Vision Air

Vision Air spectroscopy software

Vision Air är Metrohm's nya mjukvarulösning för rutinanalys samt data- och instrumenthantering Vis-NIR spektroskopi.

Vision Air erbjuder många smarta funktioner som gör arbetet snabbare och effektivare. Tack vare intuitiva och lättanvända funktioner så blir tillämpningen så enkel som möjligt.

Lär mer om Vision Air

Ladda ner

Viktig information

Var medveten om att Vision Air endast kan användas tillsammans med en giltig licensnyckel.Ladda ner Vision Air 2.0

Verktyg för instrumentkalibrering med Vision Air 2.0

Ladda ner motorer för tredje part