Webinar Center

Webinars Karl Fischer titration, potentiometric titration, ion chromatography, electrodes, NIRS

Applikationsexempel, praktisk information om hantering, vård och felsökning mm. Våra webbsidor ger användbar information om olika tekniker och industrier.

Den här sidan innehåller ett arkiv av de webbseminarium som vi har haft under de senaste åren. Du kan titta på de inspelade webbsidorna gratis.


Välj bara tekniken eller ämnet du är intresserad av eller bläddra bland våra webbseminarium.


Vilken metod eller vilket ämne är du intresserad av?Karl Fischer-titreirng: Grunderna


Lär dig mer om KF-titrering och ugnsmetoden, valet av ett lämpligt reagens och skillnaden mellan volymetrisk och coulometrisk titrering.
Längd: 52 min

Karl Fischer-titrering: Felsökning


Få tips och knep som hjälper dig felsöka vid Karl Fischer-titrering: stabilisering av värden som driver, rengöring och förvaring av KF-elektroder, provberedning och mycket mer.
Längd: 59 min

KF titration: tips o trix


Titta på detta on-demand webbseminarium som hålls av Metrohm och Merck och lär dig mer om hur du maximerar provhantering, val av reagenser och lösningsmedel, rengöring och underhåll av KF-elektroder och mycket mer.
Du måste registrera dig hos G.I.T. Laboratory Journal för att titta på detta webbseminarium.

Go to G.I.T. Laboratory Journal

Karl Fischer-titrering och NIRS


Titta på det här webbseminariet om du vill veta hur du kan minska dagligt underhåll av Karl Fischer-utrustning genom användning av spektroskopiska tekniker.
Du behöver registrera dig hos Lab Manager för att titta på detta webbseminarium.

Go to Lab Manager

Säker, snabb och enkel KF-titrering


Titta på detta webbinarium och lär mer om hur KF-titrering kan bli mer praktisk, säkrare och enklare med smart utrustning och reagens. Värdar för detta on-demand webbinarium är Metrohm och Honeywell.

Till webbinariet

Analysera svåra prover


I detta webbinarium kommer du att lära dig att analysera svåra prover med Karl Fischer-titrering. Det kan handla om långsamt frigörande av vatten, dålig löslighet, frigörande av vatten vid höga temperaturer, sidoreaktioner med reagens eller kontaminering.
Värdar för detta on-demand webbinarium är Metrohm och Honeywell.

Till webbinariet

Karl Fischer-titrering och Karl Fischer-reagens


Metrohm och Honeywell hälsar dig välkommen till detta webbseminarium som diskuterar ämnen som rör instrumentering och reagenser för Karl Fischer-titrering.

Till webbinariet

Titrering automatisering


Detta webinar presenterar hur du kan förbättra reproducerbarheten och effektiviteten genom att använda automatiserad titrering.
Detta on-demand webinarium kommer till dig från Separation & nbsp; Science.

Go to the webinar

Titrering: Grunderna


Titta på detta webinar och lär dig mer om titreringsmetoder, bestämning av titer och provberedning.
Längd: 43 minuter

Titrering: Felsökning


Detta webbseminarium ger dig tips och knep om felsökning vid titrering.
Längd: 36 min

Titrering och NIRS


Titrering och nära infraröd spektroskopi i perfekt synergi. Lär dig hur du kan övervaka polymerproduktionsprocesserna effektivt.
Längd: 1 timme.

Titration and lab 4.0


I detta webbinarium presenterar Eyla Reuss (Merck KGaA) och Christian Haider (Metrohm AG) fördelarna med den unika kombinationen av OMNIS-titreringsplattformen och de gemensamt utvecklade 3S-titreringsreagensen.
Värd för detta on-demand webbinairum är Separation Science och sponsras av Metrohm och Merck.

Go to the webinar

Titration sensor handling


Lär dig hur du kan undvika fel med tips om hur du hanterar sensorerna
Detta webbinarium kommer till dig från Select Science.

