: OMNIS mjukvara är baserad på de koncept, processer och krav som finns hos kemiska laboratorier. En helt ny och bättre användarupplevelse:

 • Visuella statusindikatorer
 • Varningslarm, systemkontroll och åtgärdsförslag
 • Enkel och komplexfri redigering av metoder, processer och kommandon etc.

> Lär mer om OMINS programvara


Skala upp ditt labb: SMARTARE!

Bygg ut ditt system allt eftersom. Starta med en OMNIS titrator och lägg till titrer- och dosermoduler plus andra tillbehör när du behöver. Med flera gränssnitt och byretter, kan du ha upp till fem olika applikationer redo för användning – till och med parallellt.

Skulle det vara så att provgenomströmningen ökar ännu mer, lägg till en OMNIS provrobot och få en fullständig automatisering av titrerprocessen. Med hjälp av modulära arbetsstationer, provställ och pumpar så kan OMNIS analysera fyra prover parallellt.


> Lär mer om automatisering


Vad är OMNIS? MER AV ALLT!

Spara bänkutrymme


Använd din labbänk effektivt.

Bygg ett globalt nätverk


Kontrollera OMNIS från annan plats.

Grönt ljus betyder kör


LED-statusindikatorer låter dig veta när systemet är redo.

Ladda ner

Se filmen: OMNIS för utvalda applikationer

Med ett automatiserat OMNIS-system kan du helt och hållet bestämma TAN (Totala syretalet) och TBN (Totala bastalet) i upp till 112 prover.

OMNIS automatisering

Högre provgenomströmning på kortare tid: spara tid och pengar när du automatiserar.

Läs mer

OMNIS  programvara

Intuitiv, enkel att använda,smart: Upptäck OMNIS programvara

Läs mer