Kimyasal proses endüstrisinde operasyonları (CPI)

Storage tanks on a chemical production plant

Bu sayfada aşağıdaki konular ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz:


Buhar izleme ve korozyon

Kimyasal tepkimeler tamamen kimyasal bağları oluşturup ayrıştırmayla ilgilidir. Artan sıcaklıklarla, bağlama ve ayrıştırma süreçleri önemli oranda hızlandırılır. Bu etki, kimyasal üretimde tepkimeye giren maddelerin işlem için çalıştırma sıcaklıklarına kadar ısıtıldığı kimyasal üretimde kullanılmaktadır. Isı ayrıca viskoziteyi düşürmek, ziftin ve parafinin boru hattı ve donanımdan geçmesini sağlamak için de gerekmektedir.

Proses hattı, kazan ve tanklar için gerekli olan ısı elektrik, akışkan ya da kızgın buhar izleme sayesinde elde edilebilir. Üç izleme metodu arasından buharın en yüksek ısı sağlayıcı olması onu bir yüzyıldan fazla süredir ısıtma için etkili ve uygun bir seçenek yapmıştır. Buhar su ısıtıcısının içini buhar ile beslemek reaktör içeriklerini ısıtmak için etkili bir yoldur.

Rusty pipe valve

Gerekli olan sıcaklığı sağlamasının yanında, buhar aynı zamanda temizlik ve nemlendirmeden ayırmaya (sıyırma) kadar çeşitli amaçlara da hizmet etmektedir. Tüm bu faydalara rağmen, buhar, sıklıkla ulaşılamayan yerlerde (örn. yalıtımın altında korozyon, CUI) korozyona yol açar. Bu da santral bütünlüğü, güvenliği ve işletim masrafları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Korozyonu önlemek için, pH değerini kontrol edip ayarlamak, aşındırıcı iyonların, korozyon önleyicilerin ve korozyon yan ürünlerinin derişimlerini izlemek için kimyasal bir su arıtma programı gereklidir.

Metrohm, korozyon parametrelerini ölçmek için bir dizi enstrüman ve metot sunmaktadır. Aşağıda korozyon ile ilgili olan parametreler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Korozyonu anlamak ve incelemek

Korozyonla etkili bir biçimde başa çıkmak için, altında yatan korozyon süreçlerini ve türlerini anlamanız gerekmektedir (uniform, çukur, çatlak, galvanik veya mikrobiyolojik kaynaklı korozyon)

> Daha fazla bilgi için Metrohm’un korozyon ile ilgili Aplikasyon Notlarını okuyun…

Lineer polarizasyon (LP) ve elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EIS) gibi elektrokimyasal analizler, korozyon süreçlerini ve etkilerini hızlı ve doğru bir şekilde tanımlamanızı sağlayan korozyon mekanizmalarını araştırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

> Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi hakkında daha fazla bilgi alın

> Elektrokimya için Metrohm Autolab enstrümanları hakkında daha fazla bilgi alın

Korozyon göstergeleri ve önleyicilerini izleme

Kimyasal üretim santrallerinde, korozyon maliyetleri ve santral arıza sürelerini artırdığından korozyon olabildiğince en üst düzeyde önlenmelidir.

Korozyon kontrolü iki prensibe dayanmaktadır: aşındırıcı bileşenleri ortadan kaldırmak ve yerine korozyon önleyicileri eklemek. İlgili parametreler ve bileşenler bu yüzden incelenmelidir:

  • İletkenlik, pH değeri, ya da aşındırıcı anyon ve katyonlar gibi korozyon göstergeleri
  • Çinko iyonları, fosfat ya da çelik için fosfonatlar ve bunların alaşımı, bakır ve alaşımları için triyazoller

Corrosion göstergeleri

İletkenlik ve pH değer ölçümü ile birlikte anyon ve katyon tayini için çeşitli enstrüman ve teknik bilgi sunmaktayız.

pH ve iletkenlik ölçümü İyon kromatografi ile anyon ve katyon analizleri

Korozyon önleyiciler

Korozyon önleyiciler (çinko iyonları, fosfatlar, fosfonatlar, tolitriazol, benzotriazol ve 2-merkaptobenzotiazol) spektrofotometrik tespit yöntemiyle iyon kromatografi aracılığıyla güvenilir bir biçimde izlenebilir.

Uygulamayı indirmek için tıklayın Metrohm İyon Kromatografi hakkında daha fazla bilgi alın

Online Fe ve Cu ölçümü

Akış hızlandırılmış korozyon (FAC), devrede boruların incelmesine ve yüksek Fe derişimlerine yol açmaktadır. Isı dönüştürücülerde FAC yüksek CU derişimlerine sebep olmaktadır. 2045VA Proses Analizörü metal iyonlarını, korozyon tahrip edici hale gelmeden tespit etmektedir.

ADI 2045 VA hakkında daha fazla bilgi alın Go to the application

Karşıdan Yüklemeler

Solvay prosesi: Soda külü üretiminde proses izleme

Portrait of Ernest Solvay

Soda külü (sodyum karbonat), sadece birçok ürünün (cam, sabun, deterjan, kağıt, vb.) üretiminde değil, aynı zamanda proses hattında (elektrik santrallerinde baca gazı işleminde, kimyasal üretiminde alkali olarak ve su arıtımında) da kullanılmaktadır.

