Bir endüstri seçiniz

Çevre analizleri

Petrokimya & biyoyakıt analizleri

İlaç analizleri

Çevre analizleri

Çevresel uygulamalar, limitler ve test metodlarının açıkça tanımlanmış olduğu uluslararası kabul görmüş standartları gerektirmektedir. Metrohm enstrüman ve uygulamaları bir çok uluslararası çevre standardı ile uyumluluğa sahiptir.

Çevreye karışan maddeler, su, toprak (çökelti) ve hava kopartmanlarının yanısıra bu çevresel kompartmanlarda yaşıyan organizmalar (biyosfer) arasında da dağılıma uğrayabilmektedir. Söz konusu kirleticilerin türü ve miktarı hakkında bilgi sahibi olarak çevre ve içinde yaşayanları koruyabilmemiz mümkündür.

Hava

Hava, bir gaz içinde ince bir yapıda dağılmış katı veya sıvı partiküllerinin heterojen bir karışımıdır. Hava örneklemesi hem filtre hem de sürekli metodlar ile gerçekleştirilebilmektedir. Offline bir teknik olan filtre metodu daha uzun periyotlar bazında veri sağlarken, güçlü sürekli örnekleyiciler ise online yapıda çalışmaktadır. Elbette bu örnekleyiciler bir veya daha fazla analizör ile inline biçimde kullanılmaktadır.

Daha fazlası için tıklayın!

Toprak

Toprak tüm katmanların bir arada olduğu çok fazlı bir sistemdir. Doğru ve hassas toprak analizlerinin anahtarı ise doğru örnek hazırlamaya dayanmaktadır. Metrohm farklı toprak ve çökelti türleri için çeşitli örnek hazırlama teknikleri ve ilintili analiz metodları sunmaktadır.

Daha fazlası için tıklayın!

Su

Büyük endüstriyel ölçekte üretilen 100,000 ‘den fazla bileşiğin birçoğu su kaynaklarımız içine karışmaktadır. Bu kaynaklar bir dizi yönetmelik ve standart ile korunmaktadır.

Mevzuatlar ile uyumluluk çerçevesinde tüm su örneği tipleri için geniş bir yelpazeye yayılmış enstrüman ve uygulamaları beğeninize sunuyoruz.

Daha fazlası için tıklayın!

Petrokimya ve biyoyakıt analizleri

Ham petrol, hidrokarbonların oldukça karmaşık bir karışımıdır. Tuz giderme, damıtma ve dönüştürme yoluyla, parafinler, aromatikler, naftenler ve olefinler gibi daha yüksek kalitede küçük hidrokarbon parçalarına dönüştürülür. PIANO denilen bu bileşenlerin farklı oranları farklı yakıt ve yağ türlerini oluşturmak için karıştırılır. Gittikçe artan oranda, fosil yakıtları biyoyakıtlarla harmanlanır.

Hem karıştırma hem de damıtma süreçleri zorludur ve kesin, güvenilir analizler gerektirir. Fosil ya da biyojenik ürünler fark etmeksizin, bunların uluslararası standartlarla uyumlu analizi söz konusu olduğunda danışmanız gereken uzmanlar biziz.

Yakıtlar – Parafinler, aromatikler, naftenler, olefinler

Parafinler, aromatikler, naftenler ve olafinler başlıca petrokimyasal tabakalardır ve uçucu ve yarı uçucu fosil yakıtlarını (benzin ve dizel gibi) oluşturan bileşenlerin yüzlercesi bunlardan meydana gelir. Yakıtların karmaşık bileşimi hem laboratuvarda hem de proseste hızlı ve doğru analiz metotları gerektirir.

Daha fazlası için tıklayın!

Bioyakıtlar

Birçok araştırma, çevresel etkileri en aza indiren ve beslenme stoğu ile geniş tarımsal alanlar gerektirmeyen ileri düzeydeki biyoyakıt teknolojileri üzerine yapılır. Orta vadede, gelecek nesil biyoyakıtlar enerji geleceğimizde muhtemelen önemli bir parça olacak. Bu kapsamda, biyoyakıt analizi, hem R&D’de hem de üretimde belirleyici bir rol üstlenir.

Daha fazlası için tıklayın!

Yağlar

Yağlar, baz yağı ve istenen özellikleri aktarabilmesi için büyük oranda katkı maddeleri içerir. Baz yağı mineral, sentetik veya bitkisel özünden oluştuğu için başlıca katkı maddeleri antioksidanlar, temizlik maddeleri, korozyon önleyici ve vizkozite geliştiricileridir. Kimyasal ve fiziksel yağlayıcı özellikleri analiz edilirken özellikle katkı maddeleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Daha fazlası için tıklayın!

