Titrando

Titrando: Metrohm’s titrator för den riktigt kräsne

Titrando titratorer är utvecklade för att möta de riktigt högt ställda kraven på titrering. Titratorerna kommer med ett brett utbud säkerhets- och spårbarhetsalternativ, vilket gör dem särskilt lämpliga för industrier som arbetar inom regulatoriska ramverk. Titrando passar utmärkt till alla vanliga typer av titrering och erbjuder en mängd av automatiserings- och styralternativ.

Titrando with Touch Control and operator

Utmärkande egenskaper

  • Fullständig spårbarhet (verifieringskedja) och avstämd med FDA 21 CFR Part 11, GLP, GMP
  • Lätthanterlig med iTrodes, Dosino teknologi och mjukvaran tiamo
  • För din bekvämlighet finns också doserutrustning, omrörare och mätingångar för utbyggnad/anpassad installation.
  • Flera automatiseringsalternativ för stora provmängder och provbearbetning

Titrando systems (27)

Show all systems: Titrando (27)

Titrando: som du vill ha det

Titrando: som du vill ha det

Titrando titratorer är specialdesignade så att de passar ditt sätt att arbeta. Antingen så använder du titrando fristående eller inbyggd i ett övergripande nätverk. Titrando fungerar effektivt i båda scenarion. Titrando kontrolleras antingen via en lättskött  Touch Control eller via programvaran tiamo när du vill utnyttja den fulla potentialen i ditt titrando-system.

iTrodes: intelligenta elektroder när full spårbarhet krävs

Titrandosystemen utnyttjar intelligenta iTrode-elektroder.

I elektroderna sitter ett datachip med relevant data, som artikel och serienummer, kalibreringsdata, livslängd och giltigheten för den senaste kalibreringen. Så snart som du ansluter iTrode till titratorn så överförs data. På så vis undviks förväxlingar eller redigeringsfel och varje analysresultat kan härledas till den elektrod som har använts.

Certifierad doserutrustning: enheterna som gör tankejobbet

På samma sätt som iTrodes, så är också doserenheterna som används i ett Titrando system utrustade med datachips.

Viktig information som typ av reagens, titer, senaste titerbestämning och utgångsdatum ligger lagrade i dessa. Titrando använder all dessa data så att en kvalificerad och riktig titrering utförs.

Enheter med logiskt tänkande: titrersystemet stämmer av om dessa data stämmer överens med metoden som har valts och meddelar dig om några inkonsekvenser påträffas. På så vis minimeras felaktigheter.

Ethernet och USB: för maximal systemintegration

När det kommer till anslutningsmöjligheter så är möjligheterna till det med Titrandosystemen praktiskt taget oändliga.

Integrera ditt titrersystem i ett Lims-system via en Ethernet-anslutning och du spar massor med tid om en provväxlare samtidigt är ansluten via USB-interface. Till USB-interfacet kan också skrivare, streckkodsläsare eller annan extrautrustning anslutas.

Självdiagnos, elektrodtester, titerövervakning och fullständig överensstämmelse med gällande regelverk

Titrando titrersystem erbjuder dig en mängd varianter som följer de internationella regelverken GMP/GLP och 21 CFR Part 11.

Ett exempel på det är att de utför en självdiagnos under uppstartsfasen och arbetar med elektroder som har en GLP-godkänd elektrodtestfunktion. Dessutom kan du implementera en audit trail med Titrando, oavsett om du driver den med en Touch Control eller med programvaran tiamo.

Utbyggnads- och automatiseringsmöjligheter: för ökad effektivitet och produktivitet

Utbyggnads- och automatiseringsmöjligheter: för ökad effektivitet och produktivitet

Precis som verksamheten hos dig med tiden växer och utvecklas så kan också ditt Titrando-system uppdateras och förändras. Titrando kan användas för parallell-titrering och utrustas med ytterligare byretter, mätinterface och doserenheter. Om mest kan Titrando-systemet hantera 12 byretter och 6 galvaniskt separerade mätingångar.

Hög provgenomströmning och återkommande manuellt arbete i kombination med ständigt ökad tidspress – är alla goda anledningar till att automatisera analysprocessen. Metrohm erbjuder ett brett utbud av provväxlare för Titrando som hjälper till att höja produktiviteten och hanteringen av analysserierna.

Ju fler prover som behöver analyseras, desto mer utrymme krävs i labbet. 855 Robotic Titrosamplerär svaret på detta problem. Detta «allt-i-ett» instrumentet kombinerar fördelarna med Titrando och Sample Processor i en enhet. Det tar mindre plats och ger dig enkel kontroll av automatiserings förfarandet, om du vill titrera eller inkludera provberedningssteg som pipettering före analys.


tiamo programvara för titrering

Enastående lätt att arbeta med, full spårbarhet, kraftfull databashantering, det är tiamo.

Det här är tiamo!

Touch Control unit

Vill du ha det enkelt och lättskött på laboratoriet? Om så är fallet kan Touch Control vara något för dig

Touch Control

Metrohm automatiseringsmöjligheter

Få reda på hur du kan höja effektiviteten och sänka kostnaderna på laboratorier med automatiseringslösningar från Metrohm.

Automatiseringslösningar

Provberedning

Automatisk vätskehantering, homogenisering och analyser: spara tid med en provprepareringslösning från Metrohm.

Provberedning
Vi använder Metrohm Titrando, med god reproducerbarhet och repeterbarhet av resultaten.
Trinidad Espinosa, chef för smörjmedelslaboratoriet, CEPSA Research Center, Spanien