Meşrubatlar ve içme suyu

Meşrubat ve içme suyu için uygulamalarımıza göz atın

İyon kromatografi

İyon kromatografi (IC) uygulamalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

> Su analizi

> Meşrubat analizi

> Alkollü içecek analizi

Titrasyon

Titrasyon uygulamalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

> Su analizi

> Meşrubat analizi

> Alkollü içecek analizi

pH ve iletkenlik analizi

pH, iletkenlik ve iyon ölçüm uygulamalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

> Su analizi

> Meşrubat analizi

> Alkollü içecek analizi

Voltammetri/polarografi

Voltammetri ve polarografi uygulamalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

> Su analizi

> Meşrubat analizi

> Alkollü içecek analizi


Yönetmeliklere uygunluk

İçme suyu ve meşrubat analizlerinin kapsamı ve sıklığı birçok ülkede kontrol edilmektedir. Mikrobiyolojik analiz ve duyu testinin yanında, kirlilikler için limit değerlerinin uygunluğu en önemlisidir. Su ve meşrubatlar bizim uzmanlık alanımızdır. Standart uyumlu analizler için çok çeşitli metot ve cihazlar sunmaktayız.

> Daha fazla bilgi alın

Krom(VI): Yeni limit değeri

EPA 218.8 çerçevesinde krom(VI) için yeni limit değeri

Kaliforniya içme sularında kromat için 10 µg/L limit değerini uygulamaktadır. İyon kromatografi ile EPA metod 218.7 ‘ye göre Cr(VI) analizleri gerçekleştirebilirsiniz.

> Daha fazlası için tıklayın!

İçeceklerde pH ölçümü

pH değeri, içeceklerin kalite kontrolünde önemli bir parametredir.

pH değerinin sindirim, tat ve içeceklerin stabilitesi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Renk/renk tonu, tat, redoks potansiyeli, şaraptaki serbest ve bağlı SO2 arasındaki oran, demir fosfat bulanıklığının oluşumunda ya da önlenmesinde pH değeri etkilidir. Dahası, alkol damıtma esnasında enzim aktivitesini inceler, bu yüzden de düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir.

Ölçüm yapmak için kullanılan pH elektrotları için talimatlar analiz edilecek içecekler kadar çeşitlidir. İçeceklerde pH ölçümünde, uygun diyaframa sahip elektrod seçimi özellikle önemlidir, çünkü uygun olmayan bir diyafram kullanıldığında, numune elektrolit köprülerini tıkayabilir ve yanlış sonuçlara neden olabilir

İlgili ürünler ve daha fazla bilgi

iUnitrode

pH değerinin sindirim, tat ve içeceklerin stabilitesi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Renk/renk tonu, tat, redoks potansiyeli, şaraptaki serbest ve bağlı SO2 arasındaki oran, demir fosfat bulanıklığının oluşumunda ya da önlenmesinde pH değeri etkilidir. Dahası, alkol damıtma esnasında enzim aktivitesini inceler, bu yüzden de düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir.

> Unitrode hakkında daha fazla bilgi alın

iAquatrode

The Aquatrode Plus içme suyu analizi için kusursuz elektrottur. Kesin sonuçlar verir ve iyi tamponlanmamış solüsyonlarda bile sonuçlar kısa sürede elde edilir. Sabit konik cam bağlantı diyaframı sayesinde bu elektrot, kirliliklerden etkilenmez.

> Aquatrode Plus hakkında daha fazla bilgi alın

EBC 7.4’e göre şerbetçiotunda alfa asitler

Şerbetçi otlarının tat, acılık ve biranın raf ömrü üzerinde belirleyici bir etkisi olduğundan, mayalama sürecinde önemli bir rol oynar. Şerbetçi otlarındaki alfa asitler biranın sertliğinin belirlenmesinde elzemdir.

Mayalama sürecinin sonunda istenilen acılığı elde etmek için eklenilen şerbetçi otu miktarı kesin ve hassas bir biçimde dozajlanmalıdır. Biranın çeşidine bağlı olarak farklı şerbetçiotu türleri her birinin alfa asit içeriği farklı olacak biçimde kullanılır. Avrupa Biracılık Komitesi (EBC 7.4)’ne göre alfa asit içeriği iletkenlik-ölçümlü titrasyon aracılığıyla kurşun asetat solüsyonuyla birlikte tayin edilir. Bu metot, şerbetçiotu çiçeği, tabletleri ya da özütleri gibi bütün şerbetçiotu ürünleri için kullanılabilir.

