tiamo™ – programvara för de som önskar lite mer av sin titrering

tiamo är en förkortning av titration and more.

Och det ska ses om ett löfte. Programvaran ger dig full kontroll över titrerprocessen, extra enheter och data.

Med programvaran kan du lagra, bearbeta och utbyta data – från en individuell PC eller i ett klient/server-nätverk beroende på de önskemål som du har.

Lättanvänd, flexibel och datasäkerhet är stöttepelare i programvaran.
tiamo with operator

Utmärkande egenskaper

  • Mera funktionalitet: dataövervakning, administration och redigering
  • Mera flexibilitet: klient/server-funktioner, parallell titrering och metodprogrammering
  • Mera säkerhet: säkerhetskopiering av data, spårbarhet, och revisions/spårnings-funktioner
  • Mera användarvänlig: många språkversioner, logiskt användargränssnitt, och Plug & Play

Ta kontrollen med tiamo: ett enda verktyg för kontroll av enheter och databashantering

tiamo är en programvara, speciellt framtagen för titrering. Du får kontroll över titrerprocessen på många vis.

Du kan specificera alla steg i metoden och styra alla systemkomponenter: titratorn, doserenheter, provväxlare och externa enheter. Vidare så kommer tiamo med en omfattande databasfunktion. 

Det innebär att titrerdata kan registreras, lagras och bearbetas när så är nödvändigt – möjligheterna med tiamo är praktiskt taget obegränsade.

Skapa en egen metod: lika lätt som att leka med byggklossar

Det är bara din uppfinningsförmåga som sätter gränserna för att utveckla metoder.

tiamo gör det möjligt för dig att skapa en metod som passar bäst till ditt sätt att arbeta, så okomplicerad som du vill eller så väl övertänkt som du vill ha den.

Dra nytta av förmånerna med tiamo: logiskt användargränssnitt och många språkversioner.

En stor variation av funktioner behöver inte betyda en hög grad av komplexitet.

Att arbeta med tiamo är bekvämt. Programvaran är designad med ett logiskt och tydligt strukturerat användargränssnitt, tillgängligt i flera språk: tyska, engelska, franska, italienska, spanska, portugisiska, polska, ryska, slovenska, japanska och kinesiska.

Bygg upp tiamo som du behöver: specialanpassade användargränssnitt, rapporter och användarbehörigheter

Med tiamo kan du justera användargränssnittet så det blir till det bästa för dig.

Visa bara de fönster du behöver och göm de som du inte behöver med tiamo’s layouthanterare.

Samma princip gäller för tiamo’s rapportgenerator: skapa din egen layout, lägga in den information som är relevant för dig och lämna det som du inte behöver.
Du har också möjlighet till att dela ut lämpliga rättigheter till enskilda användare, det kan till exempel innebära att en användare utan behörighet inte kan modifiera metoderna oavsiktligt.

Flexibilitet utan motstycke: Med klient/server-alternativ och parallelltitrering

tiamo kommer att anpassa sig efter dina behov.

Du kan använda programvaran antingen på en PC på laboratoriet eller skapa ett klient/server-nätverk och spara och hantera data centralt.

Instrumentstyrning är också mycket smidig: Med tiamo kontrollerar du flera titrersystem från en PC och flera titreringar kan genomföras parallellt.

Alla krav på säkerhet och QA-krav uppfylls: GMP/GLP/FDA beredskap och spårbarhet av data

När det kommer till säkerhet, spårbarhet och kvalitetssäkring så lämnar tiamo inget övrigt att önska.

GMP, GLP, och FDA-regelverken eller andra kvalitetssäkringskrav – alla kan göras körbara i tiamo

Förutom lösenordsövervakning, omfattande användaradministration och olika alternativ för säkerhetskopiering så har tiamo fullständiga revisions- och verifieringsmöjligheter. Alla åtgärder som har vidtagits av alla användare dokumenteras.

För nedladdning

Drift av Tiamo är mycket enkel att använda och alla uppgifter som behövs kan nås på alla arbetsplatser.
Thomas Fischer, Vetenskaplig chef på Oel Check GmbH, Germany
Tiamo är mycket flexibel och gör det möjligt för oss att anpassa metodparametrar ... Vi har valt tiamo för des spårbarhetskapacitet.
Violaine Bataille, SGS Multilab, France