Eco Dosimat liquid handling system: Tutorials

Installation tutorial

This step-by-step video tutorial guides you through the installation procedure to set up your Eco Dosimat.

Technical documents

Find technical documents (Manual, Installation Guide, Product Information and EU Declaration of Conformity) for the Eco Dosimat here:

> Go to the Knowledge Base


Handledningsvideor Applikationer

Manual titrations

How to perform manual titrations with the Eco Dosimat.

Exakt dosering ner till μL-nivåer

  • Dosering av fasta volymer: Ange önskad volym via pekskärmen och starta
  • Fri dosering: Dosera noggranna volymer med hjälp av manuell doseringskontrollerad tid

Kontrollsynteser och kemiska reaktioner
  • Dosering av fasta volymer till definierade satser
  • Dosering av fasta volymer över en bestämd tid
  • Dosering med konstant hastighet över en bestämd tid

Förbered standardlösningar

Ange bara målkoncentrationen och provets faktiska vikt. Eco Dosimat tar hand om resten, dvs beräknar och tillsätter den volym lösningsmedel som behövs.