VoltIC Professional

VoltIC förenar jonkromatografi (IC) och voltametri (VA) för spåranalyser i ett och samma kraftfulla system.

Helt igenom automatiserade, samtidiga bestämningar av transitionsmetaller med VA och anjoner respektive katjoner med IC. Något som innebär besparingar av tid och pengar.
VoltIC Professional system: combined voltammetric and ion chromatographic analyses

Utmärkande egenskaper

  • Styrkan med IC och voltametri kombinerat i samma system
  • Helt igenom automatiserade analyser för upp till 56 prover i samma körning
  • Driften sköts av en enda programvara: MagIC Net
  • Samtliga resultatparametrar visas i en gemensam databas

Stora och omfattande analyser på samma gång

VoltIC utför simultana analyser med IC och valfri VA-analysteknik, även CVS.

Oberoende av om din applikation innefattar betydande spåranalyser eller bestämning av organiska additiver tillsammans med joner i pläteringsbad så är VoltIC redo att ta sig an utmaningen.

Spara tid med automatisk provpreparering

Både IC och VA matas med prover från samma provkärl.

Du behöver alltså bara göra nödvändiga provförberedelser en gång när du kombinerar IC and VA i samma analys.

Bara en programvara för hantering och styrning av data

Systemet styrs av den etablerade programvaran MagIC Net.

Resultaten från både VA- and IC-analyserna samlas i programvarans egen databas och presenteras i gemensamma rapporter.


Delar på automatiseringsutrustningen

Med VoltIC så är det samma provväxlare som levererar prover till både VA and IC. Bara det gör att VoltIC blir ett effektivt och kostnadsbesparande alternativ till VA- och IC-analyser som utförs separat. Upp till 56 prover kan köras i samma analys.

Varierande applikationer

För kombinerade IC- och VA-analyser finns många applikationsområden. Här är några av dem:
  • Miljö: anjoner, katjoner och transitionsmetaller i vatten
  • Elektronikindustri: blekmedel med CVS och SPS-komponenter med IC i sura kopparbad
  • Kraftindustri: anjoner och järn i vattencykler (pannmatarvatten)