Automatisering för professionella CVS-system

894 Professional CVS, 858 Professional Sample Processor, 800 Dosinos, and operator

Metrohm CVS kan automatiseras till den grad som önskas av dig som användare. Även i efterhand.

Det finns ett brett sortiment av systemmoduler som har till syfte att höja prestandan för olika applikationsområden.

Modulärt koncept

Du kan bygga ditt eget automatiserade CVS-system med hjälp av flera moduler och på så sätt få med de funktioner som specifikt höjer och förbättrar prestandan för just din applikation.

Automation for Professional VA/CVS systems (5)

Show all systems: Automation for Professional VA/CVS (5)

Modulerna

Dosino

Dosinon tar hand om tillsättningen av både reagens och prov så analysen utförs noggrant och på ett lämpligt sätt

Provväxlare

Lägg till en provväxlare till ditt system och det blir möjligt att utföra en helt igenom automatiserad, mycket exakt och reproducerbar analys. Beroende på vilken provväxlare som du väljer kan du analysera upp till 56 prover i en enda körning.

Pumpstationer

Metrohm’s pumpstationer tar över rengöringen av mätkärlet. Ett system med en pumpstation innebär med andra ord lite mera bekvämlighet och större noggrannhet i mätningarna.

Nivåavkännare

Med en nivåavkännare så ges en varningssignal när reagensflaskan blir tom eller när avfallskärlet är fullt. På så sätt blir tryggheten och säkerheten större, inte bara för analysens del utan för hela laboratoriet.