Bir endüstri seçiniz

Çevre analizleri

Petrokimya & biyoyakıt analizleri

İlaç analizleri

Çevre analizleri

Çevresel uygulamalar, limitler ve test metodlarının açıkça tanımlanmış olduğu uluslararası kabul görmüş standartları gerektirmektedir. Metrohm enstrüman ve uygulamaları bir çok uluslararası çevre standardı ile uyumluluğa sahiptir.

Çevreye karışan maddeler, su, toprak (çökelti) ve hava kopartmanlarının yanısıra bu çevresel kompartmanlarda yaşıyan organizmalar (biyosfer) arasında da dağılıma uğrayabilmektedir. Söz konusu kirleticilerin türü ve miktarı hakkında bilgi sahibi olarak çevre ve içinde yaşayanları koruyabilmemiz mümkündür.

Hava

Hava, bir gaz içinde ince bir yapıda dağılmış katı veya sıvı partiküllerinin heterojen bir karışımıdır. Hava örneklemesi hem filtre hem de sürekli metodlar ile gerçekleştirilebilmektedir. Offline bir teknik olan filtre metodu daha uzun periyotlar bazında veri sağlarken, güçlü sürekli örnekleyiciler ise online yapıda çalışmaktadır. Elbette bu örnekleyiciler bir veya daha fazla analizör ile inline biçimde kullanılmaktadır.

Daha fazlası için tıklayın!

Toprak

Toprak tüm katmanların bir arada olduğu çok fazlı bir sistemdir. Doğru ve hassas toprak analizlerinin anahtarı ise doğru örnek hazırlamaya dayanmaktadır. Metrohm farklı toprak ve çökelti türleri için çeşitli örnek hazırlama teknikleri ve ilintili analiz metodları sunmaktadır.

Daha fazlası için tıklayın!

Su

Büyük endüstriyel ölçekte üretilen 100,000 ‘den fazla bileşiğin birçoğu su kaynaklarımız içine karışmaktadır. Bu kaynaklar bir dizi yönetmelik ve standart ile korunmaktadır.

Mevzuatlar ile uyumluluk çerçevesinde tüm su örneği tipleri için geniş bir yelpazeye yayılmış enstrüman ve uygulamaları beğeninize sunuyoruz.

Daha fazlası için tıklayın!

Petrokimya ve biyoyakıt analizleri

Ham petrol, hidrokarbonların oldukça karmaşık bir karışımıdır. Tuz giderme, damıtma ve dönüştürme yoluyla, parafinler, aromatikler, naftenler ve olefinler gibi daha yüksek kalitede küçük hidrokarbon parçalarına dönüştürülür. PIANO denilen bu bileşenlerin farklı oranları farklı yakıt ve yağ türlerini oluşturmak için karıştırılır. Gittikçe artan oranda, fosil yakıtları biyoyakıtlarla harmanlanır.

Hem karıştırma hem de damıtma süreçleri zorludur ve kesin, güvenilir analizler gerektirir. Fosil ya da biyojenik ürünler fark etmeksizin, bunların uluslararası standartlarla uyumlu analizi söz konusu olduğunda danışmanız gereken uzmanlar biziz.

Yakıtlar – Parafinler, aromatikler, naftenler, olefinler

Parafinler, aromatikler, naftenler ve olafinler başlıca petrokimyasal tabakalardır ve uçucu ve yarı uçucu fosil yakıtlarını (benzin ve dizel gibi) oluşturan bileşenlerin yüzlercesi bunlardan meydana gelir. Yakıtların karmaşık bileşimi hem laboratuvarda hem de proseste hızlı ve doğru analiz metotları gerektirir.

Daha fazlası için tıklayın!

Bioyakıtlar

Birçok araştırma, çevresel etkileri en aza indiren ve beslenme stoğu ile geniş tarımsal alanlar gerektirmeyen ileri düzeydeki biyoyakıt teknolojileri üzerine yapılır. Orta vadede, gelecek nesil biyoyakıtlar enerji geleceğimizde muhtemelen önemli bir parça olacak. Bu kapsamda, biyoyakıt analizi, hem R&D’de hem de üretimde belirleyici bir rol üstlenir.