Soldaki görsel bira üretim sürecindeki alfa asitlerin tipik titrasyon eğrilerini göstermektedir.

Karşıdan Yüklemeler

Titrasyon (AOAC 967.21), iyon kromatografi ya da polarografi ile C Vitamini tayini

Sebze ve meyvelerde doğal olarak bulunmasının yanında askorbik asit (C vitamini), gıda ve meşrubatlarda antioksidan olarak kullanılmaktadır.

Avrupa Birliği’nde, C Vitamini, E numaraları E300-E305 ile belirtilmiştir. Askorbik asit ve tuzlarıyla esterleri, AOAC 967.21’e göre titrasyon metoduyla tayin edilebilir. İyon kromatografi, özellikle asetik asit ya da sitrik asit gibi diğer asitler dâhil edildiğinde geçerli bir seçenektir. Alternatif olarak, C vitamini, askorbik asidin dehidroaskorbik aside yükseltegenmesini ölçen polarografi ile hassas olarak analiz edilebilir.

Karşıdan Yüklemeler

MATi 1 ile içecek analizindeki laboratuvar otomasyonu

Kapsamlı su analizi çeşitli öz değişkenlerin tayinini (örneğin, iletkenlik, pH değeri, asitlik, alkalilik, sertlik) ve birkaç ayrık madde (klorür gibi) içermektedir. Yüksek numune miktarı söz konusu olduğunda bile, bu parametreler farklı cihazlarda sıralı olarak sık sık tayin edilir. Bu oldukça zaman alıcıdır ve numune hazırlık işleminin sürekli tekrarlanmasını ve geniş laboratuvar alanları gerektirir.

Yukarıda bahsi geçen bütün analizleri ve numune hazırlama süreçlerini gerçekleştiren Metrohm sistemlerini tek bir sistemde toplayıp neden sinerjiden ve zamandan faydalanmayalım? Sonuçlar, kullanıcı dostu tiamo veritabanında merkezi olarak kaydedilip yönetilir.

> MATi 1 hakkında daha fazla bilgi alın

Meşrubat ve içme suyu analizinde İyon Kromatografi (IC)

İyon Kromatografi (IC) içme suyu ve meşrubat analizi için standart bir metottur. Tadı ve sağlığı etkileyen çok sayıdaki asıl maddeler, birleşenler ve kalıntılar güvenilir ve kesin bir biçimde IC ile tayin edilebilir.

Tek bir analizde çok bileşenli tayinler

Anyon ve katyonlara ek olarak karbonhidratlar, organik asitler ve polar bileşikler de çeşitli içeceklerde ölçülebilir.

IC’nin avantajı, kimyasal olarak aynı olan maddelerin paralel tayinlerinin tek bir analizde gerçekleştirilebilmesidir. Ayrıca, analitlerin derişimlerini, ng/L oranından yüzde oranına kadar belirlemenizi sağlar. Bütün Metrohm IC cihazları ve MagIC Net kromatografi yazılımı, elbette FDA standartlarıyla uyumludur.

Otomatik numune hazırlama ile zamandan ve maliyetten kazanın

Titrasyonda olduğu gibi, numune hazırlama ve otomasyon iyon kromatografide de önemli bir rol oynamaktadır.

Benzersiz inline metotlar, numune hazırlamanın analitik proseslere otomasyonu ve entagrasyonunu sağlar. Bu da güveliği artırıp manuel olarak gerçekleştirilmiş aşamaları azaltarak tekrarlanabilirliği geliştirir ve bütün analizin izlenmesini garanti altına alır.

> Metrohm Inline Numune Hazırlama (MISP) hakkında daha fazla bilgi alın

EPA 300.1, 317, ve 326 ‘ya göre suda bromat

Ozonlama kaynaklı karsinojenik bromat

İçme sularının ozonlanması esnasında karsinojenik bromat oluşmaktadır. Çeşitli uluslararası standartlar bromat ile ilgili tespit limitleri ve test metodlarını tanımlamaktadır.

Mükemmel onaylı tespit tekniği seçenekleri

Gereksinim duyulan tespit limitlerine bağlı olarak farklı tespit metotları kullanılabilmektedir. Kimyasal basıklamalı iletkenlik tespiti düşük μg/L aralığında bromat analizlerine olanak tanımaktadır. ng/L  aralığında bromat ise  IC/MS çifti veya potasyum iyodür ile kolon sonrası türevlendirmeyi takip eden UV tespiti yardımı ile analiz edilmektedir.

