Temel kimyasalların analizi

Storage tanks on a chemical production plant

Bu sayfada, aşağıdaki parametre ve süreçler için analitik çözüm ve teknikleri hakkında bilgi alabilirsiniz.


Uluslararası standartlara uygun analizler

Standards

Kimya endüstrisi, ulusal ve uluslararası alanda birçok standart ile titizlikle düzenlenmektedir.

Çalışmalarınızın bu standartlara uygun olmasını sağlayan enstrümanları ve teknik bilgiyi tarafınıza sunmaktayız.

> Metrohm çözümleriyle standartları nasıl karşılayacağınızı öğrenin


Sülfürik asitte safsızlıklar

Sülfürik asit dünyada en çok üretilen kimyasaldır. Aslında, o kadar önemli ki klor ile birlikte ikisi, ülkelerin ekonomik açıdan gelişmişliğinin bir göstergesidir. Tarih boyunca, vitriol yağı olarak adlandırılmış ve uzun bir süredir bilinmektedir.

Üretilen sülfürik asidin büyük bir miktarı tarımda gübre olarak kullanılmaktadır. Ancak, sülfürik asidin kullanıldığı alanlar oldukça kapsamlıdır ve aşağıda bunlardan bazıları belirtilmiştir:
 • Temizlik ürünlerinin üretimi
 • Akü üretimi (elektrolit olarak)
 • İlaç sanayii
 • Kimyasal endüstrisi
 • Reçine, boyalar, mürekkepler, saç boyaları ve polimerlerin üretimi
Bu aplikasyonların çoğu için, sülfürik asit yeterli saflıkta olmalıdır. Metrohm, safsızlıkları belirlemek için bir dizi teknik ve aplikasyon sunmaktadır. Daha fazlaya bilgiye aşağıda ulaşabilirsiniz.

Metal safsızlıkların dönüşümü

Sülfirik asit içerisindeki geçiş metali safsızlıkları, voltammetri ile kolayca ve doğru bir şekilde tespit edilebilir. Voltammetri sistemi ile birlikte kullanılan, kullanımı ve bakımı kolay, sağlam Multi-Mode Electrode pro, aşağıdakileri belirlemenizi sağlar:
 • Krom (DTPA ile) adsorptif sıyırma voltammetrisi kullanılarak
 • Molibden, polarografi ile nitrik asit çözeltisinde
 • Nikel ve kolbalt, adsorptif sıyırma voltammetrisi kullanarak kompleksleştirici ajan olarak dimetilglikoksim (DMG) ile
 • Demir, adsorptif sıyırma voltammetrisi ile kompleks yapıcı olarak 1-nitrozo-2-naftol (1N2N)

> Voltammetri hakkında daha fazla bilgi alın

> Multi-Mode Electrode pro hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan Yüklemeler

İyon kromatografi ile florür, klorür ve nitrat tayini

İyon kromatografi, konsantre sülfürik asitte (% 96 ve %98 arasında) florür, klorür ve nitrat tayini yapabilmektedir. Buradaki metod sıralı baskılamanın (supressör) ardından uygulanan iletkenlik ölçüm metodudur.

> İyon kromatografi hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan Yüklemeler

Temel kimyasallarda su tayini- katı, sıvı ve gazlar

Kimyasallarda su tayini söz konusu olduğunda, Karl Fischer titrasyonu tercih edilmesi gereken metottur. Temelde, su katı, sıvı ya da gaz fark etmeksizin neredeyse her kimyasalda tayin edilebilmektedir.

KF su tayininin uygulanabilir olduğu sayısız kimyasal olduğundan, bu sayfada eksiksiz genel açıklama yapmak mümkün değildir. Ancak daha fazla bilgi almak istiyorsanız kapsamlı Karl Fischer monografımızı indirebilirsiniz.

> Katılarda su tayini hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın

> Sıvılarda su tayini hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın

> Gazlarda su tayini hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın

Karşıdan Yüklemeler

Klor-alkali prosesinde analiz

Klor, en çok üretilen kimyasal maddeler listesinde 7. sırada gelmektedir. Çok sayıdaki ara ürünün üretiminde temel madde olarak kullanılır, dolayısıyla petrol, alüminyum, kâğıt ve kâğıt hamuru ya da ilaç sanayii için önemli hammaddelerdir. Örneğin klor, şaşırtıcı bir biçimde ilaçların %80’inde kullanılmaktadır.

Küresel anlamda, üretilen klorun en büyük kısmı (yaklaşık olarak % 95'i), klor-alkali prosesi yoluyla elde edilmektedir. Bu proseste, klor ve kostik soda, sodyum klorür tuzlu suyunun elektrolizi ile üretilir. Kostik soda pek çok kimyasal proseste kullanılan diğer önemli bir temel kimyasal maddedir.

Üç elektroliz metodu klor-alkali prosesinde uygulanır; diyafram, cıva veya membran hücresi.Prosesin olabildiğince etkili olması için tuzlu su tüm safsızlıklardan arınmalıdır. Bu da kimyasal analizi kaçınılmaz kılmaktadır.

Sodyum klorür tuzlu suyunu analiz etmek için önerdiğimiz çözümü aşağıda okuyabilirsiniz.