Daha fazlası için tıklayın!

Yağlar

Yağlar, baz yağı ve istenen özellikleri aktarabilmesi için büyük oranda katkı maddeleri içerir. Baz yağı mineral, sentetik veya bitkisel özünden oluştuğu için başlıca katkı maddeleri antioksidanlar, temizlik maddeleri, korozyon önleyici ve vizkozite geliştiricileridir. Kimyasal ve fiziksel yağlayıcı özellikleri analiz edilirken özellikle katkı maddeleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Daha fazlası için tıklayın!

İlaç analizleri

 

 

 

 

 

 


İlaç analizleri, analitik kimya kullanan ilaçların özdeşlik, içerik, kalite, saflık ve stabilitesi ile ilgili bilgi vererek ilaç güvenliği garantisi verir. Metrohm kalite kontrolü ve ilaç üretimini izleyip geliştirmek için geniş bir yelpazede cihaz ve uygulama seçeneği sunar. Farmakope uyumlu çok çeşitli analiz metotlarımızla, bütün kimyasal-ilaç analiz işlemleri ve analitik metot doğrulamalarınız için güvenebileceğiniz ortak biziz.

Uluslararası farmakopeler ve çeşitli talimatlarla uyumlu olarak Metrohm, aktif ilaç içerikleri (API), eksipiyanlar, yabancı maddeler, farmasötikal çözümler, başlangıç tıbbi ilaç maddeleri ve bitmiş tıbbi ilaç ürünleri (FPP) için analizler sunar. Buna ek olarak, düzenleyici talimatların tümünü karşılayan maliyeti düşük üretim süreçlerini sağlamak için çevrimiçi, atline ve inline proses kontrolü ile inline izleme için çok sayıda ıslak kimyasal metot sunmaktayız.

Aktif ilaç maddeleri (APIs)

Aktif ilaç içerikleri, hastalık ve rahatsızlıkları tedavi etmek, etkilerini hafifletmek, önlemek ya da bunları teşhis etmek için kullanılır. Küçük miktarlarda bulunur ve insanlardaki fizyolojik işlevleri iyileştirmeyi amaçlar. Uluslararası farmakopilerde bir tekyazı listesi, test metotlarının, testlerin ve talimatların detaylı açıklamalarını sunar. 

Daha fazlası için tıklayın!

Yabancı Maddeler

Yabancı maddeler çoğunlukla, kullanılan başlangıç malzemeleriyle ve/ya da aktif farmasötik maddelerin sentezi esnasında karışır. Bunlar hem ICH’nin (International Conferance on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) yönergeleri ve farmakopiler çerçevesinde izlenmektedir. Yabancı maddelerin küçük derişimleri bile önemli yan etkilere sebep olabilir.

Daha fazlası için tıklayın!

İlaç üretim prosesi

Başarılı proses izleme büyük oranda iyon analiz ve spektroskopinin en son metotlarına dayanır. Önceki -çoğunlukla ıslak kimyasal metotlar- tercihen çevrimiçi, atline ölçülürken yakın-kızılötesi spektroskopi (NIRS) özellikle FDA’nın PAT ve QbD talimatlarına uygun olarak inline izleme için ideal bir araçtır.  

Daha fazlası için tıklayın!

Gıda ve meşrubat analizleri

Yüzey kaplama analizleri

Enerji santralleri analizleri

Gıda ve meşrubat analizleri

Günümüzde gıda ve meşrubatlar yaşamak için gerekli olan sadece basit “organik yakıtlar”dan daha fazlasıdır. Besleyici değerlerinin yanı sıra, bunlar lezzetleri ve tatları için de tüketilmektedir. Gıda ve meşrubatlar giderek daha çok, sağlığımızı korumak ve iyileştirmek için bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda, işlenmiş gıdaların sayılarının giderek artmasıyla gıda kalitesi ve güvenilirlik özellikleri de daha da önemli hale gelmiştir. Dahası, gıdalar birçok bileşenden oluşan karmaşık maddeler olduğundan bozulmaya ve kontaminasyona yatkındır.