Karşıdan Yüklemeler

Karbonhidrat ve tatlandırıcı analizi

Tatlı ne kadar tatlı? Bazı içecekler için bu soruya cevap vermek hiç kolay değil. Doğru cevabı bulabilmek için öncelikle karbonhidrat bileşimini bilmelisiniz. Ek olarak, şeker alkollerinin ve tatlandırıcıların içeriğinin bilinmesi cevap için gereklidir.

İyon kromatografi, bu analiz ile pulslu amperometrik dedektör ve izokratik eluent akışını kullanır. İçecekler genellikle sulandırma ya da filtreleme gibi sadece minimum numune hazırlama işlemlerini gerektirmektedir.

İyon kromatografi ve pulslu amperometrik dedektör (PAD) kullanarak çeşitli içecek matrislerinde güvenle analiz edilebilen çok çeşitli bileşenlerin listelendiği bir tablo düzenledik. Tablo ayrıca gerekli olan numune hazırlamayı da göstermektedir.

İyon kromatografi ve atımlı amperometrik tayin (PAD) kullanan çeşitli içecek matrislerinde güvenle analiz edilebilen çok çeşitli bileşenlerin listelendiği bir tablo düzenledik. Tablo ayrıca gerekli olan numune hazırlamayı da göstermektedir.

> Tabloyu incelemek için tıklayın

El tipi Raman spektroskopisi kullanılarak yapısal olarak benzer şekerlerin tayini

El tipi Raman spektrometrelerimiz, içeceklerdeki şekerlerin hızlı tayini için ideal olarak tasarlanmıştır.

Aşağıda belirtilen şekerler, içeceklerde birkaç saniye içerisinde herhangi bir numune hazırlığı olmadan belirlenebilir: D-galaktoz, D-glukoz, D-maltoz, D-mannoz, D-sorbitol, fruktoz, sukroz ve inositol. Raman spektroskopisi, güvenilir bir analiz metodu gerektiğinde ve hız yüksek derecede önem taşıdığında kullanılabilecek ideal bir metottur.

> Yapısal olarak benzer şekerlerin el tipi Raman spektroskopisi kullanılarak tayini hakkında daha fazla bilgi alın.

İçecek analizinde voltammetri

DIN 38406, Bölüm 16 ile uyumlu olarak sudaki geçiş metalleri

İçme sularında çinko, kadmiyum, kurşun, bakır, talyum, nikel ve kobalt seviyelerini tayin etmek için sular düzenli olarak test edilmelidir. DIN 38406, Bölüm 16, farklı su tiplerinde bu iyonların seviyelerini belirleyen metodu anlatmaktadır. Sudaki geçiş metallerinin tayini aşağıdaki Aplikasyon Notları’nda anlatılmaktadır.

Karşıdan Yüklemeler

Karşıdan Yüklemeler

Daha fazla uygulama

Bira üretimininde alkalinite ve sertlik

Alkalinite, pH değeri ve sertlik mayalanma sürecinin çeşitli aşamalarında önemli bir role sahiptir. Spesifikasyon dışı değerler, nişastaların ekstraksiyonunu ve biranın tadını (aşırı tanen ekstraksiyonu nedeniyle) bozar. İşlemin ve tamamlayıcı suyun yakından izlenmesi gerekmektedir. Bu Uygulama Notu'nu indirin ve Metrohm proses analizörleri ile mayalama sürecinde bu parametrelerin online izlenmesi hakkında daha fazla bilgi edinin.


Uygulama Notu'nu indirmek için tıklayın

Gıda & meşrubat ambalajlarının kalite kontrolü

Ambalajlama gıdaların bozulmaya ve kirlenmeye karşı korunmasını amaçlamaktadır. Buna ek olarak, ambalajlama bir yandan raf ömrünü uzatarak saklamayı kolaylaştırırken, diğer yanda koruma sağlar ve önemli tüketici bilgileri verir. Ambalajdan gıdaya zararlı bileşenlerin geçme tehlikesi yüzünden, gıda ile temas eden maddeler (FCS) ABD’de FDA onayından geçmelidir. Metaller, farklı gıda sınıfı pasifleştirici katmanlarla kaplanabildikleri için ambalaj malzemeleri için biçilmiş kaftandır. Empedans spektroskopisi, sızdırmazlık katmanlarının bütünlüğünü izlemek için uygun bir metottur.

Yiyecek ve içecek ambalajlarının kalite kontrolünde elektrokimya