Voltametri

Vår expertis inom voltammetri

Vår expertis inom CVS

Voltammetri är en elektrokemisk metod för bestämning av spår- och ultraspår-koncentrationer av tungmetaller och andra elektrokemiskt aktiva substanser. Den speciella tekniken Strippad cyklisk voltammetri (CVS) används i stor utsträckning inom elektropläteringsindustrin för bestämning av organiska tillsatser såsom suppressorer och ljusmedel. Med en omfattande erfarenhets- och kompetensbank kan vi effektivt ta fram en lösning för voltammetri och CVS.


Elektroder

Ta en titt på det breda urval av elektroder som Metrohm erbjuder för praktiskt taget alla tänkbara applikationer.

Metrohmelektroder

PILS

Analysera aerosoler med jonkromatografi och voltammetri: PILS överför aerosolertill en vätskeprovström, vilket gör dem tillgängliga för spåranalys.

Particle Into Liquid Sampler

Provpreparering

Handskas med organiskt förorenade prover? Metrohms UV-upplösare kokare gör dem redo för voltammetriska spåranalys.

Provpreparering

VoltIC

Dra nytta av den kombinerade styrkan hos voltammetri och jonkromatografi med Voltic för en kraftfull spåranalys.

VoltIC system