Analitik kimya, müşterilerin düzenleyici gereksinimlerle uyumlu güvenilir ve temiz gıdalar satın almasını sağlamaktadır. Besin maddesi bilgisi, gıda izlenebilirliği ve sahteciliğe karşı koruma bir sonraki adımda karşılaşılabilecek zorluklardan biridir. Süreç açısından bakılacak olursa, analitik kimya, üreticiye sağlam, etkili ve hassas enstrümantasyon sunarak ürünlerini iyileştirmesini ve kaliteyi optimize etmesi konusunda destekler. İlgi alanınız her ne olursa olsun, Metrohm her zaman yanınızda.

Meşrubat ve içme suyu

Beslenmemizde hiçbir kalori katkısı bulunmasa da su, çoğu organizma için en önemli hayati kaynaktır. İçeceklerin başlıca bileşenidir ve neredeyse bütün yiyeceklerde bulunmaktadır. Suyun ve yiyeceklerin nasıl analiz edileceğini bilen biri varsa o da Metrohm’dur; 270 adetten daha fazla aplikasyon bu uzmanlığı destekler niteliktedir.

Daha fazlası için tıklayın!

Süt ve süt ürünleri

Süt, hayatta kalmamız için gerekli olan neredeyse bütün besinleri içermektedir: yağ, nitelikli protein, karbonhidratlar, vitamin ve mineraller. İlk gıdamızdır ve çiğ bir madde olarak inanılmaz katkıları bulunmaktadır. Süt ürünleri bütün gıda ürünleri içerisinde muhtemelen en çeşitli olanıdır. Protein ve yağ matrisi dolayısıyla, süt ve süt ürünleri, numune hazırlama işlemi gerektirmektedir. Metrohm cihazları, bu zahmetli ve hata eğilimli numune hazırlama görevlerine karşı geliştirilmiştir. Cihazlarımız hızlı, doğru ve ekonomiktir.

Daha fazlası için tıklayın!

Yenilebilir katı ve sıvı yağlar

Sıvı ve katı yağlar beslenmemizin önemli bir parçasıdır ve lezzet katmak, emülsiyon yapma işlemine kıvam artırma ve ısı transfer aracı görevi üstlenmek gibi birçok işlevi vardır. Sıvı ve katı yağ içeren gıdaların ( margarin, mayonez, çabuk makarna, fındık vb.) besin değeri tespiti için yağ değişkenleri (iyot, peroksit ve asit değeri gibi) iyon ve su içeriği tayini de oldukça önemlidir. Sıvı ve katı yağlar bozulmaya yatkın olduğundan, oksitlenme stabilitesinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu analizler Metrohm’un temel yetkinliklerinin önemli bir parçasıdır.

Daha fazlası için tıklayın!

Yüzey kaplama analizleri

Elektrokaplama teknikleri kullanılarak yapılan yüzey bitirme ve kaplama işlemleri oldukça karmaşık süreçlerdir. Metal parçalarının ya da baskılı devre kartlarının kaplaması olsun, ara ve son ürünlerde istenilen kaliteye ancak proses banyolarının bileşimi doğruysa ulaşılır. Aynı zamanda, artan hammadde ve enerji maliyetleri, üretimi mümkün olduğunca verimli bir şekilde arttırmayı kesinlikle zorunlu kılmaktadır.

Kimyasal analiz cihazlarının lider üreticisi olarak, elektrokaplama tekniklerini kullanarak yapılan yüzey kaplama ve bitirme işlemlerinde karşılaşılan zorluklarının farkındayız. Kaplama sürecinizin kalitesini kontrol ve optimize edebilmeniz için hem laboratuvar hem de proses ortamlarında kullanabileceğiniz teknoloji harikası araçlar sunuyoruz.

