815 Robotic Titration Soliprep

Manuell provpreparering tar mycket tid. Det är svårt att upprepa arbetsmoment, att göra lika varje gång, när prov förbehandlas manuellt. Detta kan tyvärr leda det till felaktiga analysresultat.

Med 815 Robot Titration Soliprep sparar du både tid och förbättrar precisionen i dina titrimetriska analyser.

Med detta instrument kan du automatisera hela proceduren: Homogenisera provet, rengöra homogenisatorn, tillsätta lösningsmedel och assisterande lösningar och genomföra själva titrersteget.
815 Robotic Titration Soliprep

Utmärkande egenskaper

  • Avsevärd tidsbesparing med automatiserade procedurer
  • Kompatibel med 21 CFR Part 11 tack vare mjukvaran tiamo
  • Helt automatiserad kontroll av homogenisatorn.

Tidsbesparande provpreparering

Automatiserad provpreparering innebär att du får mer tid över till viktigare uppgifter.

Polytron homogenisator är högfrekvent och på kort tid har du ett finfördelat prov.

Både provpreparering och bestämning är helt automatiserat. Du behöver inte ens flytta provet från en arbetsstation till en annan. Dessa moment programeras i tiamo och utförs av 815 Robot Titration Soliprep

Jämna och konsekventa resultat, förbättrad precision och säkerhet

Med 815 Robotic Titration Soliprep, behadlas varje prov på exakt samma sätt, gång efter gång.

Titrerproceduren kommer utföras med myckett god precision och repeterbarhet vilket innebär att resultaten också blir exakta och tillförlitliga. Risken för att prover ska blandas ihop på vägen från homogenisatorn till provväxlaren är också minimerat.

Och det kommer mera …

Tack vare sin enastående flexibilitet så kan 815 Robotic Titration Soliprep användas även till andra applikationer (till exempel filtrering och spädning till HPLC- och IC-applikationer).
För att få veta mer om detta, kontakta oss!


För nedladdning