Çözücü analizleri

Storage tanks on a chemical production plant

Bu sayfada aşağıdaki konular hakkında bilgi bulabilirsiniz:

  • Çözücülerde safsızlık analizi: Eser metaller, anyon ve katyonlar ile asit/hidroksil/sabunlaştırma sayısı
    > Daha fazla bilgi alın

Standartlar ile uyumlu çözücü analizi

Standards

Çözücülerin kalite kontrolü ile ilgili birçok uluslararası standart bulunmaktadır.

Metrohm tarafından sunulan birkaç standart ve analitik çözüme dair genel bir fikir almak isterseniz aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

> Standartlara göz atmak için tıklayın


Organik çözücülerde su

Organik çözücüler yüksek oranda lipofildir. Bu özellikleri sayesinde sıvı ve katı yağları, reçineleri, kauçuk ve plastikleri çözebilmektedir. Bunların boyalarda, kaplamalarda, yapıştırıcılar ve deterjanlarda yaygın bir kullanım alanı bulunmaktadır. Buna ek olarak, kozmetiklerin, kimyasal tarım ürünleri, polimer ve kauçukların üretiminde vazgeçilmezdir.

Çevresel etkilere ve olası sağlık tehlikelerine rağmen, organik çözücüler (hidrokarbon, klorlu, oksijenlenmiş bununla birlikte nitrojen ve sülfür içeren) benzersiz performansları sebebiyle hala yaygın olarak kullanılmaktadır.

Amber bottles containing solvents

In organic solvents, the most common solvent – water – is the most frequently found impurity. It interferes with many reactions, which is why the determination of the water content is crucial. Karl Fischer titration is a reliable, accurate, and widely recognized method for this purpose. Metrohm offers an extensive product portfolio as well as a wide range of applications.

> Learn more about Metrohm Karl Fischer titration

Metilsikloheksan

Metilsiklohekzan, ek bir metil grubu nedeniyle siklohekzandan daha az uçucu olan bir sikloalifatik hidrokarbondur. Çözünürlüğü alifatik ve aromatik hidrokarbonların arasındadır. Sıvı ve katı yağlar, bitüm, kauçuk ve polar olmayan reçineler için ideal bir çözücüdür.

> Karl Fischer titrasyonu hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan Yüklemeler

Etilen diklorür

Çoğu organik bileşen için klorlu çözücüler, klorsuz muadillerinden daha iyi bir çözünme gücüne sahiptir. Klorlu çözücülerin kullanımı çevre sorunları nedeniyle azalsa da bazı endüstrilerde hala önemini korumaktadır. Örneğin, en kararlı klorlu hidrokarbonlardan biri olan etilen diklorür, vinil klorür ve çok sayıda klorlu polimer üretmek için kullanılır.

> Karl Fischer titrasyonu hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan Yüklemeler

Piperidin

Piperidin ve türevleri, çok sayıdaki birkaç ve diğer ince kimyasalların üretiminde kullanılan önemli çözücüler ve yapıtaşlarıdır.

Karl Fischer titrasyonu bu çözücülerde su içeriğinin doğru ve kolay bir biçimde tespit edilmesini sağlamaktadır.

> Karl Fischer titrasyonu hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan Yüklemeler

Daha fazla uygulama ve ürün

Daha fazla çözücü …

Karl Fischer titrasyonu, zorlu üretim çevrelerinde de suyu tayin edebilmektedir. Asetonitril, fenol, metanol ve izopropanolde atline su tayini hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak posteri indirebilirsiniz.

Posteri indirmek için tıklayın

Otomasyon …

Karl Fischer titrasyonuyla su tayini, tekrarlanabilirliği ve sonuçların kesinliğini iyileştirmek, tayin için gereken işi ve zamanı azaltmak için kolayca otomatik hale getirilebilir.

Read the poster on automated KF titration KF Titrasyonu otomasyonu hakkında daha fazla bilgi alın

Su tayini için NIR spektroskopisi …

Karl Fischer titrasyonuna alternatif olarak, NIR spektroskopisi de solventlerde su tayini için kullanılabilmektedir. Bu metot, sonuçları neredeyse anında verir ve herhangi bir numune hazırlık işlemi gerektirmez. Klorlu solvent karışımının saflığı, su ve metanol safsızlıkları bakımından izlenmektedir.

