Çevre analizleri - Su

Yönetmelikler ile uyumluluk

Çeşitli standart-uyumlu metodlar

Su bizim işimizdir. Metrohm enstrüman ve uygulamaları su analizleri ile ilgili çeşitli uluslararası standartların (örn., ISO, EN, EPA, ASTM, AOAC) gereksinimlerini karşılamaktadır.

>Geniş bir yelpazeye yayılmış standart-uyumlu metodlarımıza göz atın!

Krom(VI): Yeni limit değeri

EPA 218.8 çerçevesinde krom(VI) için yeni limit değeri

Kaliforniya içme sularında kromat için 10 µg/L limit değerini uygulamaktadır. İyon kromatografi ile EPA metod 218.7 ‘ye göre Cr(VI) analizleri gerçekleştirebilirsiniz.

> Daha fazlası için tıklayın!

scTRACE Gold ile suda arsenik ve cıva

İçme suyunda 10 μg/L arsenik limit değeri

Doğal kaynakların yanısıra antropojenik aktiviteler sularda arsenik kirliliğine yol açmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)  içme sularında 10 µg/L değerini maksimum limit olarak tavsiye etmektedir.

scTRACE Gold elektrodu kullanılarak anodik sıyırma voltammetrisi ile arsenik analizleri


scTRACE Gold elektrodu yardımı ile anodik sıyırma voltammetrisi (ASV) tekniği, spektroskopik arsenik analizlerine kıyasla kolay ve ekonomik bir alternatif sunmaktadır. Bu metod  As(toplam) ve As(III) arasında ayrım da gerçekleştirebilmektedir. Tekniğin tespit limiti uluslararası limit değerlerinden çok daha aşağıdadır.
scTRACE Gold elektrodu aynı zamanda inorganik cıva analizi için de uygundur

scTRACE Gold elektrodu ile geniş bir yelpazeye yayılmış su örneklerinde inorganik cıva analizleri de gerçekleştirilebilmektedir. ASV tekniği bu metodda da uluslararası limit değerlerinden çok daha düşük ölçümler elde edilmesini olanaklı kılmaktadır.İlgili Ürünler

scTRACE Gold elektrodu 

As (toplam), As(III) ve Hg analizleri için scTRACE Gold

scTRACE Gold ile ilgili daha fazla bilgi

884 Professional VA

Laboratuvarda As(toplam), As (III) ve Hg tayini için cihaz

884 Professional VA hakkında daha fazla bilgi

946 Portable VA Analyzer

Yerinde, hızlı, kolay ve güvenilir As(toplam), As(III), ve Hg tayinleri için özel sistem.

Portable VA Analyzer hakkında daha fazla bilgi

Karşıdan yüklenenler

EPA 300.1, 317, ve 326 ‘ya göre suda bromat

Ozonlama kaynaklı karsinojenik bromat

İçme sularının ozonlanması esnasında karsinojenik bromat oluşmaktadır. Çeşitli uluslararası standartlar bromat ile ilgili tespit limitleri ve test metodlarını tanımlamaktadır.

Mükemmel onaylı tespit tekniği seçenekleri

Gereksinim duyulan tespit limitlerine bağlı olarak farklı tespit metodları kullanılabilmektedir. Kimyasal basıklamalı iletkenlik tespiti düşük μg/L aralığında bromat analizlerine olanak tanımaktadır.   ng/L  aralığında bromat ise  IC/MS çifti veya potasyum iyodür ile kolon sonrası türevlendirmeyi takip eden UV tespiti yardımı ile analiz edilmektedir.
EPA 326.0 ‘a göre bromat

Spike edilmiş (siyah) ve edilmemiş (mavi) içme suyu örneği, kolon sonrası türevlendirme ve UV tespiti.

> Bromat analizleri için EPA test metodları ve bizim tespit limitlerimiz

İlgili ürünler930 Compact IC Flex Oven/Deg ve 944 Professional UV/VIS Detector Vario EPA 317  ve 326 ‘ya göre bromat tespitleri için ideal kombinasyondur.
Process ion chromatograph for online multicomponent analysis

Karşıdan yüklenenler

DIN 38406 Part 16 ‘ya göre suda metaller

Voltammetri ile çinko, kadmiyum, kurşun, bakır, talyum, nikel ve kobalt

Zn, Cd, Pb, Cu, Tl, Ni ve Co tüm su örneklerinde düzenli olarak analiz edilmesi gereken parametrelerdir. Zn, Cd, Pb, Cu ve Tl  asılı cıva damla elektrodu (HMDE) üzerinde anodik sıyırma voltammetrisi (ASV) ile tespit edilirken, Ni ve Co adsorptif sıyırma voltammetrisi (AdSV) yardımı ile analiz edilmektedir.

Karşıdan yüklenenler

Diğer uygulamalar

Atıksuda enerji üretimi : mikrobiyal yakıt hücresi

Mikrobiyal yakıt hücreleri, biyokütle veya atıksularda bulunan geniş bir yelpazeye yayılmış organik bileşiklerden canlı bakteriler kullanarak elektrik üretmektedir. Autolab PGSTAT128N ve FRA32M modülü elektron transfer kinetikleri ve arayüzey özelliklerini izleyebilmenize olanak tanımaktadır.

Daha fazlası için tıklayın!

Tek enstrümanla çoklu parametre analizi

Tek bir enstrüman kullanarak birden fazla su kalite parametresinin kompl e analizi mümkündür: TitrIC sistemi titrasyon ve iyon kromatografiyi kombine ederken, VoltIC sistemi voltammetri ile iyon kromatografiyi bir araya getirmektedir. Bu enstrümanlar yerden tasarruf sağlayan tasarımları ve tamamen otomatik çalışan iş akışı yapıları ile öne çıkmaktadır.

TitrIC flex ve VoltIc Vario Pro

Webinar : pH ölçümü

Female lab worker with 827 pH Meter and Unitrode
Doğru pH ölçümleri -  küçük sebep, büyük etki

pH değeri analitik kimyadaki en önemli ve bu nedenle de en sık ölçülen parametrelerden biridir. Bu webinar pH değerlerini nasıl doğru ölçebileceğinizi ve hataları nasıl önleyebileceğinizi göstermektedir..

> Webinar'a git


Referans: AGQ Labs

"Metrohm enstrümanlarını kullanmaya başladığımızdan beri, numune başına verimimizi artırdık."

AGQ Labs, uluslararası teknolojik bir grup, çevresel su analizi ve gıda analizi için Metrohm iyon kromatograflarını kullanmaktadır.

Referans: Iproma

"Metrohm enstrümanlarına güvenim tam. Günlük iş rutinimi kolaylaştırıyor. "

Iproma,içme suyu, havuz suyu, yeraltı suyu ya da sulama suyu gibi çevresel numunelerin hem örneklemesine hem de analizlerine odaklanan bir çevre laboratuvarıdır.

Referans: AGROLAB

"Metrohm otomatik titrasyonu ile 20 yılı aşkın iyi tecrübemizi takiben eski iyon kromatografi sistemimizi de bir Metrohm çözümü ile değiştirdiğimiz için çok mutluyuz."

Dr. Alexander Ruderisch
AGROLAB Kromatografi Bölümü


AGROLAB atık sularda kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) tespitleri için Metrohm otomatik titrasyon sistemlerini, sızıntı suları ve atık sularda anyon analizleri için de iyon kromatografi sistemlerini kullanmaktadır.