Dünya çapında yıllık toplam üretimi 40 milyon tondan fazla olan soda külü, en çok üretilen on kimyasal maddeden biridir. Soda külünün en büyük kısmı Solvay prosesi ile üretilir, geri kalanı ise maden kayaçlarından elde edilir. Solvay prosesinde, "katalizör" görevi gören amonyak ile tuzlu su ve kalker bir dizi kimyasal reaksiyondan geçerek sodyum karbonat üretilir.

Amonyaklı tuzlu sularda amonyak derişimi

Öncelikle, tuzlu su absopsiyon kulesinde amonyak ile doygun hale getirilir. Daha sonra, karbonatlama kulesinde, (ısıtılmış kalsiyum karbonattan (kalsinasyon) kaynaklanan) karbon dioksit amonyakla doyurulmuş tuzlu su ile tepkimeye girerek amonyum-bikarbonat oluşturur ve en sonunda sodyum bikarbonat ve amonyum klorür elde edilir. Amonyum klorür amonyumun geri dönüşümü için kalsiyum oksit ile reaksiyona girerken; sodyum bikarbonat, toz soda üretmek için döner kurutucularda ısıtılır.

Karbonatlama kulesinde ürün veriminin yeterli olduğundan emin olmak için, tuzlu suda amonyak derişimi tuzlu su amonyak ile doyurulduktan sonra düzenli olarak izlenmelidir. Metrohm Process Analytics online analizörleri, sürekli proses takibi için bir çözüm sunmaktadır ve değerler standartlara uymadığı zaman alarm verecek şekilde ayarlanabilmektedir.

> Process Analytics enstrümanları hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın

Karşıdan Yüklemeler

Ve çok daha fazlası ...

Metrohm Process Analytics online proses analizörleri hem kullanımı kolay tek-parametreli analizörleri, hem de proses ihtiyaçlarınıza yönelik özel çok fonksiyonlu modellerle birlikte sunulmaktadır.
  • Alkalinite
  • Karbonat
  • Kalsiyum oksit
  • Karbon dioksit
  • Sertlik
> Online proses analizörleri hakkında daha fazla bilgi alın

Kümen-fenol prosesinde sülfürik asit

Dünyadaki fenol ve asetonun büyük bir kısmı kümen-fenol ya da Hock prosesi olarak bilinen kümen işleminde üretilmektedir. Öncelikle, benzen, propilenden Friedel-Crafts akilasyonu ile ara ürün kümene (izopropilbenzen) ki bu da kümen hidroperokside (CHP) okside edilir. CHP'nin bir dizi distilasyon sütununda yaklaşık % 65 ila 90'a konsantre edildikten sonra, CHP fenol ve aseton oluşturmak üzere parçalanır. Küçük miktarlarda sülfürik asit (% 0,1-2), bölünmeyi 60-65 ° C'de katalize eder ve sıcak, konsantre CHP içinde kontrol edilemeyen reaksiyonları önler.

Fenol ile asetonun çıkış distilasyonu ve saflaştırılmasından önce; ürün akışı, korozyona neden olan ve istenmeyen yan ürünler üreten sülfürik asit izlerinden arındırılmak için yıkanır.

Kümen prosesinin tehlikeli ortamında, 2026 Titrolyzer ve ADI 2945TI gibi sağlam online proses analizörleri, CHP bölünmesinde katalizör görevi gören fakat bir yandan da aşındırıcı bir safsızlık olan sülfürik asidin derişimlerini takip etmektedir. Sülfürik asidin online takibinin yanı sıra, analizörler aynı zamanda CHP derişimlerini de titre edebilir.

> Tek metotlu 2026 Titrolyzer hakkında daha fazla bilgi alın

> ADI 2045TI Process Analyzer hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan Yüklkemeler

Daha fazla uygulama ve bilgi

Tuzlu suda kalsiyum ve magnezyum

Klor-alkali endüstrisinin elektroliz proseslerinde tuzlu suyun saflığı oldukça önemlidir. Proses analizörlerimiz, prosesinizin; ultra saflıktaki tuzlu suda yüksek kalsiyum ve magnezyum besleme konsantrasyonlarından, çok düşük konsantrasyonlarına kadar pek çok aşamasında kullanılabilir.

Broşürü indirmek için tıklayın Uygulamayı indirmek için tıklayın Klor alkali prosesleri hakkında daha fazla bilgi alın

HPPO prosesinde peroksit

Propilen oksit (PO) kimya endüstrisinde önemli bir ara maddedir. HPPO prosesi (Hidrojen Peroksit’ten Propilen Oksit’e) ile propen ve hidrojen peroksit’ten PO üretilir. Hidrojen peroksit kritik bir parametredir, çünkü PO’ya dönüşüm oranını gösterir. Analizörlerimiz, H2O2 derişimini online olarak izlenmeyi mümkün kılmaktadır.

Uygulamayı indirmek için tıklayın El broşürünü indirmek için tıklayın Proses Analizörleri hakkında daha fazla bilgi alın

Endüstriyel atık su karakterizasyonu

Atık su inceleme için standartlarla uyumlu çok yönlü metotlar

Endüstriyel üretim, büyük atık su akışları oluşturur. Atık su işleme ünitelerinin operatörleri, tesis performansını kontrol edebilmek için onu izlemek zorundadır. Bu görevin bir kısmı laboratuvarda ve prosesdeki çeşitli parametrelerin düzenli olarak belirlenmesidir. Çok sayıda uluslararası test ve gereksinim özelliklerini açıklayan seçilmiş standartların bir listesini sizin için derledik.

> Standartların genel özetine ulaşmak için tıklayın