Titrotherm

Titrotherm – när potentiometrisk titrering inte fungerar

859 Titrotherm är en termometrisk titrator som nyttjar den värme som avges (exoterm) eller tas upp (endoterm) i en kemisk reaktion. Istället för att mäta den elektrokemiska potentialen så mäter instrumentet temperaturförändringar i titrerlösningen. Denna teknik är särskilt användbar för natrium-, sulfat-, FFA- och TAN/TBN-analyser m.fl.


859 Titrotherm with operator

Utmärkande egenskaper

  • Etablerad och robust teknik: ett alternativ när potentiometrisk titrering inte fungerar
  • Enkel att använda: ingen kalibrering eller underhåll av sensorer behövs
  • En sensor till samtliga applikationer
  • Automatiseringsmöjligheter som sparar tid
  • Titrering på några sekunder

Titrotherm – när potentiometrisk titrering inte fungerar

Med detta instrument blir det möjligt att bestämma analytinnehåll med hjälp av reaktionsentalpin, d.v.s. temperaturförändringen i en lösning.

Du kan utföra direktanalyser, vilket inte är möjligt med traditionell potentiometrisk titrering.
Termometri är särskilt användbar vid bestämningar av natrium i livsmedel, fria fettsyror (FFA) i matnyttiga oljor och fetter, TAN-analyser (Total Acid Number) och TBN-analyser (Total Base Number) i mineraloljeprodukter och syrablandningar hos galvaniseringsindustrin.

En sensor till alla applikationer

Titrotherm använder sig av endast en temperatursensor vilket gör att du slipper en massa besvärliga och tidskrävande uppgifter:

  • Inget underhåll eller kalibrering av sensorn är nödvändig
  • Inget byte av elektroder mellan applikationerna behövs

Bestämning av syratal i råolja enligt ASTM D8045

ASTM D8045 beskriver bestämning av total aciditet i petroleumprodukter med termometrisk titrering.
Denna metod hjälper dig att göra dina analyser snabbare, mer reproducerbara, och enklare jämfört med en potentiometrisk bestämning.


> Lär mer om termometrisk titrering för syratalsbestämning i råolja …

Automatisering finns som tillval för labb med stora provmängder

Arbetar du med stora mängder av prover, har du möjlighet att automatisera din termometriska titrering.

Är provgenomströmningen hög kan det vara intressant att titta på en lösning som automatiserar den termometriska titreringen. Kombinera Titrotherm med en 814 USB Sample Processor ellermen 815 Robotic USB Sample Processor XL och dra nytta av fördelarna med en hög automatiseringsgrad som tar bort de kostsamma och tidskrävande manuella momenten.

Enkel, flexibel och kraftfull: arbeta med tiamo programvara

Titrotherm styrs med tiamo programvara

Med denna kan du utveckla och optimera dina egna metoder. Programvaran känner igen alla instrument så snart de har anslutits till datorn.

För nedladdning

Automatisering

Se efter hur du kan höja effektiviteten och minska kostnader på ditt lab med automatiseringslösningar från Metrohm.

Automatiseringslösningar

tiamo mjukvara

Mycket användarvänlig, fullständig spårbarhet, kraftfull databashantering – det är tiamo.

Det här är tiamo!
Med termometrisk titrering kan vi öka vår provkapacitet trefaldigt. Samtidigt behövs mycket mindre manuellt arbete.
Paul Weismann, VD Oel Check GmbH, Tyskland