Vision

Vision spectroscopy software logo

Aktuell version: Version 4.1

Vision är ett kontroll- och databasprogram för snabb och icke-förstörande rutinanalys med hjälp av VIS-NIR-spektrometri med  XDS and DS2500 series instruments. Ett användarvänligt grafiskt analysgränssnitt möjliggör en enkel tillämpning av kemometriska algoritmer för att skapa identifikations-, kvalifikations- och kvantifieringsmetoder. De kemometriska metoderna som skapas kan användas både i Vision och Vision Air för rutinanalys .

 

> Lär mer om Vision

> Lär mer om Vision Air

Ladda ner

Viktiga tips

Om du använder version 4.0.1 eller lägre, kontakta Metrohm Nordic för en ny giltig licenskod för Vision 4.1. Uppdatera inte innan du har fått den giltiga licenskoden.

Se till att programmet är kompatibelt med ditt operativsystem innan du installerar det. Kontrollera dokumentets Windows-kompabilitet (se nedladdningar ovan).Ladda ner Vision 4.1.1.130