tiBase – intelligent programvara designad för titrering

Datalagring och dataspårning är kritiska moment på alla moderna kemiska laboratorium.

Metrohm erbjuder dig en lösning som ger dig det du behöver: tiBase, en lättanvänd, mångsidig programvara som verktyg. 

Om du använder instrument från antingen Titrino plus eller Ti-Touch-familjerna så kan du också lagra analyser, metoder och inställningar på en dator med tiBase installerad.
tiBase CD

Utmärkande egenskaper

  • Full spårbarhet av samtliga analyser
  • Omfattande dataadministration: importera, exportera och bearbeta data
  • Förbättrad säkerhet tack vare elektroniska signaturer
  • Smidigt system: flera olika format och valbara klient/server-funktioner.

Lagra data

Denna databasprogramvara gör det möjligt att lagra och överföra data från din titrerutrustning till en dator.

Samtliga analyser arkiveras säkert i en databas och ger dig fullständig information för vare steg i analysprocessen. Programvaran lagrar inte bara analysresultaten utan också de inställningar som du har gjort, vilken metod som har använts och vem som är analysansvarig.

Administrera data

tiBase hjälper dig också att administrera data.

Ditt arbete kommer att underlättas betydligt eftersom du både kan söka efter och filtrera efter de datavärden du vill ha. Programvaran erbjuder dig också möjlighet att skapa egna, anpassade rapporter för bestämda behov med den specifika information som du behöver.

tiBase kan även integreras i ett klient/server-nätverk för central administration av data.

Bearbeta data

Med tiBase är det enkelt att bearbeta data.

Något som är speciellt användbart när du exempelvis vill korrigera provernas vikt i efterhand eller när du vill använda en annan formel för resultatberäkning.

Alla förändringar som görs i en analys registreras och versionshanteras samt att analysens originaldata sparas. tiBase ger dig friheten att modifiera analyser samtidigt som du kan lita på att vare sig ny eller originaldata kommer att gå förlorade.

Skydda data ( Optional)

Data som sparas i tiBase är säker data.

Detta åstadkoms med en kvalificerad elektronisk signatur som är logiskt knuten till analysdata i två nivåer. Så snart en analys har signerats i bägge nivåer så är analysen skyddad och det är omöjligt att påverka data ytterligare.

Utbyte av data

Analysresultaten importeras automatiskt till tiBase via ett flashminneskort eller ett CompactFlash-kort till datorn.

Dataexport från tiBase är okomplicerat och finns att få i varierande format för ytterligare bearbetning i Microsoft Office-templater.

För nedladdning