Temel kimyasalların kalite kontrolü

Elektrokaplama banyoları için temel kimyasalların ve ham maddelerin kalite kontrolünü nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenin.

Daha fazla bilgi için tıklayın…

Banyolarda temel bileşenleri izleme

Elektrokaplama banyolarında temel bileşen izleme için size sunduğumuz çözümlere bir göz atın.

Daha fazla bilgi için tıklayın …

Banyolarda ikincil bileşenleri izleme

Elektrokaplama banyolarındaki organik ve inorganik katkı maddelerini izlemek için geliştirdiğimiz analitik çözümler hakkında daha fazla bilgi alın.

Daha fazla bilgi için tıklayın …

Enerji santralleri analizleri

Her yıl neredeyse 80 milyon gibi bir rakam ile artan nüfus ve sanayileşen ülkeler elektrik enerjisine duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel enerji ihtiyacının 2035 yılına kadar %65 oranında artacağını öngörmektedir. Gereken enerjinin büyük bir kısmı termal – çoğunlukla fosil yakıtlar ve nükleer- santrallerden karşılanmaya devam edecektir. Fotovoltaikler (PV) gibi “yenilenebilir” enerji kaynakları enerji ikmalimizin başka bir bel kemiği olacaktır. Yenilenebilir enerjiyi devreye sokmak için süperkapasitör, akü ya da yakıt pilleri gibi güçlü enerji depolama ve çevirme cihazları gerekmektedir.

Bu teknolojilerin maksimum verimde çalışabilmesi için elektrik tesisatlarının bütün bileşenleri, termal enerji santrallerinden, güneş pilleri ve pil elektrolitlerinin ıslak kimyasal işlemine ya da enerji depolama cihazlarının elektrokimyasal ölçümlerine kadar, en yüksek seviyede çalışmalıdır. Metrohm bu konuda yeterli analitik çözümü sunmaktadır.

Enerji santrali analizleri

Elektriğin büyük bir kısmı fosil yakıtlardan ya da nükleer enerji santrallerinden elde edilmektedir. Bu enerji üretim metotları, türbinleri çalıştıran su kanal şebekelerini içermektedir. Reaktörlerde meydana gelen uç durumlar korozyona yol açtığı için enerji santralinin verimini düşürür ve arızaya sebep olarak enerji santralinin güvenliğini tehlikeye atar.
Bu yüzden enerji santrallerinde su kimyasının izlenmesi oldukça önemlidir. Enerji santrallerinde karşılaşılabilecek sorunlar ve Metrohm’un bu sorunlara sunabileceği çözümler hakkında daha fazla bilgi alın:

Korozyon ölçümü İkili su devreleri için su kimyası Üçlü su devreleri için su kimyası

Güneş pilleri

Fotovoltaik (PV) hücreler ya da güneş pilleri ışık enerjisini doğrudan elektriğe dönüştürür. Yaygın materyaller tek ya da çok kristalli silikondan, ince filmli güneş pilleri ya da üçüncü nesil çok katmanlı hücrelerden oluşmaktadır.

Kristal silikon, ince film (CIS/CIGS,CdTe, a-Si) ve diğer hücre tipleri için tam entegre bath analizinin yanında, dağlama oranları ve yüzey özelliklerini kontrol etmek için gerçek zamanlı metotlar öneriyoruz. Ek olarak, boyaya duyarlı ve diğer tüm güneş pillerindeki (foto) elektrokimyasal süreçlerin doğrudan analizi için enstrüman ve metot çözümleri sunmaktadır.

Fotovoltaikler

Enerji depolama ve dönüşümü

Enerji arz ve talebi nadiren birbirini karşılamaktadır. Özellikle, yenilenebilir enerji etkili bir şekilde depolanamaz ve bu yüzden ihtiyaçlara hemen cevap veremez. Elektrokimyasal, kimyasal ve elektrik enerji depolama (EES) sistemleri – çoğunlukla aküler, süperkapasitörler, yakıt hücreleri- enerji talebini ve ulaşılabilirliği arasındaki dengeyi sağlamak için umut vaat etmektedir.

