PWR'lerde birincil devre

Diagram of three-circuit water-steam reactor

Basınçlı su reaktörleri (PWR) genellikle, diğer termal güç santrallerinde bulunan iki su devresine (örn. kaynar sulu reaktör (BWRler) ya da jeotermal elektrik santralleri) ek olarak bir üçüncül su devresi ile birlikte tasarlanmaktadır. Bu birincil devredeki su, nükleer fisyonda elde edilen ısıyı emer ve bu ısıyı ikincil devreye transfer eder. Bu ek devre, radyoaktif materyallerin burada kalarak ikincil devreye dolayısıyla da çevreye yayılmasını önler.

Bu ek su devresi, kimyasal analiz ve izleme söz konusu olduğunda belirli bazı talimatlara uyumluluk gerektirir.


Borik asidi tayin etme …

PWRlar’ın birincil devresinde bulunan su, çözünmüş borik asit içermektedir. Borik asidin ve 10B izotopunun amacı, başta moderatör işlevi görmektir. Borik asit fisyon nötronunu hapsederek nükleer zincir reaksiyonunun devam etmesini sağlar ve reaktörün reaktivitesini kontrol altında tutar. Birincil devrede borik asidin derişimi önemli bir rol oynadığından tayin edilmesi reaktörün güvenliği ve verimliliği açısından oldukça önemlidir.

… labda

Zayıf bir asit olan borik asit, Ka1 5.75·10-10asitlik değeriyle titre edilmesi zordur. Kolay titrasyonu mümkün kılmak için manitol gibi polialkoller, borik aside eklenmelidir, bu sayede NaOH solüsyonuyla titre edilebilen tek değerli bir asit gibi davranan asidik değeri daha yüksek kompleksler oluşmaktadır.

Borik asit manuel olarak titre edilecekse, bu kompleks oluşturma süreci zahmetlidir ve doğru sonuç vermesi için numunenin, saf suyun, manitol solüsyonunun doğru bir şekilde pipetlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple, otomatik titrasyon kesinlikle doğru tercih olacaktır.

Metrohm borik asit analizi için tam otomatik bir sistem sunmaktadır.

> Robotik Asit Analizi hakkında daha fazla bilgi alın

… ve proseste

PWR işlemleri sırasında yakıt takımları değiştirilemez. Bu yüzden, işletme devrinin en başında yakıt rezervinin olması gereklidir. Bu yakıt rezerviyle ilgili reaktördeki yüksek aktivite, reaktör içerisindeki borik asit derişimi ayarlanarak kontrol edilir. Yakıt yandıkça, reaktörün çalışmasını sürdürmek için borik asit derişimi düşürülmelidir. Bir PWR’ın güvenli ve etkili çalışması için birincil devrede doğru borik asit derişimini ayarlamak oldukça önemlidir.

Bu da borik asidin yakından izlenmesiyle başarılabilir. Metrohm Process Analyics 2026 Titrolyzer ve ADI 2045 TI Analizörleri potansiyometrik titrasyon yoluyla yarı-sürekli borik asit konsantrasyonunu belirlemenizi sağlamaktadır.

> Metrohm Process Analytics 2026 Titrolyzer hakkında daha fazla bilgi alın

> Metrohm Process Analytics ADI 2045TI Analyzer hakkında daha fazla bilgi alın

Lityum tayini

Chromatogram of a lithium determination

PWR’ın birincil devresine eklenen borik asit pH değerini düşürerek korozyon potansiyelini artırır. Bu etkiye karşı koymak için bir alkalileştirici madde, çoğunlukla monoizotopik lityum hidroksit (7Li) birincil devreye eklenir. Bu da akıllı kısmi döngü enjeksiyonu ile birlikte iyon kromatografi kullanılarak gerçekleştirilebilir.

> İyon kromatografi ile lityum tayini hakkında daha fazla bilgi alın

> Metrohm iyon kromatografi hakkında daha fazla bilgi alın

Birincil devrede metal katyonların tayini

PWR’ın birincil devrelerinde bazı metaller de izlenmelidir. Nikel, çelik korozyon direncini artıran önemli bir alaşım metalidir. Bununla birlikte, iyonik, çözünmüş formda, nikel korozyona neden olur ve nikel derişiminin düzenli olarak kontrol edilmesini sağlar.

Tükenmiş çinko, metal yüzeylerde korozyonu azaltmak için ve radioaktiviteyi azaltmak için component yüzeylere eklenmektedir.

Bu katyonlar iyon kromatografi kullanılarak alt-µg/L aralığına kadar da tayin edilebilmektedir. Borik asit ve lityum hidroksidin varlığı yüzünden bu katyonların tayini Inline Ön-konsantrayon ile Marix Eliminasyonu kombinasyonunu gerektirmektedir.

> Aplikasyonu okumak için tıklayın

> İyon kromatografi hakkında daha fazla bilgi alın

Karşıdan yüklemeler

Daha fazla aplikasyon ve ürünler

Detail of turbine

Türbin ve yağlama yağları

Türbin ve yağlama yağları elektrik santrallerinde zorlu işlemlerden geçmektedir. Çok sayıdaki uluslararası standart türbinlerin çalışır durumdaki bakımı için deneme prosedürlerini ve gereksinimlerini açıklamaktadır.

ASTM D 4378 standardına göre asit ve baz sayıları potansiyometrik titrasyon ile su numuneleri de Karl Fischer titrasyonu ile tespit edilmelidir.

Metrohm titrasyon ürün grubu için tıklayın.. Karl Fischer titrasyonu ürün grubu için tıklayın..

Process Analytics Aplikasyonları

Proses analiz kontrolündeki 40 yıllık tecrübemizi bir el kitabında topladık. Bu sayıda, kimyasal, petrokimyasal, yarı iletkenlik, elektrik, ilaç sanayii, otomotiv ve hava sanayii gibi çok çeşitli endüstrilerden müşterilerimize çözüm ürettiğimiz bütün aplikasyonları bulabilirsiniz.

Aplikasyonlar el kitabını indirmek için tıklayın