Korozyon

Özellikle enerji santrallerini etkileyen genel bir sorundur

Turbine

Korozyon doğal bir süreçtir ve çok pahalıya mâl olabilir. Korozyonda lider bir otorite olan NACE International, 2002 yılında ABD’de korozyonun yol açtığı masrafları hesaplayan bir araştırma başlattı. Bu çalışmaya göre yıllık masraf 276 milyar dolar civarındaydı (daha fazla bilgi için tıklayın).

Enerji santrallerinde masraflı ve kritik duruş sürelerine yol açan temel faktör korozyondur. Fosil ve nükleer enerji santralinde bulunan su-buhar devrelerinde metal bileşenler sürekli suyla temas halinde olduğundan, doğal olarak korozyona yatkındır. Korozyonu izleyip önlemek bu bağlamda oldukça önemlidir.

Metrohm korozyonla ilgili olan parametreleri ölçmek için bir dizi cihaz ve metot sunmaktadır.

Yönetmeliklerle uyumluluk

Metal parçaların suya devamlı temas ettiği zamanlarda korozyon meydana geleceğinden, enerji santralleri korozyonu yakından takip etmelidir. Bu işlem, birkaç parametre ve göstergeyi içermektedir.

Çeşitli DIN ve ASTM standartları bu izlemenin nasıl olması gerektiği ile ilgilenmektedir. Bu standartlarda, korozyon oranlarının nasıl hesaplanması gerektiği ve elektrokimyasal testlerin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği diğer ayrıntıların yanında detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

> Korozyonla ilgili standartlara genel bakış

Korozyonun nedenleri ve türleri

Metal bir yüzeyde, elektrokimyasal bir süreç olan korozyon oksitlenme (örn. metalin çözülmesi) ve indirgeme (örn. oksijen) aşamalarını içermektedir. Bu süreçte aşınan metal bozulmaktadır.

Korozyon çeşitli biçimlerde ve türlerde meydana gelmektedir. Çevreye ve fiziksel durumlara bağlı olarak, aşağıdaki durumlar gözlenebilmektedir:

  • tek tip korozyon,
  • çukurcuk korozyonu (örn., materyalde bölgesel çukurlar ya da küçük deliklere neden olur),
  • oyuk korozyonu (örn. korozyona neden olan bir sıvının durgun halde olduğu yerlerde),
  • galvanik korozyon (aşındırıcı bir elektrolitte iki farklı metal arasında oluşur ), ya da
  • mikrobiyolojik olarak başlatılan korozyon
> Metrohm korozyon ile ilgili bir dizi Aplikasyon Notu sunmaktadır. Daha fazlası için tıklayın …

Korozyon oluşumu ve korozyonu önleme

Enerji santrallerinde, korozyonun türüne bakılmaksızın olabildiğince en az derecede olması ya da hiç olmaması sağlanmalıdır.

Bunu başarmak için, iletkenlik, pH değeri, ya da çözünür anyon katyonların bulunması gibi korozyon göstergesi olan maddeler ve parametreler izlenebilir.

Bir diğer yandan, enerji santrallerine eklenen korozyon önleyicilerinin yeterli miktarda olduğundan emin olunmalıdır (örn., çinko iyonları, fosfat ya da çelik ve çelik alaşımları için çinko iyonları, fosfat ya da fosfonatlar veya bakır ve bakır alaşımları için triazoleler)

> Korozyon önleme ile ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayın

Elektrokimya ile korozyon izleme: Metrohm Autolab çözümleri

Korozyonu ölçmek için en kolay ve en direkt yol, test ortamındaki metal numunede zamanla meydana gelen ağırlık kaybının belirlenmesidir. Ancak, bunun gibi bir test yöntemi uzun zaman alır ve çok iş yükü gerektirir. Bunun yanı sıra, bir sistemin ömrünü güvenilir bir şekilde tahmin etmek için bu kütle kaybından çıkarım yapmak çok kolay değildir (örn. çukurlaşma korozyonunda).

Lineer polarizasyon (LP) ve elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EIS) gibi elektrokimyasal test yöntemi, kütle kaybı testine karşı güçlü bir alternatiftir. Bu metotlar, elektrokimyasal sistemlerin çabuk karakterize edilmesini sağlamakta ve korozyon oluşumları hakkında daha detaylı bilgi sunmaktadır.

> Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi hakkında daha fazla bilgi alın

> Elektrokimya için Metrohm Autolab cihazları hakkında daha fazla bilgi alın

Diğer aplikasyon ve ürünler

pH değeri ve iletkenlik takibi

Metrohm Process Analytics tarafından üretilen ADI 2045TI Process Analyzer çoklu numune hatlarındaki pek çok parametrenin analizini yapmak için kullanılabilmektedir.

ADI 2045TI hakkında daha fazla bilgi için tıklayın..

ASTM D8045: Ham petrolde asit sayısı

Asitlik korozyona yol açmaktadır. Bu yüzden, ham maddelerde asit sayısının izlenmesi korozyonun önlenmesini ve böylece bakım masraflarının düşük olmasını sağlamaktadır. ASTM D8045 ham petrolde ve petrol ürünlerinde asit sayısının nasıl izleneceğini açıklamaktadır.

Daha fazla bilgi alın …

Karşıdan Yüklemeler