viva – CVS-mjukvara

Viva är den nya kraftfulla CVS-programvaran från Metrohm och som följer med alla 894 professional CVS-system. viva är en hubb som kommer att ge dig kontroll över CVS-instrumenten.

Hubben kommer med en plattform som hjälper dig att redigera och konfigurera metoder samt en databas för resultathantering
Viva software on laptop with operator

Utmärkande egenskaper

  • Enda CVS-programvaran på marknaden som fungerar med de flesta applikationer tack vare en flexibel metodprogrammering
  • Lätthanterlig databas som ger tillgång till tidigare analyser inklusive mätdata och kurvor
  • Du kan skapa ett användarspecifikt lösenord som förhindrar åtkomst för obehöriga. Lösenordet kan utformas så att det överensstämmer med ditt företags säkerhetspolicy

Oberoende av applikationer

Med den medföljande metodredigeraren kan du som viva-användare utveckla och editera metoder så att de passar just till de metoder som ska användas.

Det spelar ingen roll om du startar från början eller vill omarbeta redan förprogrammerade analyssekvenser för CVS-appplikationer, det är lika enkelt att lägga till enskilda steg i en befintlig metod som det är att starta från början med en ny.

Inbyggd datorintelligens

Metodsekvenserna, i vilken metod som helst kan göras beroende av händelser och parametrar som till exempel mellanliggande resultat.

Det kan innebära att viva kan beräkna volymen på tillsatt standard. Något som i sin tur förbättrar noggrannheten på samma gång som det minskar analystiden.

Enkel och lätthanterlig mjukvara

Viva’s användargränssnitt är skapat för transparent och intuitivt användande.

Många funktioner som är lätta att använda. Du blir snabbt uppdaterad på allt som du behöver veta och konfigurerar och styr efter de behov som du har.

Viva databas – fullständig och tydlig

Samtliga analysresultat lagras i viva’s egen databas.

Resultaten presenteras i en lista som redovisar all viktig information tillsammans med provresultaten för varje mätning. klicka på en post och du får omedelbar tillgång till hela analysen, inklusive tillhörande data som kurvor som presenteras i underfönster samtidigt som du får överblick över hela provanalysen. Sortera, sök och filtrera är funktioner som hjälper dig att snabbt och enkelt kombinera och hitta de data du är ute efter.

Databasen som går bortom datalagring

Förutom att ge dig tillgång till tidigare analyser så kan också Viva databas upparbeta desamma. Det kan röra sig om att utvärdera odefinierade toppar eller att kalibrera om med en nyligen använd standardlösning.

Inga data kommer att försvinna, den ursprungliga, den nya versionen och alla mellanliggande kan hämtas när som helst.

Specialanpassad och automatisk rapportgenerator

Att få fram en rapport med viva är bara fråga om några sekunders arbete.

Till din tjänst har du olika rapportmallar. Enkelt och smidigt så editerar du dem så de blir relevanta för dig.

Klient/server-funktion: dra nytta av central datahantering

Om du väljer en Klient/server-version av viva så lagras resultaten från flera arbetsstationer på en central server.

Det betyder att du får tillgång till dem från alla datorer som är uppkopplade mot servern oavsett om de står vid arbetsstationen eller på ett kontor.

Garanterad säkerhet med individuella lösenord

Åtkomsträttigheter till systemet kan definieras för varje användare. Lösenordsskydd ser till att ingen utan behörighet får tillgång till data och programavsnitt.

Med detta så skyddar du känslig data och viktiga metoder från att bli ändrade av obehöriga.