Elektrokimya denince akla Metrohm gelir; çünkü sofistike Metrohm enstrümanlarımızı dünyanın her yerinden araştırmacılar üretim, karakterizasyon ve materyal ile hücrelerin geliştirilmesi için kullanmaktadır.

Enerji depolama ve dönüşüm
Stack of plastic tubes

Polimer ve plastik analizleri

Kimyasal analizleri

Savunma ve Güvenlik

Polimer ve plastik analizleri

Sentetik polimerler ve plastikler modern yaşamın temellerindendir. Çok yönlülükleri ve fiziksel özellikleri sayesinde plastik ve polimerler, uçaklar, arabalar, her türlü paketleme, medikal cihazlar ve ürünler, elektronikler ve sayısız daha birçok ürün vb. gibi beşeri faaliyetlerin neredeyse tümünde aktif olarak kullanılmaktadır. Yüksek kalite ve teknoloji ürünü plastikler olmasaydı bugün gündelik yaşamlarımızda kullandığımız çoğu ürün şimdiki hallerinden şüphesiz çok daha farklı olurdu.

Polimer üretimi, yüksek saflıktaki ham maddelerin karmaşık reaksiyonlara uğradığı ve polimerlere, reçinelere, kauçuk ve yapıştırıcılara dönüştürüldüğü zorlu bir süreçtir. Ürünlerin spesifikasyonları karşıladığından emin olmak için, materyaller ve prosesler tüm ürün zinciri boyunca izlenmelidir. Bu da belirli ve doğruluğu yüksek analitik sistemlerin kullanımını kaçınılmaz yapmaktadır. Polimer analizinde karşılaştığınız analitik zorlukların üstesinden gemeniz için gereken enstrümantasyonu ve teknik bilgiyi Metrohm olarak sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Hammadde kalite kontrolü

Polimer üretiminde kullanılan ham maddelerin kalitesi son ürün bakımından oldukça önemlidir. Düşük kalitedeki ham maddeler hiç şüphesiz düşük kalitede polimer üretimine yol açacaktır. Kalitenin yanı sıra; ürün çıktı süresi, verimlilik ve doğruluk da ham madde kontrolünde dikkat edilmesi gereken önemli faktörlerdir. Madde incelemelerinizin daha kolay, daha hızlı ve daha doğru olması için Metrohm’un size sunduklarına bir göz atın!

Daha fazlası için tıklayın!

Reaksiyon takibi

Polimer üretiminde, polimerizasyon reaksiyonu büyük önem arz eder. Bu proses adımında, hiçbir şeyi şansa bırakmak istemezsiniz. Bu yüzden, reaksiyonun gerçekleştiği noktada ve anında sonuç veren metotlara ihtiyaç duyarsınız. Reaksiyon takibi için; gerçek zamanlı sonuçlar alabileceğiniz spektroskopik enstrümanlar ile online analizlerinizi otomasyonlu ve yüksek doğrulukla yapabileceğiniz proses analizörlerimize göz atın.

Daha fazlası için tıklayın!

Polimerlerin kalite kontrolü

Polimerler, çeşitli ham madde ile katkı maddelerini içeren kompleks reaksiyonlar ve prosesler sonucunda meydana gelir. Bu sebeple son ürün, istenen tüm spesifikasyonları karşıladığından emin olmak için titizlikle incelenmelidir. Cihazlarımız ve uygulamalarımız içerisinde; katkı maddeleri, kopolimer düzeyleri, su içeriği, halojenler ve artık monomerler ya da yabancı maddeler de dahil olmak üzere çok çeşitli maddeleri ve parametreleri tespit etmenizi sağlamaktadır.

Daha fazlası için tıklayın!

Kimyasal analizleri

Ham maddelerin, neredeyse her endüstride kullanılan 70 000 adetten daha fazla farklı ürüne dönüştürüldüğü kimya endüstrisi, küresel ekonominin ve belki de modern uygarlığın temelini oluşturmaktadır. Kimyasal endüstrisi sayesinde üretilmeyen neredeyse hiçbir sanayi ürünü yoktur, ayrıca 19. yüzyıldan sonra kimya, özellikle de organik kimya Wöhler’in üre sentezi ile oldukça popüler hale geldi.

