Automatiserad titrering med Titrotherm

Hög provgenomströmning, enformiga och återkommande manuella arbetsmoment i kombination med ständigt ökad tidspress är goda anledningar till att automatisera analyserna.

Med en lösning från Metrohm som automatiserar hela förfarandet så förkortar du tiden drastiskt för termometriska analyser.
Titrotherm automation

Utmärkande egenskaper

  • Spara tid med automatiserade procedurer
  • Smidiga lösningar som motsvarar din applikation
  • Förbättrad reproducerbarhet och precision med standardiserade procedurer

Automatisering för Titrotherm systems (6)

Show all systems: Automatisering för Titrotherm (6)

Minska manuellt arbete och snabba upp dina analyser

Öka provgenomströmningen med en provväxlare från Metrohm.
Du kan då komma ifrån tidskrävande arbetsmoment och köra provserier helt automatiskt. Du behöver bara placera proverna i provstället och starta analysen.

Förbättra reproducerbarheten med standardiserade metoder

När du använder automatisering tillsammans med din Titrotherm kan du vara säker på att varje prov behandlas och hanteras på exakt samma sätt och att varje analys utförs under samma förhållanden. Det bidrar till att höja reproducerbarhet, precision och noggrannhet.

För små till medelstora provserier: 814 USB provväxlare

När du vill analysera små till medelstora provserier passar 814 USB provväxlare bäst.

Ett robust och tidsbesparande instrument som är mycket enkelt att programmera. Bästa valet för okomplicerade analyser.

För större provserier och flera möjligheter till anpassning: 815 USB provväxlare

Analyserar du stora provserier och vill dra nytta av fler möjligheter och justeringar? Då ska du välja 815 Robotic USB Sample Processor XL.

Med denna provväxlare får du tillgång till vätskehantering, som till exempel spädning av prover och överföring av lösningen till ett externt titrerkärl.

Smidiga lösningar utformade utefter vad du behöver

Dessa provprocessorer finns att få i olika varianter.

Dina önskemål avgör hur de ska se ut. Du kan få en provprocessor med två torn för parallell drift, med eller utan interna eller externa pumpar som suger eller sköljer.

På samma sätt som för Titrothermtitratorn så kontrolleras även provväxlaren med tiamo programvara.

För nedladdning