Titrino plus

Titrino plus är samlingsnamnet för våra titratorer, designade för enklare applikationer.

Instrumenten ger mycket för pengarna och är en pålitlig partner på ditt lab.

Titrino plus with operator

Utmärkande egenskaper

  • Precisionsmätningar med mätingångar med hög upplösning
  • Mycket enkel att installera och arbeta med
  • Brett urval av applikationsområden till en fördelaktig prisnivå
  • Stor flexibilitet: dataexport och provväxlare som tillval

Titrino plus systems (9)

Show all systems: Titrino plus (9)

Utvecklad för exakta bestämningar

Du kan vara säker på att du får exakta analysresultat eftersom Titrino plus, likt alla Metrohm’s titratorer, är utrustade med mätingångar som är högupplösta.

Utvecklad för enkelt handhavande

Titrino plus har utvecklats med fokus på att de ska vara lätthanterliga

Installationen är mycket snabb och enkel. Växelenhet och omrörare känns igen och konfigureras automatiskt. Analysparametrar är lätta att ändra, titrerkurvorna läses av på den grafiska skärmen och användarinstruktionerna är anpassade för rutinapplikationer.

Du kommer att sätta dig in i hur instrumentet fungerar på kort tid.

Utvecklad för flexibilitet

Titrino plus-instrumenten erbjuder en rad olika möjligheter.

De har USB-portar så du kan ansluta andra enheter som till exempel skrivare, tangentbord, mus eller ett USB-minne för metod- och databackup.

Använder du en USB-hub kan du ansluta flera olika enheter samtidigt.

Du kan också automatisera processen för upp till 11 prover i en körning med Metrohm 869 Compact Sample Changer eller en 862 Compact Titrosampler kombinerad titrator/provväxlare.


Utvecklad för flera applikationer

Titrino kan användas för flera olika typer av titreringar, exempelvis
  • Vattenhaltiga och vattenfria syra-bastitreringar
  • Komplexometriska titreringar med EDTA
  • Redox titrations (e.g., iodometry, permanganometry, cerimetry)
  • Fotometriska titreringar med Optrode
  • Fällningstitreringar (med AgNO3)
  • Titreringar med polarisationselektroder

Titrino plus-instrumenten finns också att få för branschspecifika applikationer; Livsmedel/Drycker, Salt och Olja. Dessa färdiga kit innehåller allt du behöver för analysen: ändamålsenlig elektrod, buffertar, elektrolytlösning, metoder och applikationer.

För nedladdning