VA/CVS-instrument

Vårt professionella utbud av voltametri- och CVS-system innehåller en stor mängd funktionalitet på ett litet utrymme: voltametrisk spåranalys av metalljoner och andra ämnen och bestämning av organiska tillsatser i elektropläteringsbad med strippad cyklisk voltammetri.

Byggd på Metrohms långa erfarenhet och kompetens inom voltametri, så är också detta ett instrument utformat för att erbjuda lite extra mer: mer flexibilitet, mer bekvämlighet och mer säkerhet.


Professional VA/CVS instruments for voltammetric trace analysis, polarography, and the determination of organic additives in electroplating baths.

Nyckelfunktioner

 • Kompakta instrument med litet fotavtryck

 • Modulär design: Anpassa ditt system med automatiseringsalternativ

 • Manuella, halvautomatiska och helt igenom automatiska system

 • Utbytbara mäthuvud för snabbt och enkelt byte mellan applikationer

 • Programvaran viva för fullständig systemkontroll

 • Inbyggd kalibrator för garanterad noggrannhet och precision

Professionella VA Instrument systems (11)

884 Professional VA semiautomated for CVS

2.884.1210
884 Professional VA semi-automated for CVS is a convenient high-end routine analyzer for determinations of organic additives in electroplating baths with "Cyclic Voltammetric Stripping" (CVS), "Cyclic Pulse Voltammetric Stripping" (CPVS), and chronopotentiometry (CP), or voltammetric heavy metal determinations with rotating disk electrodes. The proven Metrohm electrode method combined with a completely new design of potentiostat/galvanostat and the extremely high-performance viva software opens up new perspectives in CVS. The potentiostat with a certified calibrator readjusts itself automatically before each measurement, thus guaranteeing maximum precision. The integrated temperature measurement input allows you to monitor the solution temperature during the measurement.The instrument can also be used to perform voltammetric determinations with the Multi-Mode Electrode or the scTRACE Gold. The replaceable measuring head enables rapid changes between various applications with different electrodes.Two 800 Dosinos (supplied) permit the automatic addition of auxiliary solutions during the determination, e.g., VMS, standard solutions or samples for the Dilution Titration technique (DT).The viva software is required for control, data acquisition, and evaluation.The 884 Professional VA semiautomated for CVS is supplied with extensive accessories and measuring head for rotating disk electrodes. Electrode set and viva license need to be ordered separately.
Show all systems: Professionella VA Instrument (11)

884 Professional VA-systemet: för alla voltametri- och CVS-applikationer

884 Professional VA täcker samtliga voltametriska analyser, från voltametri och polarografi till strippad cyklisk voltametrisk (CVS)

Systemet kan användas för att analysera:

 • spårnivåer av t ex kadmium, bly, nickel, kobolt eller järn, i havsvatten, salter och kemikalier med hög renhet
 • organiska tillsatser, t ex suppressorer, ljusmedel och utjämnare, i elektropläteringslösningar (genom CVS)
 • olika övergångsmetalljoner i vattenprover
 • tillsatser och föroreningar i elektropläteringslösningar
 • koppar och järn i matarvatten
 • ultra-spårnivåer av metallart i havsvatten
 • och mer

Till 884 Professional VA modeller

 • Detektionsgränser för 884 Professional VA

894 Professional CVS-systemet: specialiserat på elektropläteringsbadanalys

894 Professional CVS är ett skräddarsyddat CVS-instrument för elektropläteringsindustrin som hanterar stora provbelastningar och byten mellan applikationer

Utrustningen för analys av elektropläteringsbad, t.ex. för att bestämma koncentrationen av:

 • vitmedel
 • suppressorer
 • eller utjämnare

Till 894 Professional CVS modellerna


Spara tid och förbättra säkerheten med automatisering

Professionella VA/CVS-system kan anpassas med automatiserings- och vätskehanteringsmoduler

Användarinteraktion kan minskas genom att använda Metrohms Dosinos, dosenheter med automatisk dosering av prov- och hjälplösningar för bekvämlighet och högre säkerhet i analysen. Systemets vätskehantering kan ytterligare kompletteras med pumpar för automatisk sköljning. Nivåsensorer som är kopplade till ett larm, varnar när de är fulla och förhindrar att de flödar över.

Du kan få ditt system precis så som du behöver:

Lär mer om automatiseringsmodulerna

Cyclic voltammetric stripping for brightener, suppressor, and leveler determination in electroplating baths

Användarvänliga programvaran viva för total kontroll och fullkomlig säkerhet

Få full kontroll över dina voltametriska och CVS-bestämningar med viva:

 • Anpassa metoderna efter förutsättningarna på laboratoriet
 • Definiera alla relevanta parametrar
 • Utvärdera data och skapa användarspecifika resultat
 • Hantera data i databasen
 • Skapa anpassade rapporter
 • Säkerställ datasäkerheten via specifika användarrättigheter,
 • Justera metodinställningarna automatiskt till provegenskaperna.

Lär mera om programvaran viva


Screenshot of standard addition in viva voltammetry software

Och det finns mer …

884 Professional VA with calibration certificates

Inbyggd kalibrator för garanterad precision

Instrumenten 894 och 884 är utrustade med en integrerad, certifierad kalibrator som justerar potentiostaten före varje mätning. Interferenser från den omgivande miljön som temperatur och fuktighet, elimineras.


Flera än bara en applikation? Inga problem!

Byt mellan applikationer, snabbt och enkelt med utbytbara mäthuvuden.

Alla elektroder och slanganslutningar byts ut i tre enkla steg.


Elektroder för voltametri och CVS

Hitta rätt elektrod för voltametri, polarografi och strippad cyklisk voltametri i elektrodsökaren
VA and CVS electrodes All electrodes