İyon kromatografisi ile tuzlu suda ve alkali hidroksitlerdeki iyonlar

İyon kromatografi, sodyum klorürlü tuzlu su ve alkali hidroksitlerde anyonların (klorat ve sülfat) ve katyonların (lityum, sodyum, amonyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve stronsiyum) tayini için idealdir. Uygulanan tayin metodu iletkenlik ölçümüne dayanmaktadır.

> İyon kromatografi hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan Yüklemeler

Titrasyon: Birçok parametre için tek bir metot

Titrasyon, çok sayıda analizi mümkün kılan çok yönlü bir yöntemdir. Metrohm, analitlerin, potasyum, halojenürler, sülfat veya kalsiyum gibi tuzlu suda potansiyometrik, fotometrik ve termometrik titrasyon uygulamalarını geliştirmiştir.

> Potansiyometrik titrasyon hakkında daha fazla bilgi alın

> Termometrik titrasyon hakkında daha fazla bilgi alın

> Fotometrik titrasyon hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan Yüklemeler

Voltammetri ile tuzlu suda iyodür

Klor üretiminde en çok uygulanan elektroliz tekniği membran prosesidir. Bu prosesin doğru çalışması için yüksek saflıkta tuzlu su gerekmektedir. İzlenmesi gereken ana safsızlıklardan biri de iyodürdür. Bunun sebebi, iyodürün elektroliz hücresindeki anotta kolayca okside olmasıdır. Ortaya çıkan oksidasyon ürünleri, iyon değiştirme membranının içinde çökelir ve böylece membranın çalışma ömrünü kısaltır.

Voltammetri, tuzlu suda iyodür tayini için önerilmektedir. Yöntem basit ve ucuzdur ve oldukça hassas sonuçlar verir.

> Voltammetri hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan Yüklemeler

Doymuş tuzlu sular için proses çözümleri


Üre: modern organik kimyanın doğuşu

Kimyagerler için üre özel bir maddedir. Bu inorganik malzemeler amonyum hidroksit ve kurşun siyanattan üretilen ilk organik bileşiktir. Üre sentezi, hayati önem taşıyan ve bir zamanlar popüler olan vitalism fikrinin sonunu getirdi; buna göre sadece yaşayan organizmalar - sözde hayati güç (vital force) sayesinde - organik bileşikler üretebiliyorlardı. 1828'de Friedrich Wöhler tarafından keşfedilen bu sentez, organik kimyanın doğuşuydu.

Friedrich Wöhler, discoverer of urea synthesis

Dünya çapında yıllık üretimi 150 milyon tonu aşan üre, dünyada en çok üretilen 10 organik bileşenden biridir. Bunun büyük bir kısmı tarımda nitrojen gübresi olarak kullanılır ve dünyada artan nüfusun yiyecek ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlenmektedir.

Ancak üre, çok sayıda farklı endüstrilerde de kullanılmaktadır, örn.:

 • Kozmetik ve ilaç endüstrilerinde dermatolojik ürünler
 • Otomotiv endüstrisinde egzoz gazlarındaki kirleticileri (dizel egzoz sıvısı, DEF ya da AdBlue) azaltan bir katkı maddesi olarak
 • Polimer endüstrisinde melamin ve üre-formaldehit reçinelerinin üretiminde ham madde olarak

Üre tayini

Üre termometrik titrasyon aracılığıyla doğru bir şekilde tayin edilebilmektedir. Bu uygulamada, üre buzlu asetik asit içerisinde çözündürülür ve termometrik indikatör olarak izobütil vinil eter kullanılarak triflorometansülfonik asit ile titre edilir. Bu yöntem aynı zamanda tamamen otomatikleştirilebilir.

> Termometrik titrasyon hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın

> Otomasyon hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın

Karşıdan Yüklemeler

Ürede safsızlık tayini

Ürenin safsızlığını belirlemek için analitik teknikler gerekmektedir. Safsızlık analizi için iyon kromatografi mükemmel bir tekniktir. Anyon kromatografisini kimyasal suppresyon ve iletkenlik dedektörü metodu ile kullanarak klorür, siyanat, nitrat ve sülfat gibi safsızlıkları güvenilir ve doğru bir biçimde analiz edebilirsiniz.

Buna ek olarak iyon kromatografi, üre bazlı gübrelerde artık amonyum ve guanidinyumu da tespit edebilmektedir.

> Metrohm iyon kromatografi hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın

Karşıdan yüklemeler

Müşterilerimizin Görüşleri

Evonik Goldschmidt GmbH

""Metrohm ile 24 yıldır çalışıyorum ve bugüne kadar beni hiç hayal kırıklığına uğratmadı.”"

Christian Goetz, Evonik Goldschmidt GmbH "Silicons" Kalite kontrol laboratuvar müdür yardımcısı

Sigma-Aldrich

""Metrohm’u seçtik, çünkü sistemleri sağlam, çok yönlü ve kullanımı kolay.”"

Daniel Matuschka, Kalite Kontrol Laboratuvar Teknisyeni, Sigma-Aldrich, Steinheim (Almanya)

Bernd Kraft GmbH

""Metrohm ile çalışma kararı almamızın sebebi aldığımız benzersiz aplikasyon desteği, dayanklı suppresörleri ve sistemin modüler tasarımı.""

Dieter Bossmann, Bernd Kraft, Almanya Laboratuvar Müdürü