IP-kalkylator för 900 Touch Control ochTi-Touch

Ti-Touch detail Ethernet cable

Touch IP Calculator är ett verktyg som gör att du snabbt och bekvämt kan ta reda på om din Touch Control/Ti-Touch och måldatorn finns i samma nätverk, t.ex. för att anslutning till en delad mapp eller en skrivarserver.

Du kan ange IP-adressen för din Touch Control eller Ti-Touch-instrument på gränssnittet. Kalkylatorn kontrollerar sedan om en anslutning är möjlig och anger serverns IP-intervall.

Du hittar en detaljerad beskrivning av och instruktioner för användning i IP-kalkylatorn under "Meny".

Ladda ner IP Calculator (zip, 18 KB)