Automatiseringsalternativ för din Titrando

Hög provgenomströmning, tidskrävande och återkommande manuellt arbete – och ständigt ökad tidspress – det är goda anledningar för dig att automatisera analysprocessen.

Metrohm bjuder på expanderbara automatiseringsalternativ för Titrando, som sträcker sig från vätskehantering, homogenisering till vägning och direktmätningar.
Titrando Automation

Utmärkande egenskaper

  • Ändamålsenliga provväxlare för många behov
  • Automatiserad vätskehantering och homogenisering som minskar arbetsbelastningen på laboratoriet
  • Både provpreparering och titrering i en körning för förbättrad spårbarhet

  • Förkonfigurerat system som passar ditt användningsområde

Automatisering för Titrando systems (30)

Show all systems: Automatisering för Titrando (30)

Tid är dyrbar. Precision är ovärderlig.

Tid är dyrbar. Om du automatiserar analysprocessen så slipper du lägga värdefull tid på återkommande arbeten som en maskin kan göra för dig. Snabbare och bättre.

Precision är ovärderlig. Öka precisionen på laboratoriet med automatisering. I en automatiserad arbetsgång så kommer varje prov att hanteras på exakt samma sätt. Som en konsekvens att detta så blir resultaten överensstämmande och jämförbarheten förbättrad.

Liten, mellan eller stor: provväxling för många behov

Intensifiera provgenomströmningen med en automatisk provväxlare. Metrohm erbjuder provväxlare som är utformade så de passar ditt användningsområde.

För små och mellanstora provserier (12 till 48 prover, beroende på bägarnas storlek), är 814 USB Sample Processor det naturliga valet. Denna robusta standardprovväxlare är speciellt anpassad till rutinapplikationer som medför provväxling och enkel vätskehantering.

Vill du automatisera mer krävande vätskehantering och analyserar enormt stora provserier (mellan 28 and 228 prover, beroende på applikationer och typ av bägare) du ska du välja 815 USB Sample Processor XL. Detta instrument kommer i hög grad att underlätta ditt arbete på laboratoriet. Du kan till exempel utföra automatisk pipettering i proverna.

814 Robotic USB Sample Processor for automated titration with a Titrando titrator

Homogenisering och titrering: allt i samma smidiga procedur

Du kan ta ytterligare ett automatiseringssteg och lägga till provpreparering med 815 Robotic Titration Soliprep. Homogenisering, vätskehantering och analys utförs i en strömlinjeformad procedur.

För din information: provpreparering för HPLC och IC-applikationer

815 Robotic Soliprep 

kan också användas till andra provprepareringsprocedurer som filtrering av prover eller dispensering i förseglade vialer. Detta är något som ofta krävs för HPLC- eller IC-applikationer. Vill du lära mer? Titta på den här videon om automatiserad provberedning.

MATi-systemen: förkonfigurerade system för specifika applikationer

Med stor flexibilitet följer en mängd alternativ.

Som tur är så behöver du inte sätta ihop din titrator, elektrod, provväxlare och annan kringutrustning på egen hand. Det kan vi göra för dig. Våra MATi-system är alla all-inclusive förpackningar som innehåller allting du behöver för en specifik applikation.

För nedladdning

Jag har fullt förtroende för de automatiserade funktionerna i vår Metrohmutrustning.
David Lowndes, labtekniker, ALS Inspection, Storbritannien
Detta system är utmärkt. Det befriar oss från långtråkigt arbete och sparar mycket tid.
Fen Yu, labtekniker vid Guangzhou Special Pressure Equipment Inspection and Research Institute, Kina