Sadece geçtiğimiz birkaç on yıl içinde, hâla günümüzdeki kimyasal süreçleri şekillendiren, klor-alkaliden Solvay işlemlerine kadar çok sayıda önemli endüstriyel süreç geliştirildi. İleri teknoloji, yüksek saflıkta malzeme üretimi güvenilir ve güvenli analiz çözümleri gerektirmektedir. Bu alanda sunduğumuz çözümlere göz atın.

Temel kimyasallar

Temel ya da emtia kimyasallar büyük ölçekte üretilen tek ve saf kimyasal maddelerdir. Bunlar inorganik ve organik kimyasallar olmak üzere sınıflandırılır. İnorganikler (asitler, alkaliler, tuzlar vs.) minerallerden oluşmaktadır ve neredeyse bütün endüstriyel süreçlerde önemli bir rol oynar; organik kimyasallar petrol, kömür ve doğal gazdan oluşmaktadır. Bunlar çeşitli ara ürüne dönüştürülmeden önce basit yapıtaşlarına dönüştürülür.

Kimyasal endüstrisinde, kimyasalların saflığı her şeyden önce gelir. Analiz etmek istediğiniz temel kimyasallar hangisiyse, uygun enstrümantasyonu ve teknik bilgiyi tarafınıza sağlamaktayız.

Daha fazlası için tıklayın

Solventler ve renklendiriciler

Solventler, çoğu kimyasal sentezin aracıdır. Isı ve kütle transferine yardımcı olur, ayırma ve saflaştırmayı kolaylaştırır ve yüzey kaplamaları, pigmentleri ve boyaları için önemli bir araçtır. Renkli solüsyonların veya süspansiyonların karmaşık bileşimi, özellikle alt tabakaya bağlanma kapasiteleri açısından, en ileri analitik yöntemler gerektirmektedir.

Analitik kimya Metrohm’un ana unsurudur. Metrohm, solvent ve renklendiricilerin kalite kontrolü için çeşitli analiz teknikleri sunmaktadır.

Solvent analizi hakkında daha fazla bilgi Renklendirici analizi hakkında daha fazla bilgi

Tesis operasyonları

Tesis operasyonlarında, tesis bütünlüğü ve emniyeti, üretim oranı, ürün kalitesi ve maliyetleri birincil hedeflerdir. Bunların hepsi genelde; patlayıcı, tozlu, aşındırıcı ve zorlu ortamlardaki kritik proses değişkenlerinin, online ve kısmen gerçek zamanlı olarak kapsamlı proses takibine bağlıdır.

Sağlam proses analizörleri bu ortamlar için üretilmiştir. Kimyasal proseslerde, kimyasal ve fiziksel dönüşümleri kontrol eder ve kompleks atık su akışlarını izler. Bunun da ötesinde, buhar-izleme sistemlerinizdeki aşındırıcı türlerin analizi ve inhibitör izlemeden elektrokimyasal analize kadar korozyonu izlemeniz için enstrümanlar ve metotlar öneriyoruz.

Daha fazlası için tıklayın
Güvenilir ekipman, zorlu koşullar altında güvenilir performans, acil tehditlere karşı etkili savunma - bu tür gereksinimler kesin analiz gerektirmektedirir.

Metrohm, savunma ve güvenlik sektöründeki uygulamalar için sağlam ve doğru çözümler sunar. Enstrümanlarımızla ulusal ve uluslararası standartlara uygun su kalitesi analizleri yapabilirsiniz. Ayrıca, kimyasal maddelerin, tehlikeli maddelerin, yasa dışı maddelerin ve patlayıcıların tanımlanması için el tipi analizörler sunuyoruz.

> Savunma ve güvenlik endüstrisi için sunduğumuz çözümler hakkında daha fazla bilgi alın