İlaç analizleri

 

 

 

 

 

 


İlaç analizleri, analitik kimya kullanan ilaçların özdeşlik, içerik, kalite, saflık ve stabilitesi ile ilgili bilgi vererek ilaç güvenliği garantisi verir. Metrohm kalite kontrolü ve ilaç üretimini izleyip geliştirmek için geniş bir yelpazede cihaz ve uygulama seçeneği sunar. Farmakope uyumlu çok çeşitli analiz metotlarımızla, bütün kimyasal-ilaç analiz işlemleri ve analitik metot doğrulamalarınız için güvenebileceğiniz ortak biziz.

Uluslararası farmakopeler ve çeşitli talimatlarla uyumlu olarak Metrohm, aktif ilaç içerikleri (API), eksipiyanlar, yabancı maddeler, farmasötikal çözümler, başlangıç tıbbi ilaç maddeleri ve bitmiş tıbbi ilaç ürünleri (FPP) için analizler sunar. Buna ek olarak, düzenleyici talimatların tümünü karşılayan maliyeti düşük üretim süreçlerini sağlamak için çevrimiçi, atline ve inline proses kontrolü ile inline izleme için çok sayıda ıslak kimyasal metot sunmaktayız.

Aktif ilaç maddeleri (APIs)

Aktif ilaç içerikleri, hastalık ve rahatsızlıkları tedavi etmek, etkilerini hafifletmek, önlemek ya da bunları teşhis etmek için kullanılır. Küçük miktarlarda bulunur ve insanlardaki fizyolojik işlevleri iyileştirmeyi amaçlar. Uluslararası farmakopilerde bir tekyazı listesi, test metotlarının, testlerin ve talimatların detaylı açıklamalarını sunar. 

Daha fazlası için tıklayın!

Yabancı Maddeler

Yabancı maddeler çoğunlukla, kullanılan başlangıç malzemeleriyle ve/ya da aktif farmasötik maddelerin sentezi esnasında karışır. Bunlar hem ICH’nin (International Conferance on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) yönergeleri ve farmakopiler çerçevesinde izlenmektedir. Yabancı maddelerin küçük derişimleri bile önemli yan etkilere sebep olabilir.

Daha fazlası için tıklayın!

İlaç üretim prosesi

Başarılı proses izleme büyük oranda iyon analiz ve spektroskopinin en son metotlarına dayanır. Önceki -çoğunlukla ıslak kimyasal metotlar- tercihen çevrimiçi, atline ölçülürken yakın-kızılötesi spektroskopi (NIRS) özellikle FDA’nın PAT ve QbD talimatlarına uygun olarak inline izleme için ideal bir araçtır.  

Daha fazlası için tıklayın!

Gıda ve meşrubat analizleri

Yüzey kaplama analizleri

Enerji santralleri analizleri

Gıda ve meşrubat analizleri

Bu endüstri ile ilgili içerik İngilizce'dir. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarımız devam etmektedir.

Today’s food and beverages (F&B) are much more than just simple "organic fuels" needed for survival. Beyond their nutritive value, they are consumed for their taste or flavor. Increasingly, they are also a source for maintaining health and enhancing our well-being via high-quality nutrition. At the same time, with an ever-increasing number of processed foods, food quality and safety aspects are becoming more important. All the more because foods are highly complex materials – prone to degradation and contamination – that contain myriads of compounds.

Analytical chemistry makes sure that consumers obtain safe and sanitary food in compliance with regulatory requirements. Nutrient information, food traceability, and protection against fraud are further challenges. From the process point of view, analytical chemistry supports the manufacturer to improve yields and optimize quality by offering robust, efficient, and sensitive instrumentation. Whatever your concern is, Metrohm is the right partner.

Meşrubat ve içme suları

Although it contributes no calories to our diet, water is the most important life-sustaining resource for most organisms. It is the main constituent of beverages and it can be found in almost all foods. If somebody knows how to analyze water and beverages it’s Metrohm; more than 270 applications are testimony to this expertise.

Daha fazlası için tıklayın!

Süt ve süt ürünleri

Milk contains nearly all nutrients necessary to survive: fat, high-quality protein, carbohydrates, vitamins, and minerals. It is our first food and as a raw material offers incredible refinement possibilities. Dairy products are probably the most diverse of all food groups. Because of the protein and fat matrix, milk and dairy samples require sample preparation. Metrohm instruments were developed in response to these tedious and error-prone sample preparation tasks. Our instruments are fast, accurate, and economical.

Daha fazlası için tıklayın!