Go to the application NIR spektroskopisi hakkında daha fazla bilgi alın

Çözücülerde safsızlıkları izleme

Voltammetri ile eser metaller tayini

884 Professional VA voltammetry system

Kimyasal endüstrisinde, çözücüler yüksek hacimlerde ve çok çeşitli süreçlerde kullanılmaktadır. Özellikle de kimyasal tepkimelerde aracılık ve kontrol etmek için yüksek saflıktaki çözücülere ihtiyaç duyulmaktadır. Çinko, demir, kurşun gibi eser miktarlarda metal kirlilikleri Hanging Mercury Drop Electrode (Asılı Civa Damla Elektrod ) (HMDE)’da sıyırma voltammetrisi kullanılarak hassas ve doğru bir biçimde tayin edilebilmektedir.

> Voltammetri hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan Yüklemeler

İyon kromatografi ile anyon ve katyonlar

Eş zamanlı anyon ve katyon analizi için iyon kromatografi idealdir. Bu sayede N,N-dimetilasetamid veya hidrofobik apolar toluen gibi çift kutuplu aprotik çözücülerde anyonların tayinini gerçekleştirebilirsiniz.

> İyon kromatografi hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan Yüklemeler

Titrasyon ile metal içeriği, asit, hidroksil ve sabunlaştırma sayısı

Çözücülerde asitliğin çeşitli sebepleri olabilir. Örneğin, üretim süreçlerindeki artık asitlikten veya depolama ve nakil işlemleri esnasında gerçekleşen bozunma tepkimelerinden kaynaklanabilir.

Asitlik, g numunesi başına mg KOH cinsinden toplam asit sayısı (TAN veya asit değeri, AV) olarak ifade edilir. TAN, birçok uluslararası standartta öngörülen uygun, güvenilir ve hızlı bir yöntem olan titrasyon ile belirlenir. Benzer şekilde, titrasyon, çözücüler ve boyalar için bir dizi önemli kalite parametresinin, esterlerin saflığından veya hidroksil, bromin ve sabunlaşma sayısından sıvı boya kurutucuların metal içeriğine kadar tayin için tercih edilen yöntemdir.

> Titrasyon hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan Yüklemeler

Çözücü iyileştirme/geri dönüştürme

Tüketilmiş çözücüler kullanımdan sonra atılacaksa, tasfiye işleminin doğru olması için halojenize çözücüler ayrı ayrı arıtılmalıdır. Kimya endüstrisi zahmetli, masraflı ve çevreye zararlı tasfiye süreçleri yerine, çözücü iyileştirme, toplama, safsızlaştırma ve harcanan çözücünün tekrar kullanımına güvenmektedir.

Üretim süreçlerinin etkili olması ve yan etkilerden kaçınmak için, kimyasal üreticileri geri dönüştürülmüş çözücülerin en baştaki amaçlarına uygun ve yeterli saflıkta olduğundan emin olmalıdır.

Metrohm, çözücü tanımlama ve kalitesi ile ilgili çeşitli analiz teknikleri sunmaktadır:

  • Halojen ve sülfür belirleme için Yakmalı (pirohidrolitik) İyon Kromatografi
  • Metanol ve su seviyelerini ölçmek için NIRS analizörleri

Çözücülerde halojen ve sülfür

Artık çözücülerde, halojenize çözücüleri halojensiz çözücülerden ayırmak ve tasfiye işlemlerini düzenleyici standartlara uygun ve düzgün bir biçimde gerçekleştirmek için halojen içerik tayini gerekmektedir.

Yakmalı İyon Kromatografi halojen tayini için güvenilir bir metottur. Bu metotta, halojenler numuneden yakma (pirohidroliz) yöntemiyle ayrılmaktadır ve ortaya çıkan gaz bileşenleri bir absorpsiyon çözeltisine aktarılarak iyon kromatografi ile tayin edilir.

> Yakmalı İyon Kromatografi hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan Yüklemeler

Çözücülerde su ve metanol

Spektroskopi, geri dönüşümden sonra solvent saflığını takip etmek için mükemmel bir seçenektir. Metrohm, NIR spektroskopisi ile metilen klorürde en yaygın iki safsızlık olan metanol ve suyu takip etmeniz için size yardımcı olabilir.

NIR spektroskopisi, herhangi bir numune hazırlık işlemi gerektirmez, hızlı sonuçlar verir ve inline numune alma yöntemi ile birlikte kurulabilmektedir.

> NIR spektroskopisi hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan Yüklemeler

Daha fazla uygulama ve ürün

Raman spektroskopisi ile solvent tanımlamaları

Metanol, etanol, izopropanol, tetrahidrofuran, asetonitril ve diğer pek çok organik solventi Mira M-1 el tipi Raman analizörü ile tespit edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için…