Go to the webinar

Jonkromatografi för multipla applikationer


Detta webbseminarium, arrangerat av Select Science i samarbete med Metrohm visar på möjligheterna för jonkromatografisystem som är optimerade för multipla applikationer.
Längd: 1 tim 17 min

Automatisk kalibrering med jonkromatografi


I detta webbseminarium lär du dig om hur automatisk kalibrering i jonkromatografi hjälper dig att spara tid och få ökad tillförlitlighet.
Längd: 44 min

Glyfosat- och AMPA-analyser


Lär dig hur du kan bestämma glyfosat och dess primära metabolit AMPA i dricksvatten med jonkromatografi på ett enkelt sätt.
Längd: 40 minuter

Jonkromatografi för livsmedelsanalys


I detta webbseminarium, arrangerat av Select Science lär du dig om jonkromatografi för analys av livsmedelsprodukter, t.ex. mejeriprodukter, kött och fisk, läsk och bakverk. Du måste registrera dig hos Select Science för att titta på detta webbseminarium.

Go to Select Science

Provpreparering för jonkromatografi


Titta på det här webbinariet och lär dig hur du kan undvika problem som orsakas av matriskomponenter i ditt prov tack vare provberedningstekniker inline.

Förbättra provprepareing före analys med jonkromatografi


Detta webbinarium kommer att presentera dialys inline, som en lösning för analys av komplexa provmatriser, som partikelformiga prover, kolloider och proteininnehållande prover.
Du måste registrera dig hos Select Science för att titta på detta webbinarium.

Go to Select Science

Best practices in IC


This on-demand webinar presents valuable troubleshooting tips and insights into ion chromatography and its many advantages. The webinar is brought to you by SeparationScience.
Length: 1 hr

Go to SeparationScience

NIRS i farmaceutiska processer


Detta webbseminarium som arrangeras av European Pharmaceutical Review i samarbete med Metrohm handlar om hur man implementerar närainfraröd spektroskopi i farmaceutiska processer.
Längd: 1 timme

Optimerad QC med NIRS


Lär dig mer om hur du minskar kostnaden för kvalitetskontroll med hjälp av nära infraröd spektroskopi. Detta webbseminarium visar hur Herbalife har implementerat NIRS i sina QC/QA-arbetsflöden.
Längd: 58 min

NIRS i polymerproduktion


Upptäck hur NIRS kan hjälpa dig vid övervakningen av polymerproduktion. Detta webbseminarium ger en introduktion till ämnet och ger några exempel på applikationer på plats hos Cytec.
Längd: 1 timme


Analys av hygienvårdsprodukter


Detta webbseminarium ger en översikt över möjligheterna med NIRS för kvantitativ och kvalitativ analys av personliga produkter, t ex krämer, hårspray, tvättmedel och tvål. Metoden tillämpas hos Colgate Palmolive.
Längd: 1 timme

NIRS: Fukt i torkar


Detta webbseminarium som arrangeras av European Pharmaceutical Review i samarbete med Metrohm, visar hur nära infraröd spektroskopi kan användas som ett PAT-verktyg vid realtidsövervakning av fuktinnehållet i olika typer av torkar.
Längd: 1 timme

NIRS som ett PAT-verktyg


Lär dig hur nära infraröd spektroskopi kan användas som ett PAT-verktyg, från identifiering av råmaterial till integrerade processansökningar.
Längd: 1 tim 4 min

NIRS och titrering


Titrering och nära infraröd spektroskopi i perfekt synergi. Lär dig hur du kan övervaka polymerproduktionsprocesserna effektivt.
Längd: 1 timme

NIRS till bestämning av vatten


Lär dig om fördelarna med nära-infra-röd-spektroskopi, NIRS i kombination med Karl Fischer-titrering för snabb och stabil vattenbestämning i hygienprodukter och kosmetika.
Längd: 53 min


Förbättrad reproducerbarhet och överensstämmelse med regelverk


I detta webbinarium diskuterar spektroskopi-experter de senaste framstegen som gjorts för handhållen Raman och NIR-teknik , vilket har lett till ett snabbare och effektivare genomförande samt förbättrad överensstämmelse med gällande regulationskrav.

