Ti-Touch och 810 provväxlare: en perfekt kombination

Hög provgenomströmning, enformiga och återkommande manuella arbetsmoment under ständig tidspress är goda anledningar för att automatisera analysprocessen.

Ett sätt att göra det på att är kombinera din Ti-Touch titrator med provprocessor 810. Den är liten till storleken så du sparar inte bara tid utan också utrymme på laboratoriet.


Den här pålitliga och robusta provprocessorn är ett smart val för rutinapplikationer.

Utmärkande egenskaper

  • Spar värdefull tid med automatiserade procedurer
  • Minimerar direktkontakten med farliga ämnen

  • Genomgående förbättrad reproducerbarhet och precision för standardprocedurer

Snabba upp analyshastigheten. Börja med att ta bort manuella arbetsmoment

Öka provgenomströmningen med en provväxlare från Metrohm och ta bort de manuella stegen.

Med en automatiserad process så kommer du att vinna mycket tid.
Du behöver bara placera provet i provstället och sätta igång analysen med startknappen

Standardisering betyder förhöjd precision och reproducerbarhet

När du använder dig av en automatiserad metod så kan du också vara säker på att varje prov kommer att tas om hand på exakt samma vis.

Resultat: reproducerbarheten och därmed jämförbarheten mellan prov och provserier kommer att förbättras.

Automatisering ökar arbetssäkerheten

Med provprocessor 810 minimerar du direktkontakt med potentiellt farliga ämnen (t.ex. prov eller reagenser).

Många steg utförs helt automatiskt utan att någon manuell åtgärd behövs, t.ex. tillsats av reagenser, rengöring av utrustningen eller uppsamling av sköljlösningen till avfallsbehållaren.


För nedladdning