Mobil tungmetallsanalys: 946 bärbara VA-analysator


Bestäm spårnivåer av tungmetaller som arsenik, kvicksilver, zink, bly, koppar, nickel, kobolt, järn och bismut i vatten på plats med 946 bärbara VA-analysator. Genom att bestämma tungmetaller på direkt på plats får du analysresultatet på några minuter. En stor fördel jämfört med att skicka provet till laboratoriet och få vänta på resultatet.

Vår 946 bärbara VA-analysator erbjuder dig:

 • Rörlighet - utför din analys var som helst och få resultat snabbt.
 • Enkel hantering - minimalt underhåll av sensorer och tillbehör
 • Noggranna resultat - upptäcka spårnivåer av tungmetaller.


946 bärbara VA-analysator – en översikt

 • Bärbar batteridriven analysator
  För kvicksilver, arsenik och koppar i vatten
 • Enkel hantering:

  Fördefinierade metoder, givare för engångsbruk och resultat på några minuter


 • Resultat med hög kvalitet
  Analyser i enlighet med WHO:s riktlinjevärden


 • Komplett förpackning
  Med alla tillbehör du behöver för att komma igång


Ta inte provet i labbet – Ta labbet till provet

Med 946 bärbara VA-analysator kan du ta ett prov, analysera det och få resultaten på en gång.

Den tidskrävande uppgiften att ta prover till laboratoriet för att utföra analysen är ett minne blott.


Enkel och snabb tungmetallanalys

Från provtagning till resultatutvärdering gör 946 bärbara VA-analysator gör ditt analysarbete så enkelt som det är möjligt. Under hela mätprocessen. Det enda du behöver göra är att placera provet i den avsedda cellen och starta den fördefinierade metoden med ett klick. Resultatet får du på din laptop några minuter senare.


Flaskor, pipetter, cell och sensor – Allt i en praktisk transportväska

Portable voltamemtry analyzer and accessories for arsenic, mercury, and copper analysis in water

Den praktiska transportväskan innehåller alla tillbehör som du behöver för din mätning:

 • Instrument med kompakt och tålig mätcell samt kablar
 • ScTRACE Gold-sensor
 • Reagensflaskor, pipetter och flera tillbehör


scTRACE Gold electrode for arsenic and heavy metal determination in water using voltammetry

Screentryckta scTRACE Guldelektrod:

 • Tålig och enkel att använda
 • Kräver minimalt underhåll
 • Ger exakta resultat (ner till den ensiffrigt värde, μg/L för arsenik)

Noggranna och reproducerbara resultat

Mad 946 bärbara VA-analysaator kan du göra mätningar med den känslighet, noggrannhet och reproducerbarhet som krävs för att detektera nivåerna som anges i officiella riktlinjer*.


Analyt Gränsvärde*
 Detektionsgräns
Arsenik
10 µg/L
1 µg/L
Kvicksilver 6 µg/L
 0.5 µg/L
Koppar 2000 µg/L  0.5 µg/L

*Anges i Världshälsoorganisationens, WHO:s, riktlinjer för dricksvattenkvalitet.

Analyt Gränsvärde*
 Detektionsgräns
Antimon 20 µg/L
1 µg/L 
Arsenik
10 µg/L
1 µg/L
Vismut
-
1 µg/L
Kadmium 3 µg/L
0.3 µg/L 
Krom  50 µg/L
2 µg/L 
Kobolt -
 0.2 µg/L
Koppar 2000 µg/L  0.5 µg/L
Järn -
 10 µg/L
Bly 10 µg/L
0.2 µg/L
Kvicksilver 6 µg/L
 0.5 µg/L
Analyt Gränsvärde*
 Detektionsgräns
Nickel
70 µg/L
0.4 µg/L
Selen 10 µg/L
 2 µg/L
Tellur -  1.5 µg/L
Tallium
-
10 µg/L
 Zink - 5 µg/L

*) Som anges i Världshälsoorganisationens riktlinjer för dricksvattenkvalitet.


Ladda ner