Yenilebilir katı ve sıvı yağlar

Fats and oils are a principal part of our nutrition and serve a lot of functions, from adding flavor and texture to emulsifying and acting as a heat transfer medium. For determining the nutritional value of fat- and oil-containing foods (margarine, mayonnaise, noodles, nuts, etc.), the determination of fat parameters (e.g., iodine, peroxide and acid value) as well as the ion and water content is crucial. Since fats and oils are prone to deterioration, the determination of the oxidation stability is a must. These analyses are part of Metrohm’s core competence.

Daha fazlası için tıklayın!

Yüzey kaplama analizleri

Bu endüstri ile ilgili içerik İngilizce'dir. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarımız devam etmektedir.

The coating and finishing of surfaces using electroplating techniques is a highly sophisticated process. Be it the finishing of metal parts or the coating of printed circuit boards, the quality required in the intermediate and end products is only achieved if the composition of the process baths is right. At the same time, rising costs of raw materials and energy make it absolutely essential to drive production as efficiently as possible.

As a leading manufacturer of instruments for chemical analysis we know about the challenges of coating and finishing of surfaces using electroplating techniques. We offer you state-of-the-art instrumentation to control and optimize the quality of your coating processes − both in the laboratory and in the process environment.

> Daha fazlası için tıklayın!

Temel kimyasalların kalite kontrolü

Elektro kaplama banyosu için temel kimyasalların ve ham maddelerin kalite kontrolünü nasıl yapabileceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi için tıklayın…

Banyolardaki temel maddelerin izlenmesi

Elektrokaplama banyolarındaki temel maddelerin izlenmesi için sunduğumuz seçeneklere göz atın.

Daha fazla bilgi için tıklayın …

Banyolardaki ikincil maddelerin izlenmesi

Elektrokaplama banyolarındaki organik ve inorganik katkı maddelerinin izlenmesi için sunduğumuz analitik çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi alın.

Daha fazla bilgi için tıklayın …

Enerji santralleri analizleri

Bu endüstri ile ilgili içerik İngilizce'dir. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarımız devam etmektedir.

Growing populations – about 80 million every year – and industrializing countries create huge needs for electrical energy. According to the International Energy Agency (IEA) the global energy demand will increase by about 65% by 2035. A major fraction of the required energy will continue to be provided by thermal – mainly fossil fuel-fired and nuclear – power plants. "Renewable" energy sources such as photovoltaics (PV) will be another backbone of our energy supply. Putting renewable energy on the grid requires powerful energy storage and conversion devices, such as supercapacitors, batteries, or fuel cells.

For these technologies to work at maximum efficiency, all constituents of power installations have to perform at the highest level: be it the monitoring of the water chemistry in thermal power plants, the wet chemical processing of solar cells and battery electrolytes, or electrochemical measurements of energy storage devices, Metrohm provides the adequate analytical solution.

Enerji santrali analizleri

The bulk of electricity is generated by fossil-fuel or nuclear power plants. These methods of energy production involve water-steam circuits that drive turbines. The extreme conditions in the reactors are conducive to corrosion, which reduces the power plant’s output, causes downtimes, or even jeopardizes the power plant’s safety.
This is why monitoring of the water chemistry in power plants is of paramount importance. Read more about the challenges power plants are facing and what solutions Metrohm can provide:

Korozyon ölçümü İkili su devreleri için su kimyası Üçlü su devreleri için su kimyası

Fotovoltaikler

Photovoltaic (PV) cells or solar cells convert energy of light directly into electricity. Common materials consist of monocrystalline or polycrystalline silicon, thin-film solar cells, or the third-generation multilayer cells.

Besides fully integrated bath analysis for crystalline silicon, thin film (CIS/CIGS, CdTe, a-Si), and other cell types, we offer real-time methods for controlling the etch rates and surface characteristics. Additionally, we provide instruments and methods for straightforward analyses of (photo-) electrochemical processes in dye-sensitized and all other solar cells.

Fotovoltaikler

Enerji depolama ve dönüşümü

Energy demand and supply seldom coincide. In particular, renewable energy cannot be stored very efficiently and is therefore often not at hand when needed. Electrochemical, chemical, and electrical energy storage (EES) systems – mainly batteries, supercapacitors, and fuel cells – are promising means to balance availability and energy demand.

Metrohm is electrochemistry, and all over the world researchers use our sophisticated instruments for production, characterization, and development of materials and cells.

Enerji depolama ve dönüşüm
Stack of plastic tubes

Polimer ve plastik analizleri

Kimyasal analizleri

Defense and Security

Polimer ve plastik analizleri

Bu endüstri ile ilgili içerik İngilizce'dir. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarımız devam etmektedir.