Go to the webcast

Kvalitetsbedömning av polyeter med NIRS


Detta webbseminarium visar hur NIR-spektroskopi kan tillämpas för snabb bestämning av parametrar som hydroxylvärden och jodvärden vid kvalitetskontroll av polyeterpolyoler. Du får lära dig om hur du minskar arbetsbelastningen på laboratoriet, genomför kostnadsbesparingar och minskar återkopplingstiden mellan laboratoriet och produktionslinjen.

Go to the webinar

Spektroskopi: Nytänkande i fråga om kemisk analys


Multiparameteranalys av kemikalier, lösningsmedel och polymerer innebär ofta enahanda provtagning och tidskrävande förberedelse. Titta på detta webbseminarium och lär dig hur våtkemisk eller andra analysmetoder kan överföras till en NIR-metod

Go to the webinar

Förbättrad upptid för Karl Fischer med NIRS


Titta på det här webbseminariet om du vill veta hur du kan minska dagligt underhåll av Karl Fischer-utrustning genom användning av spektroskopiska tekniker.
Du behöver registrera dig hos Lab Manager för att titta på detta webbseminarium

Go to Lab Manager

Råvarukontroll


Titta på detta webbinarium för att upptäcka möjligheterna med Raman och NIR-spektroskopi vid inkommande materialinspektion av läkemedel, personliga hygienvårdsprodukter och hos kemisk industri.

Go to Wiley

QC efficiency of polymers


Watch this on-demand webinar to learn how you can reduce costs and increase efficiency in quality control of polymers with near-infrared spectroscopy. This webinar is brought to you by Plastics Today.
Length: 1 hr 3 mins

Go to Plastics Today

Grunderna i pH-mätning


I det här webbinariet lär du dig mer om grunderna för potentiometriska pH-mätningar och faktorer som påverkar, pH-kalibrering samt elektrodval och underhåll.
Längd: 47 min

pH-mätning felsökning


Titta på detta webbseminarium om du vill veta mer om felsökning i pH-mätningar och hur man utför mätningar i andra medier än vatten.
Längd: 48 min

Elektrokemi


Corrosion prevention and analysis


In this webinar, Larry Tucker and Dr. Julia van Drunen discuss corrosion monitoring, prevention and mitigation as well as the application of electrochemical methods to measure and monitor corrosion in different environments, including the flow conditions encountered in pipes.
Length: 1 hr

Elektrokatalys forskning och applikationer


Detta webbseminarium presenterar lösningar för avancerad elektrokatalys (ECAT) forskning och applikationer.
Längd: 1 timme

Biosensortillämpningar med screentryckta elektroder


Titta på detta webbseminarium om du vill veta mer om snabb, enkel och känslig elektrokemisk biologisk avkänning med hjälp av screentryckta elektroder.
Längd: 56 minuter

Korrosionstest: Icke-förstörande metoder


Titta på detta webibnarium för att lära dig mer om ofta använda icke-förstörande elektrokemiska korrosionstekniker.
Längd: 1 timme

EIS-data för FoU batterimaterial


I detta webbinarium introducerar Dr Julia van Drunen elektrokemisk impedansspektroskopi (EIS) som ett värdefullt verktyg för analys av batterimaterial, komponenter och bränsleceller.
Längd: 56 min


Screening vid övervakning av produkter som släppts på marknaden


Titta på detta webbseminarium för att lära dig hur exakta, pålitliga och bärbara screeningsverktyg kan hjälpa till att upptäcka undermåliga och förfalskade läkemedel.
Längd: 56 min