Süt ve süt ürünleri

Uluslararası standartlar ile uyumlu

Süt ve süt ürünlerinin analizi hataya eğilimli ve zaman alıcı numune hazırlama teknikleri içermektedir. Otomatik cihazlarımız numune hazırlama devrini sona erdirmektedir. Zaman kazandırması ve izlenebilirliği geliştirmesinin yanında, analizlerinizin güvenilirliğini artırabilir ve uluslararası düzenlemelerle uyumluluktan emin olabilirsiniz.

> Daha fazla bilgi alın

Karşıdan Yüklemeler

Süt ürünlerinde sodyum

İçeceklerdeki sodyum içeriği, genellikle dolaylı yoldan gümüş nitratlı çökeltme tepkimesi aracılığıyla ölçülür. Bu yaklaşıma göre, klorür iyonların 1:1 kütlesel oranında sodyum iyonlarla birlikte bulunur, ancak durum her zaman böyle değildir. Diğer yandan, AAS ya da ICP/MS gibi sodyumun doğrudan analizi için mevcut metotlar oldukça pahalıdır.

Termometrik titrasyon uygun maliyetli ve kolay bir seçenektir. Önce, süt numunesindeki proteinler trikloroasetik asit ile çöktürülür ve filtreleme ya da santrifüj işlemleri ile ayrılır. Elde edilen numune, pH değeri 3 olan NH4F mevcut olduğunda, potasyum iyonlarının fazla olduğu bir alüminyum nitrat çözeltisi ile titre edilir. Egzotermik reaksiyon, çözünmeyen NaK2AlF6 üretir.

Diğer gıda maddelerindeki Na analizi hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki yüklenebilir belgelere göz atın.

Karşıdan Yüklemeler

Süt ve süt ürünlerindeki laboratuvar otomasyonu

Peynir ve krema gibi süt ve süt ürünlerinin analizlerinden pH değeri ve asit içeriği gibi standart parametrelerin yanı sıra sodyum, kalsiyum veya klorür gibi tekli iyonların derişim analizini de içermektedir.

Yağ ve proteinler, genellikle süt ve süt ürünlerinde numune hazırlamayı zahmetli ve hataya eğilimli yapar. Ancak 815 Robotic Titration Soliprep’i Polytron homojenleştirici ile birlikte kullanırsanız bu durum ortadan kalkacaktır. Süt veya süt ürünü numunesi kolayca tartılır ve numune kabına yerleştirilir. Diğer her şey otomatiktir. Bu da, birbirinin aynı numune hazırlama işlemlerini garanti eder.

Farklı çalışma adımlarını birleştirme olasılıkları neredeyse sınırsızdır; cihaz bir sıvı kromatograf ile kolayca birleştirilebilir.

> 815 Robotic Titration Soliprep hakkında daha fazla bilgi alın

İyon kromatografi – Süt ürünleri için çok yönlü bir metot

Farklı ayırma metotları, tayin türleri, otomasyon ve numune hazırlama seçenekleriyle iyon kromatografi (IC) çok yönlüdür ve karbonhidrat, organik asitler, klorür ve sülfat, alkali metaller ve toprak alkali metalleri ile antioksidanların tayinlerini kapsar.

UHT sütünde iyonlar

Süt ürünleri için- bebek mamasından, yoğurt, süt ya da laktozsuz yiyeceklere kadar iyon analizi kalite kontrolü için zaruridir.

  • anyonlar ( iyodür, klorür, fosfat, sülfat, nitrat, nitrit, tiyosiyanat, siyanürat ve perklorat gibi)
  • katyonlar ( sodyum, amonyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, ve melamin gibi),
  • ve karbonhidratlar ( galaktoz ve laktoz gibi).

Inline Diyaliz, protein içeren matrikslerin tam otomatik ayrımı için etkili bir numune hazırlama tekniğidir.

Dolayısıyla diyaliz, Carrez reaktifi ile manuel olarak gerçekleştirilen protein çökeltme basamağının zorluğunu ortadan kaldırır.


“Laktozsuz” ürünlerde laktoz

Laktoz, sütteki ana şekerdir, bu yüzden de çoğu süt ürününde bulunur. Laktoz önemli bir enerji kaynağıdır. Sindirim sisteminde, laktaz enzimleri laktozu alt birimleri olan glukoz ve galaktoza parçalar. Birçok insanda laktaz enzimi bulunmamaktadır, bu yüzden bu kişiler laktozu sindiremezler.

Belirtilerden kaçınmak için, etkilenen kişiler laktozsuz ürünler tercih edebilir. Laktozsun genellikle, kg başına 100 mg’dan daha az laktoz miktarı olarak anlaşılmaktadır. Laktozsuz süt, numune püskürtmeden önce Inline Diyaliz uygulanarak analiz edilir.

Inline Diyaliz kullanarak sütteki iyodür, kükürtlü siyanür, ve perklorat

Yukarıda belirtildiği gibi, sütteki iyon analizi analitik kolonun yağlar veya proteinler yüzünden kirlenmesi ile yanlış sonuçlara varılmasını engellemek amacıyla karmaşık numune hazırlama işlemlerine ihtiyaç duymaktadır. Yinelemek gerekirse, bu sebeple Metrohm Inline Diyaliz mükemmel bir otomatik numune hazırlama tekniğidir.

IC ile üç iyonun hepsi (iyodür, kükürtlü siyanür ve perklorat) süt matrislerinde bile tek bir seferde tayin edilebilir.

Karşıdan Yüklemeler

Webinar

Yiyecek Analizinde İyon Kromatografi: Kesin, Güvenilir ve Ekonomik

Bu webinarda, süt ürünlerinin gıda güvenliği, et ve balıkta kalite kontrol konuları ve alkolsüz içecekler ve unlu mâmüllerin sağlık açısından zararlı iyonlarının izlenmesi uygulamaları üzerinde duruluyor.

Metrohm olarak biz, analizinizin maliyetlerini ve süresini azaltmanın ve sonuçlarınızın dayanıklılığını ve güvenilirliğini artırmanın yollarını gösteriyoruz. Ayrıca, otomatik numune hazırlama yöntemini kullanarak verimliliği nasıl geliştireceğinizi öğreneceksiniz ( inline ultrafiltreleme, inline diyaliz, inline seyrelti gibi).

> Webinar yayınını izlemek için tıklayın

Karşıdan Yüklemeler