Toprak

Yönetmelikler ile uyumluluk

Toprak analizleri için çeşitli standart-uyumlu metodlar

Pedosfer tüm diğer alanların bir arada bulunduğu komplike bir sınır alanıdır. Toprak bileşenlerinde örnek hazırlama erişim ve mobilize işlemlerinin güç olması sebebiyle hayati bir öneme sahiptir. Metod ve enstrümanlarımız çeşitli uluslararası standartlar ile uyumluluğa sahiptir.

> Genel bakış tablomuzu inceleyin ve daha fazla bilgi edinin!

2015 Uluslararası Toprak Yılı

Toprağın önemi ile ilgili farkındalığı arttırmak

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu 2015‘i Uluslararası Toprak Yılı (IYS) ilan etmiş bulunmaktadır. Metrohm da toprağın önemi ile ilgili farkındalığı artırmak istemekte ve bu çerçevede toprak analizi ile ilgili bir makale yayınlamış bulunmaktadır.

Karşıdan yüklenenler

Toprak pH değeri (ISO 10390) ve elektriksel iletkenlik (ISO 11265)

Toprak pH değeri : En sık analiz edilen toprak parametresi

Toprak pH değeri, «toprak reaksiyonu» olarak bilinen karakteristik bir değer olup, toprağın asitlik ve alkalinite özelliklerine göre sınıflandırılmasını mümkün kılmaktadır. Besin kaynağı ve mikrobiyal aktivite büyük oranda toprağın pH değerine bağlıdır. Toprak pH değeri ölçümleri ISO 10390 çerçevesinde oldukça basit bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir.

İletkenlik : çözünmüş tuz miktarı göstergesi

İletkenlik, toprak içindeki suyun mineral maddeleri mobilize etme kabiliyeti hakkında tüme varımlar elde etmeyi mümkün kılmaktadır. ISO 11265 standardı bu çerçevede ilgili karışım hazırlığı ve analiz yöntemini tanımlamaktadır.

> Önemli toprak parametrelerine genel bakış

Karşıdan yüklenenler

Toprak örneklerinde kromat(VI) ve standart iyonlar

IC yöntemi μg/L seviyelerine inen tespitleri olanaklı kılmaktadır

İyon kromatografi ile toprak örneklerinde μg/L seviyesinde kromat tespit edebilmek mümkündür. Bu analizde büyük ve çift değerlikli kromat anyonu bir anyon değiştirme kolonu üzerinde diğer anyonlardan ayrılmakta ve 1,5-difenilkarbazid çözeltisi ile kolon sonrası türevlendirme yardımı ile kırmızımsı mor bir komplekse dönüştürülerek 540 nm dalga boyunda bir UV/VIS dedektörde analiz edilmektedir.

Önceden hazırlanmış bir toprak örneği kromatogramında kromat piki. Analiz kolon sonrası türevlendirmeyi takiben UV tespiti ile gerçekleştirilmektedir.


EPA 3060A veya ISO en 15192 ‘ye göre alkali digestion

Toprak örneklerinin hazırlanması zorlu bir süreçtir. Ekstraksiyon çözeltisinin yükseltgenme seviyesini etkilemeksizin örnekte yer alan tüm kromatı serbest bırakmasını güvence altına almak anahtar noktadır. Çoğu toprak örneği için EPA 3060A veya ISO EN 15192 ‘ye göre alkali digestion yöntemi önerilmektedir. Buna ek olarak, bir ultrafiltrasyon hücresi yardımı ile filtrelemeyi otomatikleştirmek de mümkündür.


Soil anions
Tarımsal kullanım anyon ve katyon analizlerini gerekli kılar

Toprak örneklerinde yer alan besin içeriği bitki büyümesinde ana belirleyici unsur olup, bu çerçevede elde edilebilecek tüm bilgiler tarımsal kullanım için hayati öneme sahiptir. Makrobesin maddelerinin (azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve sülfür) konsantrasyonları iki ayrı IC çalışması ile kolayca tespit edilebilmektedir.

Önceden hazırlanmış bir toprak örneğinde anyon kromatogramı.


Karşıdan yüklenenler

Daha fazla uygulama

Kirli toprak örneklerinin elektroremediasyonu

Kazı yapmaksızın in-situ metodlar ile kirli toprak örneklerinin işlenmesi yeni teknolojiler olarak göze çarpmaktadır. Bunlar arasında, toprak kütlesine bir dizi elektrodun yerleştirildiği elektroremediasyon yöntemi özellikle gelecek vadetmektedir. Elektrisel alanın etkisi altında elektrokinetik taşıma ve redoks süreçleri yaşanmakta ve Autolab enstrümanları ağır metallerin indirgenmesi gibi toprak kütlesi içinde gerçekleşmekte olan redoks reaksiyonlarının takibini olanaklı kılmaktadır.

Daha fazlası için tıklayın!