Synthetic polymers and plastics are a mainstay of modern life. Because of their versatility and physical properties, plastics and polymers have conquered nearly every aspect of human activity: airplanes and cars, packaging of all kinds, medical devices and products, electronics, and countless more – without high-quality and high-tech plastics most products we use today in everyday life would look very different.

Polymer production is a demanding process in which high-purity raw materials undergo complex reactions and are turned into polymers, resins, rubbers, and gums. To make sure that the products meet the specifications, the materials and processes have to be monitored along the entire production chain. This makes the use of specific and highly accurate analytical techniques indispensable. We at Metrohm are committed to providing the instrumentation and know-how you need to solve your analytical challenges in polymer analysis.

Hammadde kalite kontrolü

The quality of the raw materials used for polymer production is critical in view of the final product. Poor-quality raw materials will inevitably yield poor-quality polymers. Besides quality, aspects such as time to market, efficiency, and accuracy also play a key role in incoming inspection. Find out what Metrohm has to offer to make your materials inspection easier, faster, and more accurate.

Daha fazlası için tıklayın!

Reaksiyon izleme

The polymerization reaction is the pivotal point in polymer production. In this process step, you don’t want to leave anything to chance. You therefore need methods that operate where the reaction takes place and that yield immediate results. Check out our solutions for reaction monitoring: a range of spectroscopic instruments that deliver real-time results and process analyzers that perform online analysis automatically and accurately.

Daha fazlası için tıklayın!

Polimerlerin kalite kontrolü

Polymers are the result of complex reactions and processes involving various raw materials and additives. The final product must therefore be thoroughly inspected to ensure that it meets the specifications. Our instruments and applications enable you to determine a variety of substances and parameters, including additives, copolymer levels, water content, halogens, and residual monomers or impurities.

Daha fazlası için tıklayın!

Kimyasal analizleri

Converting raw materials into more than 70 000 different products that are used in almost all industries, the chemical industry lies at the core of the global economy and, perhaps, modern civilization. There is hardly any industrially produced good that would exist without the chemical industry, all the more considering that it was not until the 19th century that chemistry, particularly organic chemistry, exploded with Wöhler’s urea synthesis.

Within just a few decades, numerous important industrial processes were developed that still shape today’s chemical processes – from the chlor-alkali to the Solvay process, to name just a few. The production of high-tech, high-purity chemicals requires safe and reliable analytical solutions. Find out what we have to offer in this area.

Temel kimyasallar

Basic or commodity chemicals are single, pure chemical substances that are produced on a large scale. They are classified into inorganic and organic chemicals. While the inorganics (acids, alkalis, salts, etc.) are mainly derived from minerals and play an important role in nearly all industrial processes, the organic chemicals are almost exclusively derived from petroleum, coal, and natural gas. They are transformed into simple building blocks before they are converted into myriads of intermediate products.

In the chemical industry, the purity of the chemicals comes first, second, and third. Whatever basic chemicals you want to analyze, we offer the appropriate instrumentation and know-how.

Daha fazlası için tıklayın

Solventler ve renklendiriciler

Solvents are the medium for most chemical syntheses. They aid in heat and mass transfer, facilitate separations and purifications, and act as vehicles for surface coatings, pigments, and dyes. The complex composition of colorant solutions or suspensions, particularly with regard to their binding capacity to the substrate, requires leading-edge analytical methods.

Analytical chemistry is Metrohm’s element. Metrohm offers a variety of analytical techniques for the quality control of solvents and colorants.

Solvent analizi hakkında daha fazla bilgi Renklendirici analizi hakkında daha fazla bilgi

Santral işletimi

In plant operation, plant integrity and safety, production rate, product quality, and costs are primary objectives. These all depend on comprehensive process control through online and quasi-real-time monitoring of key process variables, often in explosive, dusty, corrosive, and hostile environments.

Our rugged process analyzers are built for these environments. They control the chemical and physical conversions in chemical processing and monitor the complex wastewater streams. Beyond that, we offer instruments and methods to monitor corrosion in your steam-tracing systems from corrosive species analysis and inhibitor monitoring to electrochemical analysis.

Daha fazlası için tıklayın
Reliable equipment, dependable performance under extreme conditions, effective defense against immediate threats – such requirements demand precise analytics.

Metrohm offers robust, accurate solutions for applications in the defense and security sector. With our instruments, you can perform water quality analysis in accordance with national and international standards. Furthermore, we provide handheld analyzers for the identification of chemical agents, hazardous materials, illegal substances, and explosives.

> Learn more about our solutions for the defense and security industry