tiamo – Vanliga frågor


Backup

 • Säkerhetskopieringen fungerar inte.

 • När skrivs «last backup» i databasen hos tiamo?

 • Hur kan jag återställa databaserna?

 • Följande fel uppstår: «Restoration not possible (015-137). databasen. Problems copying the database. Restoration cannot be carried out at present. Try again later.»

 • Kan jag ställa in säkerhetskopiering som en tjänst?

Klient/server

 • När en klient installeras i en klient/servermiljö (tiamo multi) så behöver du vara inloggad på Windows-servern.

 • Är det möjligt att radera en klient från listan med registrerade klienter i en klient/servermiljö?

 • Strömavbrott på tiamo client/server.


 • Hur fungerar återställningen?

 • Jag har återkommande problem med återställning.

Konfiguration

 • Hur kan jag ändra på klient-ID i efterhand?

Databas

 • Var hittar jag data i tiamo?

 • Hur är databasen strukturerad?

 • Hur överförs data?

 • Vilka data är globala och vilka är klientspecifika?

 • Ju mer data, desto slöare blir tiamo.

 • Det går inte att döpa databasen. Ett felmeddelande visar att databasen redan används.

Analyser

 • Vad är det som lagras i en analys?

 • Vid manuell utvärdering av grafer så ritas inte EP upp när jag väljer ERC som y-axel.

 • När jag har ändrat en vy i databasen, stänger den och öppnar den igen så kommer den gamla vyn upp – inte det nya.

 • Resultaten försvinner efter omberäkning.

 • Det tar lång tid att öppna databaser i databashanteraren.

 • När data raderas minskar inte databasens storlek.

 • När jag tittar på en analys i två olika PC så visas olika tider (analysens starttid, etc).

 • När jag väljer en eller flera analyser från databasen, öppna dialogfönstret «Control chart» och flyttar detta fönster, så skapas parallella linjer med axlarna (antingen i underfönstret «Graphs» och ibland till och med på kontrollkortet).

Allmänt

 • Vilken tiamo-version ska jag välja till vilken Windows-version?

 • När skärmsläckaren försvinner, så tonas tiamo ner och det syns inga enheter längre – bara Windowsfönstret.

 • Hur kan jag välja användarrättigheter i filsystem och register?

 • Får inte ut några utskrifter.

 • Kan jag använda Windows brandvägg och hur ska jag ställa in den?

 • Hur ska Titrino och 756/831 KF Coulometer ställas in för att fungera på bästa sätt tillsammans med tiamo?

 • Efter att vi har uppdaterat från tiamo 1.X to tiamo 2.X, så fungerar inga av Metrohm’s program ordentligt och utrustningen känns inte längre igen.

 • Med Titrino så visas 700 Dosino som 685 men fungerar utmärkt

 • Några provväxlare (e.g., 814 , med 5.814.0023) kan inte uppdateras (firmware).


Installation

 • Vad är det egentligen som installeras under installationen?

 • Vilka anpassningar och ändringar kan göras i tiamo vid installationen?

 • När installationen hade gjorts så blev användarbehörigheterna annorlunda. Användare som loggade in under installationen fick fullständiga (eller särskilda) rättigheter.

 • Kan en PC som är knuten till en domänstruktur användas?

 • Kan vanliga sökvägar och uppdateringar i Windows installeras utan att påverka systemet?

 • Kan en virusskanner användas?


Process

 • Statistiska serier återställs, även i de fall när serien inte har avslutats.

 • Efter [Stop] så körs inte Exit track och inga data läggs in i databasen.

 • Hur fyller jag i provtabellen på ett användarspecifikt sätt, så att proverna som körs på detta vis lagras hos den användare som har fyllt i kolumnen i fråga?